Svátek má: Brigita

Zprávy

Velikost textu:

Byznys je byznys, ale nakládání s odpady, to opravdu sype!

Byznys je byznys, ale nakládání s odpady, to opravdu sype!

Nakládání s odpady a skládkování je v ČR velký byznys, a to bez ohledu na tzv. neziskovost některých lobbistických osob a organizací.

Kateřina Konečná, europoslankyně
22.červenec 2014 - 21:21

Proto se nemůžeme divit, že každá sebemenší novela Zákona o odpadech vyvolává mimořádnou pozornost mnoha lobbistických skupin. Není tomu jinak ani v případě poslední novely připravené na půdě Senátu, kterou v těchto dnech projednává Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, komentuje Kateřina Konečná, europoslankyně za KSČM.

Konečná: Neziskoví lobbisté na hromadách odpadků
 

V průběhu projednávání této novely odsouhlasil Výbor pro životní prostředí několik pozměňovacích návrhů. Podstatná část těchto návrhů je zcela evidentně potřebná a prospěšná pro lepší nakládání s odpady v ČR. Povinné třídění nejen papíru, plastů a skla, ale také kovů v obcích je krok správným směrem. Zavedení třídění biologicky rozložitelných odpadů významně sníží množství odpadů, které dnes ukládáme na skládky.
 
Regulace tzv. technického zabezpečení skládek, tedy množství odpadů, které je na skládky ukládáno bezplatně, je nezbytné k zamezení podvodů, ke kterým v současné době evidentně dochází, kdy poplatky za uložení i nebezpečných odpadů neplynou do Státního fondu životního prostředí, ale do soukromých kapes. A konečně zákaz skládkování recyklovatelných a využitelných odpadů od roku 2024 je také jednoznačně užitečným krokem směrem k lepšímu nakládání s odpady v naší zemi.
 
Zcela chápu, že se vidina omezení množství odpadů ukládaných na skládky nelíbí majitelům skládek a obcím, na jejichž území skládky leží, a pro které je příjem z těchto skládek do obecní pokladny důležitý. Pro společnost jako celek je však snižování množství odpadů ukládaných na skládky krok velmi významný.

Trh s odpady podle novely zákona může ovládnout pár firem!
 
V současné době přesvědčují „neziskoví lobbisté“ Kotecký a Kropáček poslance napravo i nalevo. Jejich návrhy přitom vždy usilují o jediné. Zcela zamezit energetickému využití odpadů v ČR a v důsledku toho poslat co nejvíc odpadů na skládky. Jestliže evropská směrnice i česká odpadová legislativa stanovuje jasnou hierarchii nakládání s odpady, jejíž součástí je mimo jiné také energetické využití odpadů, pak se musíme ptát, co motivuje „neziskové lobbisty“ tuto zákonem danou hierarchii účelově přehlížet.
 
Odpověď možná nejlépe nalezneme v první větě tohoto článku. Nakládání s odpady a skládkování je prostě v ČR velký byznys, a to bez ohledu na tzv. neziskovost některých lobbistických osob a organizací...

(rp,kk,foto:arch.)