Svátek má: Sabina

Zprávy

Velikost textu:

Zelení se radují: Evropská komise dala červenou spalovnám!

Zelení se radují: Evropská komise dala červenou spalovnám!

Strana zelených se plně ztotožňuje s negativním stanoviskem Evropské komise (EK) ve věci veřejné podpory spaloven a vyzývá ministra Brabce, aby přehodnotil dosavadní českou vládní politiku.

Ilustrační foto
2.duben 2014 - 20:30

Zatímco členské země EU čím dál víc posilují třídění a recyklaci, Česko i nadále zůstává v zajetí ekonomicky nesmyslné vize spalovny v každém kraji, uvedli zelení ve svém prohlášení. EU přitom neustále opakuje, že nebude podporovat spalovny, ale naopak vyšší podíl recyklace a celkové snížení produkce odpadů. Jedním z cílů stanovených EU je mimo jiné dosažení recyklace 50 % odpadů do roku 2020.

Budeme spalovací republikou nebo někdo úmyslně mate veřejnost?

“Strana zelených dlouhodobě usiluje o vytvoření podmínek, které by vedly k vysoké konkurenceschopnosti Česka v Evropě. Mezi ně patří i moderní politika recyklace odpadů, která má nejen vysoký potenciál úspěšného čerpání evropských fondů, ale především vytváří nová pracovní místa. Takovou politiku podporujeme. Naopak průmyslovými lobbisty podporovaná vize čtrnácti spaloven komunálního odpadu by byla jen dalším tunelem do veřejných rozpočtů,” uvádí Ondřej Liška, předseda zelených.

Upuštění od výstavby více než desítky drahých spaloven, které nemají ekonomické opodstatnění, a přeorientování se na zelenou recyklaci s sebou přináší řadu výhod, včetně snížení znečištění a nárůstu zaměstnanosti. Příkladem může být Katalánsko, kde byl v souladu s programem EK na roky 2013-2020 představen nový plán odpadového hospodářství s cílem dosažení 60 % recyklace směsného komunálního odpadu a zároveň 15% snížení produkce odpadu jako takového do roku 2020. Tato politika by současně měla podle odborných propočtů přispět k vytvoření až 7 000 nových pracovních míst.

Lidé v Trmicích se bojí dioxinů ze spalovny

Zelení se domnívají, že Česko má na to, aby si stanovovalo podobné cíle. „Vládní dokument z roku 2003 uvádí záměr zvýšit míru recyklace v ČR na 50 procent do roku 2010. Tento cíl se bohužel nepodařilo splnit, nicméně v současné době se pohybujeme na 30 procentech, což je oproti 7 procentům z roku 2003 výrazný posun. Pokud budeme i nadále pokračovat tímto tempem, mohli bychom být schopni do roku 2020 dosáhnout cíle podobného tomu katalánskému, nebo přinejmenším českého cíle z roku 2010,“ říká Jiří Čáslavka, expert zelených na ekonomiku.

Odmítavé hlasy se ozývají i ze samotných regionů, kterých se plánovaná výstavba spaloven týká. Tématem se v poslední době stala výstavba spalovny komunálního odpadu v Jihlavě na Vysočině. Proti záměru tamního magistrátu aktivně  vystupují i zelení.

„Prosazovatelé výstavby spalovny sice prohlašují, že mají investici propočítanou, nevysvětlili však, kde vezmou tak obrovskou sumu peněz - cca 2,5-3 miliardy korun. Omezili se pouze na vágní prohlášení, že se bude jednat o projekt financovaný z veřejných a soukromých prostředků. Nedokázali vyvrátit obavy, že platba obyvatel města za likvidaci odpadu, jež je nyní 700 Kč na osobu, bude dál růst,” uvedl Klaus Mike Hübner, člen krajské rady SZ Vysočina, který v kauze zastupuje občanskou veřejnost.

(kou, sz, foto: arch.)