Svátek má: Michaela

Zprávy

Velikost textu:

Balvín svolal expertní tým pro Národní galerii v Praze

Balvín svolal expertní tým pro Národní galerii v Praze

V návaznosti na koncepční představu svolal ministr kultury Jiří Balvín na 21. listopadu 2013 k prvnímu zasedání nový expertní tým pro Národní galerii v Praze.

Jiří Balvín, ministr kultury v demisi
16.listopad 2013 - 19:00

Ustavení stálého poradního orgánu, který bude průběžně hodnotit činnost Národní galerie v Praze a v pravidelných intervalech poskytovat ministrovi kultury doporučení pro její další rozvoj, považuje Jiří Balvín za rozhodující krok k nalezení optimálního rámce pro další rozvoj této instituce.

Hlavním úkolem tohoto grémia bude bez ideologických omezení racionálně formulovat veřejný zájem v této oblasti a z něho plynoucí požadavky na dlouhodobé a stabilní řízení Národní galerie v Praze jako jedné z nejdůležitějších národních kulturních institucí v České republice.

Ministr kultury od tohoto týmu očekává také návrhy na činnost budoucí Rady Národní galerie, zejména návrh optimálního vymezení její působnosti, návrh způsobu volby či jmenování jejích členů a délky jejich mandátu a návrh jejího jednacího řádu.

Jedním z úkolů nového poradního sboru ministra kultury bude do budoucna také nastavení závazných pravidel pro výběr generálního ředitele či ředitelky Národní galerie v Praze a stanovení kritérií pro hodnocení jeho nebo její činnosti.

Grémium by mělo navrhnout kvalifikační požadavky, optimální délku funkčního období, na které bude jmenován či jmenována, a návrh přesného vymezení okolností, za nichž může být takto jmenovaný ředitel odvolán v průběhu svého funkčního období. Tato relativně jednoduchá opatření mohou být v první fázi upravena rozhodnutím ministra kultury, a později na základě poznatků z praxe kodifikována novým zákonem o Národní galerii v Praze. Pouze stanovení jasných a závazných pravidel, regulujících řízení této instituce, může do budoucna zamezit dlouhým obdobím nejistoty a stagnace.

Tato agenda je navržena pouze z odborného hlediska a s ohledem na veřejný zájem. Jakýkoliv další kabinet, vycházející z koaliční dohody demokratických stran, na ni tedy může bez problémů navázat.

Národní galerie v Praze je jedinou příspěvkovou organizací v gesci ministerstva kultury, která je v současnosti zřízena speciálním zákonem a ze závažných majetkoprávních důvodů tak musí být zřizována i v budoucnosti.

(abb, mk, foto: arch.)
 

Expertní tým ministra kultury pro Národní galerii v Praze
prof. PhDr. Tomáš Vlček, CSc.
doc. Ing. Jiří Patočka, CSc., vedoucí katedry Arts managementu, VŠE
doc. Ing. František Drozen, CSc., katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací, VŠE
PhDr. Ondřej Hubáček, Ph.D., katedra etnologie, Etnologický ústav UK
PhDr. Magdalena Juříková, ředitelka Galerie hl. m. Prahy
Mgr. Jiří Jůza, Ph.D., ředitel Galerie výtvarného umění Ostrava
Mgr. Roman Musil, ředitel Západočeské galerie v Plzni
prof. PhDr. Vojtěch Lahoda, CSc., ředitel Ústavu dějin umění AV ČR
doc. PhDr. Michaela Ottová, Ph.D., Ústav dějin umění FF UK
prof. PhDr. Lubomír Slavíček, CSc., Masarykova univerzita v Brně
doc. PhDr. Ladislav Kesner, Ph.D.
PhDr. Michael Zachař