Svátek má: Sabina

Politika

Velikost textu:

Obce nesmějí při regulaci loterií narušovat hospodářskou soutěž

Obce nesmějí při regulaci loterií narušovat hospodářskou soutěž

Zákon o loteriích dává obcím možnost omezit či zcela vyloučit činnost heren na svém území. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže respektuje tuto pravomoc obcí a uvědomuje si její společenskou důležitost.

Ilustrační foto
2.září 2014 - 09:00

Nicméně ÚOHS na základě řady obdržených podnětů považuje za nutné představitele místní samosprávy upozornit na skutečnost, že i při této regulaci musí postupovat v souladu se soutěžními pravidly. Píše se na webových stránkách ÚHOS.

Konkrétně by předmětná regulace měla být koncipována tak, aby stanovovala rovné podmínky pro všechny potenciální provozovatele loterií a obdobných her. Bezproblémový je tedy úplný zákaz heren nebo taková omezení, které stanoví obecná pravidla pro umístění dotčených podniků. Ze soutěžního hlediska nepřípustná jsou naopak řešení, která zvýhodňují určitého provozovatele.

K narušení soutěže by naopak mohlo dojít, pokud se obec rozhodne provoz loterií na svém území toliko omezit. V takovém případě totiž hrozí, že ti soutěžitelé, kteří budou moci na daném trhu i nadále působit, budou zvýhodněni oproti těm, kteří budou nuceni své podnikání ukončit. Pokud by se obec současně rozhodla neumožnit zřízení dalších loterijních provozoven na svém území, mohlo by dojít k „zafixování“ situace na trhu a ke značnému zvýhodnění těch soutěžitelů, kteří tam již působí.

Ministerstvo nesmí zkracovat povolení pro provoz herních zařízení

ÚHOS vyzývá obce, které se rozhodnou regulovat provoz loterií na svém území, aby postupovaly v souladu s pravidly hospodářské soutěže a vycházely z výše uvedených principů regulace, a aby nejpozději k 1. 1. 2015 zveřejnily všechna kritéria, na základě kterých se regulace na jejich území uplatňuje, a to s dostatečným předstihem, aby se s nimi dotčené subjekty měly možnost seznámit. Pokud dnešní regulace pravidlům hospodářské soutěže neodpovídá, vyzývá Úřad obce, aby ke stejnému datu zjednaly nápravu.

Úřad je názoru, že takový postup obcí učiní jejich regulatorní činnost transparentnější a významným způsobem přispěje k eliminaci stížností provozovatelů loterií na její diskriminační aplikaci.

(rp,prvnizpravy.cz,uohs,foto:arch.)