Svátek má: Brigita

Politika

Velikost textu:

Valenta: Vláda je až patologicky nekritická a loajální k USA

Valenta: Vláda je až patologicky nekritická a loajální k USA

Jaký byl letošní rok? Při jeho hodnocení musíme vzít v potaz nejen vnitřní relativně stabilizovanou ekonomiku, ale také „bouřlivé vody“ zahraničí, odpovídá v rozhovoru poslanec za KSČM Jiří Valenta.

Jiří Valenta, poslanec
19.prosinec 2014 - 01:10
:
Jaká byla politická situace v naší republice v tomto roce -  lepší nebo horší než jindy?

Zcela subjektivně se domnívám, že politická situace byla v celkovém pohledu o poznání lepší, než v letech předchozích. Myslím, že je to dáno zejména oslabenou zákonodárnou silou pravice na celostátní úrovni, tedy v poslanecké sněmovně. TOP 09 a ODS, politické subjekty, které se v posledních letech nejvíce „zasloužily“ o hospodářský, sociální a morální propad naší země, nyní společně disponují „pouhými“ 42 poslaneckými hlasy. Z tohoto důvodu bývá i finální část jejich legislativních snah zakončována „jalovými“ exhibicemi a nic neřešícími obstrukcemi, když ani více „dupnout“ si již nemohou. Obdobný stav lze zaznamenat ale i na komunální úrovni, kde u zmíněných elitářských partají došlo, po říjnových obecních volbách, k výraznému „ústupu z  politické slávy“. Snad se tak dlouholetý proces devalvace, zejména sociálních a zaměstnaneckých jistot drtivé části obyvatelstva, do budoucna alespoň zpomalí, když ne zcela zastaví.

Pracovala vláda dobře? Co kteří důležité činitelé ve vládě udělali dobrého a čím ČR uškodili?

Vládu bych ohodnotil tak, že nic podstatného nezkazila, bohužel však ani občanům nic zásadního nepřinesla. Jisté pozitivum bych spatřoval ve zrušení regulačních poplatků ve zdravotnictví či v navýšení důchodů, i když v míře nedostatečné. Negativním se mi naopak jeví ideologická a vojenská podpora zahraničních bojových misí s až patologicky nekritickou loajalitou ke Spojeným státům a také podíl na hospodářských a politických sankcích vůči Rusku. Obdobně negativně mě pobavil „chameleonský“ postoj ministra Zaorálka k vybraným problémům zahraniční politiky ČR nebo neodůvodnitelné protlačování urážlivých kvót pro ženy ministrem Dienstbierem. Nerad bych ale také zapomněl na nepřijatelně vstřícný postoj některých ministrů k muslimské migraci na území ČR, apod.

Jiří Valenta: Havlisté útočí na vše, co se hýbe

Někteří žurnalisté varují před ohrožením svobody v ČR - kumulací moci u Babiše, zneužitím jeho moci díky vlastnictví médií apod., díky zákonům na odhalení daňových úniků a další ,,buzeraci", kterou Babišpřipravuje...Jaký na to máte názor?

Ano, v tomto ohledu jisté nebezpečí spatřuji. Místopředseda vlády Babiš pro sebe velice umně skloubil politickou moc s ovládáním či vlastnictvím významných médií, podobně jako Berlusconi svého času v Itálii. Zejména z tohoto důvodu je prozatím efektivita upevňování jeho pozice v politickém systému ČR trvale na vzestupu. Lidé bohužel většinově nedisponují schopností dekódovat polopravdy, méně či více skryté lži a další zavádějící informace v mediálních tocích a podléhají tak stále více touze po vůni „čerstvých koblih či vodňanského kuřete“. Bohužel pro ně, si však většina k té pomyslné pečínce, a to paradoxně i díky Babišově politice, možná nikdy ani nepřičichne. Co se týká přitvrzování zákonných norem, vedoucích k odhalování daňových úniků, nejsem proti. Naopak bych některá ustanovení ještě více zpřísnil. Slušný a poctivý podnikatel či živnostník nemusí mít ani z takto přísných daňových předpisů strach. Aspekt, že se ti „namočení“ budou bouřit je sice relevantní a velice pravděpodobný, ale zodpovědným politikům by mělo jít zejména o prospěch té poctivější části společnosti.

Jak hodnotit prezidenta Zemana, jeho činnost, výroky, zahraničněpolitické postoje apod.? Má být dle vás Zeman prezidentem i příště? Pokud ne, koho chcete na Hrad?

Prezident Miloš Zeman je podle mého názoru lepším prezidentem, než byl ekonomický filuta Václav Klaus a řádově lepší „hlavou státu“, než etablovaný lhář Václav Havel. Problém však někdy spatřuji v projevech Zemanova zbytnělého ega, které ho nutí, za každou cenu, se stále vyjadřovat individualistických způsobem, jen aby on sám zaujal a vynikl. A to někdy bohužel přesáhne obecně přijatelný rámec vyjadřování, který by měla hlava státu ve svých vystoupeních respektovat. Zjednodušeně řečeno, obsahově s ním ve velké většině případů souhlasím, formálně je to tak jejich polovina. „Summasummarum“ jsem ale s jeho působením na hradě relativně spokojený a závažnější problémy s jeho dalším zvolením bych nejspíše neměl, i když jsem ho naposledy volil až ve druhém kole. Můj tehdejší favorit Jiří Dienstbier mě však svým současným „pozoruhodným“ působením ve vládě překvapuje, bohužel většinou však negativně! Ovšem přirozeně záleží také na nabídce dalších kandidátů.

Jak hodnotit Andreje Babiše? Slibuje, co splnil? Co udělal dobrého a špatného? Věříte mu?

Andrej Babiš není rozhodně zlý člověk, žije spořádaným životem bez excesů, disponuje organizačním talentem a co je pro občany asi nejdůležitější, jsa bohatým, nebo zbohatlým, chcete-li, člověkem, nedává svůj majetek na odiv, nepředvádí se a dokonce se domnívám, že mluví z velké části i pravdu. Ve srovnání s Miroslavem Kalouskem a dalšími ekonomickými „experty“ minulých pravicových vlád mu i prozatím věřím. V jistém smyslu ho dokonce obdivuji, zejména v tom, jaký, slušně řečeno „nepořádek“ musí nyní uklízet na ministerstvu financí, které bylo a je zásadně spoluzodpovědné za razantní pokles životní úrovně většiny obyvatel této země. Obávám se však, že s autoritářským a autokratickým přístupem k řízení jeho, vnitřně názorově a politicky zcela nesourodého, hnutí již dlouho nevydrží, stejně jako se při řízení země neuplatní s „přihlouplým“ názorem „že se stát má řídit jako firma“. Částečně se také obávám i o kvalitu Babišova odborného vzdělání a společenského přehledu, o kterých jsem začal pochybovat už tak měsíc před parlamentními volbami, když v Plzni na mítinku ANO k tématu „minimální mzda“ prohlásil: „Nechápu, kdo by mohl brát osm tisíc, to jsem ještě neslyšel. Nechápu, jak by mi někdo mohl nařídit, kolik mám platit zaměstnancům“.
 
Vydrží vláda příští rok? Čekají nás příští rok předčasné volby? Nebo něco jiného převratného?

S velkou mírou pravděpodobnosti současná parlamentní koalice, a tedy i vláda, vydrží i příští rok, přestože už z nitra všech tří zainteresovaných stran registruji narůstající názorové pnutí a sílící ideový nesoulad. To je do určité míry přirozený jev, který bývá způsoben odlišnými předvolebními prioritami či zastávanými ideologickými, politickými a společenskými postoji. Přesto se domnívám, že k nějakému zásadnímu střetu uvnitř koalice ještě nedošlo, vždy totiž někdo v klidu ustoupil a situace se navenek rychle zklidnila. Je zřejmé, že ze svých pozic bohužel nejvíce ustupovala sociální demokracie, sama sebe často neobjektivně označující za levici. Také si myslím, že po poměrně rozsáhlé personální čistce ve státních, zejména ministerských, institucích se situace v tomto ohledu již stabilizovala a není v zájmu žádné z koaličních stran po eventuálních předčasných volbách tuto ožehavou problematiku opět znovu otevírat a jitřit.

Jak hodnotíte práci soudů, státních zástupců a policie? Ve vztahu ke kauzám jako Janoušek, Rittig, Nagyová či v jiných ohledech?

Velice nerad bych „od stolu“ a paušálně hodnotil práci těchto zmíněných institucí. Je to vždy „případ od případu“. Někdy je odvedena spolehlivá a kvalitní práce, jindy jsem naopak „silně na pochybách“. Myslím, že bez zásadních vstupních informací nelze práci nikoho, a to ani těchto institucí, objektivně ocenit. Subjektivně se však přesto v některých kauzách přikláním k názoru, že jsou řešeny neprůhledně, často jsou „podezřele“ opomíjena zásadní fakta a důkazy, dochází k neuvěřitelným procesním chybám, přičemž požadovaná spravedlnost potom velice trpí. A že se tento stav týká zejména vlivných a bohatých podezřelých, je v našich končinách již bohužel dlouhodobě nasnadě.

Jak hodnotit mezinárodní situaci v roce 2014? Čím je pro vás svět jiný než na začátku roku? Koho a čeho se bojíte v roce 2015? Čeká nás v roce 2015 něco děsivého jako válka na území ČR, či poblíž území ČR, či příliv uprchlíků, zvýšené nebezpečí teroristických útoků apod.?
 
Mezinárodní situace se díky událostem na Ukrajině výrazně zhoršila a současně vzrostlo nebezpečí rozsáhlejšího vojenského konfliktu. Díky nepřijatelným zásahům USA do státní suverenity mnoha zemí světa jsme opět nechtěně zatahováni do osidel studené války. Mrzí mě v tomto ohledu fakt, že ČR k řešení této situace nikterak nepřispívá, ba právě naopak! Někteří političtí představitelé země „přilévají svými výroky olej do ohně“! Místo, abychom směřovali k české neutralitě, se tak nějak stále tlačíme pod válečnický prapor Spojených států, které zejména ve svých surovinových a okupačních válkách již dávno neznají míru a ohrožují svými agresemi mír na celé planetě. I díky těmto našim „podpůrným“ aktivitám jsme zbytečně vystaveni zvýšené hrozbě teroristických útoků ze strany rozličných politických či náboženských radikálů. Dnešní bezpečnostní stav země je nesrovnatelně horší než v době před listopadem 89 a to také o něčem vypovídá. Vždy, když k nám přivážejí zpět mrtvoly našich vojáků ze zahraničí, se sám sebe ptám: „Co to musí být vlastně za „lidi“, kteří je tam nesmyslně a zbytečně vysílají a ještě tomu veřejně aplaudují?“ Dalším bezpečnostním rizikem ČR je plánované, vládou zatím jen opatrně komentované, poskytnutí azylu africkým migrantům či šiřitelům muslimské víry. Nejen vlastní identita českého národa, ale i jeho teritorium, jazyk, zvyky, obyčeje, tradice jsou tak vystaveny díky nezodpovědné úvaze některých představitelů velkému ohrožení! Zatím ještě stále raději předpokládám, že se jedná o „pouhý“ deficit zodpovědnosti, nikoliv o úmysl poškodit naši zemi ve strategickém zájmu jiných států.

Jaké jsou úkoly a předsevzetí pro Vás, vaši stranu, váš ideový proud v roce 2015?

Já osobně si žádná „bohorovná“ předsevzetí raději nedávám. Ve svém osobním i politickém životě se vždy snažím pouze optimálně reagovat na konkrétní situace, které vyplynou z celospolečenského vývoje a aktuální situace. Jako poslanec a věřím, že také mí straničtí kolegové, budou i v novém roce usilovat o sociální a ekonomickou spravedlnost v ČR, rovnost všech jejích občanů před zákonem, zajištění či znovuobnovení sociálních jistot apod., zjednodušeně řečeno o prosazování idejí slušného a solidárního socialismu.

Co vás v tomto roce nejvíce pobavilo, samozřejmě na politické či národohospodářské scéně?

Tak bylo toho jistě hodně, ale abych teď trochu na závěr odlehčil, zamířím ze světového a národního kolbiště domů, do rodné Plzně. V září zde byla s velikou pompou, ale také velice uspěchaně, otevřena miliardová budova Nového divadla. Stavebník musel překotně dokončovat stavbu tak, aby mohla místní ODS vyrazit před říjnovými komunálními volbami s marketingovým heslem „U nás jsme divadlo nehráli, ale postavili“. Dnes, již několik měsíců po volbách, ale stále „hoří“ mezi městem a firmou Hochtief spor o proplacení tzv. víceprací ve výši několik desítek milionů korun, v budově divadla nefunguje opona, jindy točna, pojízdné stoly a také další technologie, což dokonce ohrožuje bezpečnost herců. I když další a další technické závady rychle přibývají, občanští demokraté se zase další čtyři roky mohou vyklánět z oken místní renesanční radnice a smát se, jak ty „hloupé Plzeňáky“ zase „překabátili“!

(prvnizpravy.cz,VáclavFiala,foto:arch.)