Svátek má: Nikola

Komentáře

Alexander Černý

poslanec PSP ČR (KSČM)

Zasaďme se o svět bez válek a terorismu

Oslavy ukončení 2. světové války jsou jistě důstojnou vzpomínkou na ty, kteří položili své životy za naši svobodu. Miliony mrtvých jsou hrozivou apokalypsou toho, kam až může dojít ambice člověka, který nemá právo se jím nazývat.


Adolf Hitler se svými věrnými rozpoutal hrůzu, která nějakou formou zasáhla snad každou rodinu nejen u nás, ale i v zahraničí. Mnozí však tohoto výročí využívají ke svému zviditelnění, jež mnohdy spíše nasvědčuje o neznalosti dějin. Druzí zase ve víře ve svou neomylnost excelují v tvrdých odsouzeních těch, kteří měli největší podíl na našem osvobození, a to si opravdu příslušníci tehdejší Rudé armády nezaslouží.

Brněnský primátor Vokřál vyhlásil letošní rok jako rok smíření s událostmi, které přinesla 2. světová válka. Ve svých vyjádřeních hovoří o tom, že odsunutí Němci toho tolik zlého obyvatelům neudělali.

Není snad možné, že by tento představitel města Brna neznal historii. Odsun německého obyvatelstva z Čech byl odsouhlasen vítěznými mocnostmi na konferenci v Postupimi a netýkal se jen tehdejšího Československa.

Primátor Vokřál chce  30. 5. 2015 mimo jiné uctít i oběti násilného odsunu německy mluvícího obyvatelstva. Možná by bylo dobré, kdyby se zeptal občanů, kteří v tehdejších Sudetech žili, jak se jim opouštěli domovy, když je obsazovali Němci. Každý má jistě právo na svůj názor.

Manipulování s minulostí a její překrucování by však mělo být, zvláště pro vysoké představitele státu, měst a obcí, naprosté tabu. A proto se pokloňme památce všech, kteří měli tehdy podíl na možnosti žít v míru, v klidu pracovat, studovat, vychovávat děti či vnoučata.

V našem dnešním světě se nebezpečně rozšiřuje terorismus, kterému nebrání žádné hranice. Islámský stát je velkým nebezpečím pro nás i další generace, a proto by se měli politici celého světa spojit a prostřednictvím OSN začít jednat o takových opatřeních, která by zabránila dalšímu bujení terorismu, uprchlickým vlnám, kdy lidé ve strachu z terorismu opouštějí své země a snaží se usídlit tam, kde zatím panuje mír. A to je myslím velký úkol, na němž bychom se měli všichni podílet.

Alexander Černý