Svátek má: Nikola

Komentáře

Alexander Černý

poslanec PSP ČR (KSČM)

Stop terorismu

Hrozivé útoky teroristů v Bruselu jsou děsivým varováním pro celý svět.

Otevřená náruč Evropy pro proudy uprchlíků je bezesporu krásným gestem, které však v sobě skrývá rizika možnosti průniku teroristů, kteří se nezastaví před ničím. Proto je dnes více než kdy jindy důležité, aby se spojily světové mocnosti, začaly terorismus řešit ve shodě a stejně tak se chovala i Evropa.

Je třeba zastavit válečné vřavy v zemích, odkud uprchlíci pochází, protože jinak se nebudeme ani my v České republice cítit bezpečně. Nechci prožívat obavu, zdali se moji nejbližší vrátí domů či zda náhodou nezemřou rukou teroristů. Zřejmě si stále neuvědomujeme, že teroristé, kteří se ani nedají nazvat lidmi, plíživě šíří svoji zrůdnou ideologii nenávisti a smrti ve jménu náboženství a nezastaví se naprosto před ničím.

Žádný stát evidentně nedovede udělat taková opatření, aby zcela zabránil podobným neštěstím. Přesto je však nutné, aby život šel dál a my nepodléhali panice, a tím nedávali pocit teroristům, že vítězí. Každý takto zmařený lidský život je nenahraditelnou ztrátou. I u nás byly posíleny hlídky policie v ulicích, byl vyhlášen 1. stupeň ohrožení.

Věřme, že tyto útoky naše republika nezažije. Nebuďme ale lhostejní k dění ohrožující okolní země, a apelujme na naše politiky, aby při zahraničních jednáních usilovali o zastavení všech agresí, které dnes zaplavují svět.

Alexander Černý