Svátek má: Romana

Komentáře

Michal Kraus

ekonom a politik

Babiš dál zvyšuje zadlužování ČR

Všichni to máme ještě dobře v paměti. Vzletná slova Andreje Babiše o tom, jak předchozí vlády špatně hospodařily, jak zadlužovaly tuto zem. Jak místo odborníků vládla nemehla atd. atd. A jak svým koblihovým voličům sliboval, že teď bude vše jinak.


Je sice pravdou, že s návrhem rozpočtu na letošní rok toho již jako nový ministr financí dělat nemohl, a tak rozpočtový deficit 112 miliard Kč přijatý pro rok 2014 mu příliš vyčítat nelze.

Nicméně prognóza, že skutečný schodek státního hospodaření v letošním roce bude kolem 90 miliard Kč, tedy cca o 20 mld. Kč nižší než rozpočtovaný, při podrobné analýze už nekoresponduje s jeho bombastickými výkřiky, tiskovými konferencemi a vyjádřeními, jak odhaluje neúsporné výdaje, jak hledá úspory a jak napravuje nedostatky v hospodaření předchozích vlád. A bude i tak zřejmě vyšší než skutečný schodek v roce 2013, kdy českým financím vládl ministr Fischer, který činil 81 mld. Kč.

Navíc ono předpokládané snížení schodku nepůjde ani tak na úkor optimalizačních zásahů či halasně proklamovaných úspor pana ministra Babiše, jako spíše na úkor zlepšujících se vnějších vlivů a shody několika mimořádných makroekonomických vlivů (oživení v automobilovém průmyslu, nulová inflace, devalvace koruny), které se v příštích letech nebudou opakovat a které na jedné straně zvýší příjmy státu a na straně druhé sníží výdaje například na dluhovou službu apod. Kromě toho zhruba polovina předpokládaného snížení plánovaného schodku půjde na úkor zatím nečerpané vládní rozpočtové rezervy, která byla v letošním roce abnormálně velká – téměř 9 mld. Kč.

Ovšem návrh rozpočtu na rok 2015 se schodkem 100 mld. Kč, tedy schodkem, který je s výjimkou let nejhlubší ekonomické krize, let 2009-2011, vyšší nebo maximálně srovnatelný s rozpočtovými schodky za posledních dvacet let!!!! Kde jsou ony úspory, kde je ono zastavení zadlužování ČR, kde jsou výsledky odborníků, kteří nahradili ta nemehla?

A tak, asi jako každý, kdo státním financím jen trochu rozumí, jsem naprosto nevěřícně zíral, jak pan ministr financí po schválení návrhu rozpočtu vládou přesvědčoval poněkud zkoprnělého moderátora jedné komerční televize, že zadlužování ČR v žádném případě nezvyšuje, naopak snižuje.

A to i přesto, že za pouhé dva roky jeho vlády se očekává navýšení státního dluhu o dalších cca 190 mld. Kč, tedy téměř o jednu pětinu všech ročních výdajů státu. Což je o více než o 20 mld. Kč více, než průměrný schodek státního rozpočtu za kterékoli dva roky od roku 1998, a to i při započítání tří krizových let 2009-2011!!!!

A pokud se pan ministr financí při svých výrocích o snižování zadlužování ČR opíral o poměrný a tedy relativní ukazatel podílu celkového státního dluhu vůči HDP, který se může opravdu o jednotky procent snížit, pak zapomněl dodat, že se tak neděje díky úsporám v hospodaření státu a snižování jeho dluhu, ale díky očekávanému růstu HDP.

Kromě svých nepravdivých výroků o snižování zadlužení státu se pan ministr nezapomněl pochválit tím, že s návrhem státního rozpočtu jsou všichni, snad jen s výjimkou Miroslava Kalouska spokojeni. A ani to není pravda.

Nespokojen nebude jen bývalý ministr financí Kalousek, nespokojeni jsou především národohospodářští ekonomové a analytici (tedy odborníci), kteří Babišovi téměř unisono vytýkají, že návrh státního rozpočtu na příští rok je málo ambiciózní především v tlaku na úspory a snížení schodku.

S ohledem na očekávaný dobrý vývoj ekonomiky v příštím roce je tak vyšší schodek rozpočtu proti letošní očekávané skutečnosti a dokonce i proti skutečnosti roku 2013 dosti nepochopitelným předpokládaným zhoršením hospodaření státu v roce 2015.

Ekonomičtí odborníci se jako jeden muž shodují v názoru, že vláda místo toho, aby využila mírné oživení v české ekonomice k dalšímu narovnání rozpočtu, naopak dále utrácí. A to navzdory tvrzením pana ministra Babiše.

Kde je tedy ta změna, kde je ono řízení ministerstva jako firmy, kde jsou ti skuteční odborníci a co dělají, když zadlužování státu pokračuje, a to dokonce vyšším tempem, než tomu bylo v uplynulých dvou letech a výrazně vyšším tempem, než průměrné roční zadlužování za posledních téměř dvacet let?

Skoro by se chtělo po babišovsku říct: „ Kecy, pane ministře, kecy a zase jenom kecy.“

Michal Kraus
Psáno pro Prvnizpravy.cz