Svátek má: Luboš

Komentáře

Petr Braný

politik (KSČM)

Rozum – hlavní poměřovatel života

Každý rozumný člověk je schopen pochopit, že žádný společenský systém není věčný. Co je již mnohem složitější, přijít na to, jak daný systém překonat.

To připomínám proto, že radikální levice nevystačí s názorem, že konec starého světa je neodvratný. Rozhodující je si uvědomit, že potřebujeme svobodný kritický rozum a použitelné projekty a ne mesiášství a nesourodé negativní myšlenky.

V této souvislosti si v letošním roce připomínáme 265. výročí vydání prvního svazku Encyklopedie Denise Diderota, Jeana le Rond d' Alemberta a dalších spolupracovníků.

Evropu v 18. století charakterizovalo nové pojetí člověka a světa, jakož i kritika poručnické role státu a církve a celkové emancipační úsilí. Zápas za svobodu, vědecké poznání světa, stejně jako o uspořádání společnosti podle zásad zdravého rozumu, se projevil v řadě děl zejména v Anglii, Holandsku  a Francii. Což vedlo ke změnám ekonomických podmínek, k vývoji společenského sebevědomí neprivilegovaných vrstev.

Encyklopedie vydávaná od r. 1751 – 1772 zpřístupňovala široké veřejnosti výsledky svobodného bádání řízeného rozumem a nastiňovala program osvícenských reforem. Osvícenci se zasazovali o rovnost před zákonem, stejnou možnost sociálního vzestupu, zbavení církve moci, svobodu tisku, agrární reformy a spravedlivý daňový systém. Encyklopedie o přirozené rovnosti lidí uvádí: „ Přirozená rovnost lidí je zásadou, na níž by se nikdy nemělo zapomínat. Ve společnosti  představuje základní princip potvrzený filozofií a náboženstvím. Pokud se zdá, že ve společnosti existuje nerovnost, tak byla do ní pouze vnesena, aby se lidé na současném stupni vývoje lépe dostali ke svému cíli, který spočívá v tom, aby všichni byli šťastni tak, jak to je možné v tomto pomíjivém světě“.

Výročí Encyklopedie si je nutné připomínat i proto, že v každém případě otevřela dveře do nové budoucnosti, vznikla šance na spoluutváření jiného světa. pád monopolu na pravdu provázelo i uznání možnosti omylu a také toho, že kus pravdy mohou mít i ti druzí. Přirozená pravda, poznatelná nezávislým intelektem, by měla mít navrch. nad pravdou zjevenou.

Proč připomínám 265. výročí Encyklopedie v tyto dny? Protože myšlenka „rovnosti lidí“  souvisí i s 27. výročím 17. listopadu 1989.

Petr Braný