Svátek má: Andrea

Politika

Velikost textu:

Bašta: Pánbůh stvořil divnou čeládku. A ta nejpodivnější sedí v Bruselu

Bašta: Pánbůh stvořil divnou čeládku. A ta nejpodivnější sedí v Bruselu

Asi nejtěžším úkolem pro každého politologa a historika představuje úkol odlišit, které události v našem světě představují pouhý exces ze zaběhaného řádu věcí, a které mohou být prvními vlašťovkami ohlašujícími nikoliv jaro, ale novou etapu dějin.

Jaroslav Bašta
7. května 2017 - 03:20

Nassim Taleb nazval velmi případně tyto symbolické opeřence zlotřile měnící náš útulný svět černými labutěmi. Obávám se, že za takové zlozvěstné znamení ohlašující konec Západu bychom měli považovat vznik a existenci Islámského státu. Píše v komentáři pro Prvnizpravy.cz Jaroslav Bašta.

Chápu, že toto mé tvrzení zní hodně absurdně, protože naše představa o dění na území podél hranic Sýrie a Iráku je podbarvena přesvědčením, že přece jde o náboženské hnutí, které se chce vrátit do středověku, do poměrů, které panovaly v sedmém století, takže je absurdní, aby mohlo uspět někde jinde než v poušti a v zemích zmítajících se v pekle dlouholeté občanské války. Na odiv vystavovaná krutost a společnost sešněrovaná zákazy, příkazy a nařízeními přece nemůže představovat alternativu k naší liberální demokracii.

Pominu to, že pro nezadbatelné procento muslimských občanů Evropské unie je radikální islamistické revoluční hnutí přitažlivé nejen teoreticky, ale také prakticky – neváhají za ně položit své životy. Pominu i to, že letos uplyne rovných sto let od počátku stejně krvavého a z hlediska zdravého rozumu stejně nesmyslného pseudonáboženského experimentu proletářské revoluce v carském Rusku. Podstatné však je, že v obou případech šlo o nezvládnutý proces modernizace společnosti a selhání státu.

Tento poslední moment spojuje současnou Evropskou unii s arabským světem a celým Středním Východem. Tam se od roku 1916 pod tlakem Západu snažili vybudovat národní státy, což se až na několik výjimek (Egypt, Tunisko) příliš nepodařilo. V současnosti tyto státy nejsou schopny zabezpečit mír, solidaritu ani sociální spravedlnost. Proto v současnosti velmi dramaticky a krvavě probíhá jiné dělení – náboženské a etnické. Islám se vrací ke svému původnímu požadavku na překonání veškerých hranic mezi lidmi, odmítá národní identity a národní státy, čímž urychluje jejich rozpad. A na místo mezinárodního práva je dosazena šarí´a. A pak se původně národní stát stává islámským státem.

Bašta: Je Emmanuel Macron produktem inkluze?


Ve vztahu k národním státům se přístup vedení Evropské unie dosti blíží islamistickému postoji – odmítá jejich další existenci. Jenže mezinárodní právo je postaveno na existenci národních států. Možná proto bylo dočasně nahrazeno právem silnějšího. Obávám se, že pokračování současné politiky EU může mít pouze jeden logický důsledek – islamizaci západní (a možná i střední) Evropy. Nejzávažnějším faktorem bude populační tlak – již dnes se každý rok v Egyptě, který má 80 milionů obyvatel rodí přesně polovina počtu dětí jako v celé půlmiliardové EU. Počet obyvatel v arabských zemích se má do roku 2050 zdvojnásobit na 700 milionů. Pašeráci lidí a s nimi spolupracující neziskovky se tedy nemusejí obávat, že by zůstali bez práce.

Možná bychom mohli dosavadní existenci Islámského státu vyhodnotit jako úspěšný laboratorní poloprovoz, který nám dá dost podkladů k tomu, abychom si dokázali živě představit naši budoucnost. Při jeho největším rozsahu počet obyvatel dosáhl 10 milionů (tedy jako ČR). Zajímal jsem se o tamní podobu vědy a školství. Vzdělávací reforma proběhla následovně: školy jsou oddělené podle pohlaví a vyučuje se v nich islámský kánon předmětů (tělocvik nazývají „otužování pro džihád“). V roce 2014 začal na univerzitě v Mosulu podzimní semestr dle zákonů IS. Zrušeny byly následující fakulty a katedry – právnická, filosofická, tělovýchovy, umění, archeologie. Byla zakázána výuka všech témat a předmětů souvisejících s demokracií, kulturou, svobodou a světským právem. Zakázány byly romány a divadelní hry. To vše totiž porušuje právo šarí´a. Za možné porušení tohoto nařízení byli mnozí vyučující preventivně popraveni a univerzitní areál se změnil v kasárna s vlajícími černými a zelenými prapory.

Na druhé straně obyvatelé IS dostávají dotované pohonné hmoty, potraviny, bezplatnou nemocniční péči, fungují vývařovny a pekárny pro chudé, aby byl naplněn požadavek solidarity a sociální spravedlnosti. Zákaz kouření je přísnější než v EU, pít alkohol a poslouchat západní hudbu se nesmí. Bičovat, sekat ruce a hlavy je naopak zákonem povoleno.

Zaujalo mne, že nejvstřícnější k muslimským požadavkům na prosazování práva šaría jsou v EU právě studenti a absolventi těch oborů, které v budoucích evropských islámských státech by byly zakázány a jejich vyučující popraveni. Moje babička podobné věci komentovala slovy: „Pánbůh stvořil divnou čeládku...“ A ta nejpodivnější sedí v Bruselu.
    
 (rp,prvnizpravy.cz,foto:arch.)