Svátek má: Sabina

Politika

Velikost textu:

Další koaliční střet: Krácení financí církevním školám!

Další koaliční střet: Krácení financí církevním školám!

Ministr školství chce novelou změnit financování soukromých a církevních škol. Proti tomu se kromě církve postavila i KDU-ČSL, pro kterou je navrhovaná novela nepřijatelná.

Marcel Chládek a Pavel Bělobrádek
23.červenec 2014 - 23:04

Navrhovaná novela školského zákona, která krátí finanční prostředky na provozní náklady soukromým a církevním školám, je pro KDU-ČSL nepřijatelná. Zamýšlené snížení dotace by vedlo až k zániku škol, jejichž zřizovatelé nebudou schopni nést náklady na jejich provoz. Jedná se často o obecně prospěšné společnosti a jiné neziskové subjekty, kterým charakter jejich činnosti neumožňuje vybírat školné. Likvidační by to bylo především pro zařízení, která navštěvují studenti ze sociálně slabých skupin či hendikepovaní. Ohrožena je i řada učňovských oborů. Lidovci se proti připravované novele postavili zásadními argumenty v mezirezortním připomínkovém řízení.

„Navzdory předsudkům nejsou soukromé školy pouze pro elitní studenty. Naopak většina z nich poskytuje vzdělání pro žáky se speciálními potřebami, handicapované či z vícečetných rodin. Stát pro tyto žáky nemá vhodnou alternativu, podpora soukromých a církevních škol je tak pro stát v důsledku výhodnější. Je mi líto, že musíme vést tento spor. Ve vládním programovém prohlášení není o omezování prostředků pro nestátní školy ani slovo. Naopak je v něm pasáž týkající se rovných příležitostí, s nímž je diskriminace žáků soukromých a církevních škol v příkrém rozporu,“ říká místopředseda vlády Pavel Bělobrádek.

„Budeme podporovat ministra školství ve snaze rozlišovat školy podle kvality, nikoliv podle jejich zřizovatele. Soukromé a církevní školy jsou závislé na vícezdrojovém financování a pro stát jsou v důsledku levnější. S ministrem Chládkem jsme se domluvili na vzniku pracovní komise, která stav financování soukromých a církevních škol prověří,“ říká místopředsedkyně Senátu Miluše Horská.

Podaří se Chládkovi omezit příjmy církevním školám?

Financování škol bude řešit pracovní skupina
 
„Představitelé soukromých a církevních škol se budou moci podílet na návrhu změny financování soukromých a církevních škol, který bude zohledňovat aspekt kvality a potřebnosti oborů,“ řekl ministr školství.

Návrh by podle něj měl být konsensuální a měl by vést k rovnému přístupu ke všem zřizovatelům. „Je však také třeba zohlednit to, že školský systém má určitou setrvačnost a změny nelze dělat ze dne na den,“ upozornil Marcel Chládek. Podle ministra je rovněž nutné zohlednit skutečnost, že řada soukromých a církevních zřizovatelů má závazky vyplývající z udržitelnosti projektů financovaných v rámci OP VK.

„Vítáme otevřený přístup ministra školství a možnost zapojit se do debaty,“ řekl po jednání Petr Jadrný, 1. místopředseda Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska. 

Na konci tohoto týdne se ministr školství Marcel Chládek sejde rovněž se zástupci církevních škol.

(rp,foto:arch.)