Svátek má: Vojtěch

Zprávy

Velikost textu:

Kdo skutečně pracuje pro český sport a kdo se jen přiživuje?

Kdo skutečně pracuje pro český sport a kdo se jen přiživuje?

Ministr Marcel Chládek oslovil největší zastřešující sportovní organizace, aby se podílely na vzniku nové koncepce financování českého sportu. Podrobné informace o tom, jak to dopadlo, přinesl dnes server Sportovnilisty.cz.

Jiří Kejval, předseda ČOV
16.duben 2015 - 22:01
 
V řádném termínu, tedy do konce března, byly na ministerstvo školství odevzdány materiály od České unie sportu a Sdružení sportovních svazů ČR. Český olympijský výbor ani Česká obec sokolská žádný materiál nepředložily. Ministr též poznamenal, že má k dispozici materiál od poslance Jiřího Holečka z hnutí ANO, který před časem inicioval vznik Ligy českého sportu, a koncepci kterou vypracovala ČSSD pod vedením předsedy sportovní komise Michala Krause. Holečkův materiál pak ve svém vyjádření pro server SportovniListy.cz označil jako nejslabší.

Chládek: Nejslabší materiál o nové koncepci sportu jsem viděl z dílny poslance Holečka

Redakce serveru SportovníListy.cz oslovila sportovní organizace, které ministr veřejně vyzval, zda-li mohou redakci zaslat své koncepce. Materiály zaslala redakci Česká unie sportu a Sdružení sportovních svazů ČR. O podrobnostech jednotlivých koncepcí bude naše redakce informovat čtenáře příští týden.

Dále jsme směřovali dotazy na Český olympijský výbor. Chtěli jsme zjistit, proč tato organizace, která se pasuje do "vedoucí organizace" českého sportu, na výzvu ministra Chládka nereagovala. Rozhovor byl adresován předsedovi Českého olympijského výboru Jiřímu Kejavalovi. Na otázky však neodpověděl, s redakcí komunikoval tiskový mluvčí ČOV Alexandr Kliment. Korespndence, kterou čtenářům přinášíme, budí rozpaky a možná i rozhořčení. Posuďte sami:

SportovníListy.cz: Rádi bychom věděli, zda-li jste na tuto výzvu reagoval coby předseda Českého olympijského výboru, a vypracovali jste a k řádnému termínu (konec března) návrh vaší koncepce či připomínek a odevzdali jej na MŠMT?

Kliment: Český olympijský výbor se podílí na koncepci financování českého sportu dlouhodobě. Výzvu jsme vyslyšeli již dávno a společně s ministerstvem připravujeme průběžně základní body koncepce a zároveň se spolupodílíme na tezích nového zákona o sportu. I proto jsme již 5. srpna minulého roku iniciovali rozpravu k Podkladu pro věcný záměr zákona o podpoře sportu. Vítáme, že většina bodů nově vznikajících koncepcí vychází z objektivních analýz a argumentů, které ČOV veřejně předkládá již třetím rokem. Jsme s panem ministrem i ostatními sportovními organizacemi v pravidelném kontaktu a intenzivně se podílíme na všech krocích, které povedou ke zlepšení postavení sportu v ČR, o což všichni, včetně vašeho serveru, usilujeme.

Holeček: Liga českého sportu chce pomoci s realizací systému podpory sportu dětí a mládeže
Valenta: Sportovci by měli být suverénní a nezávislí na politické vůli či zvůli
Tomáš Král: Sport by měl být co nejvíce odpolitizován

SportovniListy.cz: Máme tomu tedy rozumět tak, že kromě Podkladu pro věcný záměr zákona o podpoře sportu jste tedy ke konci března již na Ministerstvo školství (na základě veřejné výzvy ministra školství Marcela Chládka, který jmenovitě vyzval i Český olympijský výbor), nepředkládali žádný další materiál?

Kliment: Průběžně předkládáme řadu podkladů.

Vzhledem k tomu, že jsme nebyli spokojeni s nekonkrétními odpověďmi, položili jsme doplňující dotazy.

SportovniListy.cz: Kdo se jmenovitě podílel na vzniku koncepce, tedy kdo jsou členové týmu? Vznikaly veškeré podklady interně v rámci ČOV, nebo se za případné posudky či analýzy vynakládaly finanční prostředky. V případě, že ano, kolik celkově tato částka představuje za loňský a letošní rok?

Kliment: Jedná se o stovky lidí, nejenom z ČOV, ale ze sportovních svazů a dalších sportovních institucí, zástupců regionálního sportu, politiků a zástupců samosprávy. Řada materiálů vznikala interně v rámci ČOV, řada materiálů, ze kterých čerpáme, však vznikla i mimo ČOV. Například výzkumy Evropské komise, tzv. Eurobarometr, rezoluce OSN ke sportu, podklady Mezinárodního olympijského výboru a další. Vše v rámci schváleného rozpočtu ČOV.

Ani toto vyjádření naší redakci neuspokojilo. Ptali jsme se dále:

SportovníListy.cz: Vaše odpovědi opět nejsou konkrétní… jako by jste se jim vyhýbali. Např. kolik jste utratili za služby a poradenství, je vcelku konkrétní otázka, na kterou stále nemáme odpověď. Otázkou pro nás tedy zůstává „proč“. Pakliže má být financování sportu transparentní, nevidíme důvod nám věcně neodpovědět. Máme tomu tedy rozmět tak, že jste koncepci sportu ke konci března tohoto roku na přímou výzvu ministra školství neodevzdali?

Kliment: Ne, to není správná interpretace. Koncepci jsme odevzdali už v srpnu – je ve věcném záměru. Záměry ČOV jsou hromadným dílem zástupců svazů, politiků, zástupců regionálního sportu či samosprávy, není za něj nikdo u vás personálně zodpovědný (vyjma tedy předsedy Jiřího Kejvala z pozice předsedy ČOV). Zodpovědný za ČOV je předseda, statutární zástupce ČOV.

SportovniListy.cz: Odmítláte tedy poskytnout konkrétní informace týkající se výše finančních položek, které byly vynaloženy v loňském a letošním roce na služby a poradenství spojené s tvorbou sportovní koncepce.

Kliment: To je nesprávná interpretace. Zcela zřetelně: Žádné konkrétní náklady spojené s tvorbou koncepce nad rámec běžných provozních nákladů ČOV jsme nehradili. Příští čtvrtek se koná jednání Pléna ČOV, kde se bude schvalovat hospodaření ČOV. Zároveň budou předloženy detailní Výroční zpráva ČOV včetně čerpání rozpočtu roku 2014 a audit KPMG. Obojí vám bude volně k dispozici, ČOV je transparentní instituce.

Jansta: Každou iniciativu, která by podpořila sport, je třeba vítat
Ertl: Financování sportu je roztříštěné, chybí i zpětná vazba i kontrola
Regec: Nemyslím si, že by Český olympijský výbor měl být distributorem peněz do sportu
Hašek: Když se má něco zachránit, musí chtít dva. Ten kdo zachraňuje a ten, kdo chce být zachráněn

Možná by bylo pro příště lepší, kdyby si na odpovědi našel čas přímo pověřený zástupce ČOV Jiří Kejval, možná bychom pak obdrželi konkrétnější odpovědi. V rohovoru nám totiž stále uniká věcná podstata, tedy proč ČOV nezpracoval další materiál? Pakliže se ČOV odkazuje na materiál, který na MŠMT odevzdali v srpnu loňského roku, pan ministr měl evidentně potřebu vyzvat ČOV znovu, a tudíž mu nejspíše srpnový materiál připadal nedostačující. Jinak by veřejně neoslovoval adresně znovu právě i zmíněný Český olympijský výbor.

Kdo sype písek mezi jemná soukolí hokejových vztahů?

Otázkou zůstává, proč se ČOV chová vyhýbavě a alespoň z našeho pohledu ne příliš transparentně, a na konkrétní dotazy nedostáváme konkrétní odpovědi.

(kuc, prvnizpravy.cz,sportovnilisty.cz, foto: red.)