Svátek má: Nina

Zprávy

Velikost textu:

Novela zákona o ochraně přírody se nelíbí na Šumavě

Novela zákona o ochraně přírody se nelíbí na Šumavě

Ministr Brabec  představil návrh novely zákona o ochraně přírody a krajiny. Ten výrazně zjednoduší a zpřehlední legislativu našich národních parků, otevře je šetrnému turismu a posílí roli obcí v rozhodovacím procesu.

Antonín Schubert, starosta Modravy a předseda Svazu obcí NP Šumava
16.srpen 2014 - 17:02

Půjde například o zonaci parků, o regulaci vstupu do nich či možnostech rozvoje a turismu na území parků. Ministerstvo aktuálně sbírá názory a připomínky obcí, krajů i vědců a neziskových organizací na novelu, která tak zásadně mění zákon, který vznikl před více než 20 lety. Do vlády půjde novela v září 2014.

„Z mého pohledu je novela ministerstva životního prostředí revoluční. Zohledňuje dosavadní praxi fungování národních parků u nás i dnešní moderní přístupy ve světě. Zásadně zjednodušuje legislativu, k čemuž jsme se zavázali v koaliční smlouvě. Klidová území zajistí dosavadní ochranu přírody v chráněných územích, turistům se parky otevřou k šetrnému turismu a role obcí v rozhodovacích procesech o území parku budou zásadně posíleny“, uvedl  na besedě s novináři ministr Brabec.

Dobrá zpráva: Národní parky se otevřou šetrnému turismu

A co na to šumavské obce?

Platné znění zákona o ochraně přírody a krajiny stanoví, že je nutno vyhlásit každý národní park samostatným zákonem.

Je tím respektován fakt, že při obecných a legislativně zformulovaných cílech ochrany přírody a krajiny, je třeba pro každý národní park stanovit odlišné podmínky a čas k dosažení těchto cílů.  V čem spočívá odlišnost jednotlivých národních parků? Velikostí, historickým vývojem, podílem nepřírodních složek, přístupností do krajiny, omezením práv občanů, stupněm ochrany a tím, co vlastně chráněno je. Nepřírodní složky jsou tvořeny lidskými sídly a turistickou infrastrukturou, která zpřístupňuje krajinu a zajišťuje poznávací, výchovnou a rekreační funkci národních parků. Komentuje Antonín Schubert, starosta Modravy a předseda Svazu obcí NP Šumava.

Je novela zákona o ochraně přírody a krajiny opravdu koncepční?

Krkonoše nedosahují ani poloviny výměry šumavského parku, obce nejsou součástí národního parku, přirozený rozvoj nebyl nikdy přerušen železnou oponou a turistická infrastruktura cest, ubytovacích zařízení, služeb a turistických atrakcí je zde rozvíjena více jak dvě století. Podyjí a České Švýcarsko tvoří každý svou rozlohou zhruba desetinu rozlohy Šumavy, obce nejsou součástí těchto parků a infrastruktura cestovního ruchu je rozšířenější v Českém Švýcarsku, budovaná po stejně dlouhou dobu jako v Krkonoších.

Šumava neprochází od druhé poloviny 20.století přirozeným vývojem. Historický dvacetinásobek dnešní populace dnes připomínají jen nahodile obnovené křížky a kamenné snosy ohraničující bývala pole a spor je o tom, zda mají do budoucna patřit do pralesa, jako by nikdy neexistovaly.

Variantou pro Šumavu je národní park s prostorem pro moderní střednědobou relaxaci obyvatel střední Evropy se zdravým životním prostředím, kam se vejdou tradiční turistické aktivity, ale i vědecký výzkum Šumavy.  Bude jen přínosné, když bude Šumava vnímána jako jednotné území, zahrnující historické rozčlenění na českou, bavorskou a hornorakouskou část.

Tyto cíle však ministerstvem připravovaný návrh zákona nestanovuje. Ustanovení stávající legislativy, že bude každý národní park vyhlášen samostatným zákonem, nový návrh zákona nerespektuje a v argumentaci se s tím ani nevypořádává.  Odvolává se nejčastěji na nepodstatné zprůhlednění českého právního řádu.

Pro občany České republiky má však zásadní význam rozhodnutí, která omezují jejich ústavní práva o pohybu na území, v němž se narodili. Ministerský návrh zákona sice nabízí zrušení obecného zákazu vstupu do území 1.zóny, tj. dnes do 13 % plochy NP Šumava, kam se dnes může po značených cestách, ale zároveň zavádí instrument okamžitého uzavření jednou tak velké plochy území NP Šumava napříč všemi zónami. Dokud nebude jasné o rozsahu a režimu uzavřených území,nemůžeme s tímto návrhem souhlasit, dodává Schubert.

(rp,foto:arch.)