Svátek má: Sabina

Zprávy

Velikost textu:

Přijdete o majetek když vás někdo udá? Zdá se vám to absurdní?

Přijdete o majetek když vás někdo udá? Zdá se vám to absurdní?

Ministerstvo financí připravuje rozsáhlý útok na vlastnické právo srovnatelný s vyvlastňováním v padesátých letech. Objevují se informace o dani z životního stylu, chystají se selektivně zaměřené daně na skupinu (třídu) občanů, kteří připadají vládní koalici podezřelí.

Ilustrační foto
4.srpen 2014 - 16:01

Připravovaná opatření zjevně směřují k vyvlastnění, avšak jinou právní formou, upozorňují Svobodní.

Ministerstvo operuje s pojmem „nelegálně nabytý majetek“ a chystá veřejné soudní procesy, které mají mít „preventivní dopad“ na obyvatelstvo (u nás dříve nazývané „monstrprocesy“). V ministerských materiálech se počítá s tím, že bude docházet ke zneužití, jenom by prý nemělo být moc velké. Občan se stane podezřelým na návrh policie, celní správy nebo finanční správy. Vlastník bude muset veřejně vyvracet podezření, nebude se zkoumat, zda byl příjem legální, před televizní kamerou se bude posuzovat, zda podezřelý unesl důkazní břemeno. Otevřeně se mluví o konfiskacích. Oficiální sdělení náměstkyně Simony Hornochové ze dne 28. 7. za ministerstvo financí obavy jen potvrzuje.

Svobodní odmítají porušování principu presumpce neviny, úmyslné zneužívání právního řádu proti konkrétní skupině občanů a zavádění retroaktivních sankcí. Zabavovat nelegálně nabytý majetek je možné a běžné už dnes, ale pouze na základě před soudem prokázané trestné činnosti. Svobodní trvají na tom, aby i nadále nebylo možné nikoho trestat bez prokázání viny.

Svobodní připomínají, že podle článku 23 mají občané právo postavit se na odpor proti každému, kdo odstraňuje demokratický řád lidských práv a svobod. Ochrana vlastnictví a presumpce neviny patří mezi lidskými právy

Zrůdný návrh daně z luxusu je z Babišova ministerstva

MF: K odčerpávání majetku může dojít prostřednictvím soudního řízení

„K prověřování původu majetku a jeho odčerpávání lze přistoupit dvěma základními cestami - prostřednictvím zvláštního soudního řízení, nebo užitím daňových mechanismů,“ říká náměstkyně ministra pro daně a cla Simona Hornochová. „Ministerstvo financí na základě provedené analýzy shledalo jako nejvhodnější cestu zvláštního soudního řízení,“ dodává náměstkyně.

Finanční úřady či orgány Celní správy by mohly být podle Hornochové zapojeny do přípravné fáze směřující k podání kvalifikovaného návrhu, na jehož základě bude vedeno toto řízení. „Tím se samozřejmě nevylučuje současné zapojení orgánů Policie České republiky, které také v rámci své činnosti mohou získat informace indikující u osoby majetek, u něhož existují důvodné pochybnosti o jeho legálním nabytí,“ konstatuje Hornochová.

Samotné rozhodnutí o odčerpání majetku by bylo svěřeno soudu, který by vycházel z kvalifikovaného návrhu a podkladů získaných zmíněnými orgány. K odčerpání majetku by tedy došlo rozhodnutím nezávislého soudu, a to v případě, kdy bude shledáno, že určitý majetek s nejvyšší pravděpodobností pochází přímo či nepřímo z nelegálních zdrojů,“ doplňuje náměstkyně.

Vláda zatím odložila rozhodnutí

Vláda tento týden odložila rozhodnutí o způsobu nakládání s majetkem, jehož zákonné nabytí nejsou jeho majitelé schopni prokázat. Kabinet měl vybrat ze dvou variant, které předložilo ministerstvo financí. To na základě analýzy preferuje v případě prokazování původu majetku a jeho případného zabavení využití zvláštních soudních řízení. Další možností je využití daňového řízení. Na základě varianty, kterou vláda vybere, Ministerstvo financí  připraví návrh zákona, který předloží do připomínkového řízení.

(rp,foto:arch.)