Svátek má: Doubravka

Byznys

Velikost textu:

Ťok: Kapsch realizoval úplně jinou zakázku, než v roce 2006 vysoutěžil

Ťok: Kapsch realizoval úplně jinou zakázku, než v roce 2006 vysoutěžil

"Určitě neuškodí, když si teď kontrakt z roku 2006 a jeho dodatky připomeneme. Zvítězil v něm Kapsch, až třetí na pásce, což se podařilo díky tomu, že první dvě nejlevnější nabídky byly vyloučeny ze soutěže," připomenul události třináct let staré ohledně mýtného systému ministr dopravy DanŤok.

Ministr dopravy Dan Ťok
30. března 2019 - 09:46

"Úvodem se vrátím do roku 2015 - a ono navíc je to o celém průběhu výběrového řízení -, kdy jsem na ministerstvo přišel se zadáním vypsat soutěž na technologicky neutrální mýto po roce 2016. Poměrně rychle se ukázalo, že to není technicky proveditelné. Důvodem nebyla časová tíseň, jak se často mylně uvádí, ale skutečnost, že smlouva nepočítala se svým koncem ani s předáním systému jinému provozovateli. Již v březnu roku 2015 jsem informoval vládu, že stát si původním kontraktem sice koupil téměř kompletní systém výběru mýta, ale autorská práva, která by mohl nabídnout k využití novému provozovateli, měl získat až po ukončení kontraktu, tedy 1. ledna roku 2017," řekl ministr dopravy na jednání Poslanecké sněmovny 14. března 2019.

Jeho vystoupení je sice dlouhé, ale velmi zajímavé a média jej téměř vůbec nepřípomínaji.

Až na bývalého poslance Františka Beneš, který v roce 2006 upozorňoval na možnosti využít jiný systém mýtného, než který byl vybraný ministerstvem dopravy pod dohledem lidoveckého ministra.

Odkaz na jeho příspěvek ... zde ...

"Určitě neuškodí, když si teď kontrakt z roku 2006 a jeho dodatky připomeneme. Zvítězil v něm Kapsch, až třetí na pásce, což se podařilo díky tomu, že první dvě nejlevnější nabídky byly vyloučeny ze soutěže. Já bych tady jenom připomenul, že tehdy z předaných nabídek nejnižší nabídku podala firma, nebo konsorcium Fela Management AG, Ascom Damovo a ABD Group s cenou 15,084 miliardy. Druhá byla Autostrade SPA, 17,5 miliardy, a až třetí bylo konsorcium Kapsch s cenou 22,094 miliardy, to jsou ceny s DPH. Kromě výše uvedeného, že kontrakt nepočítal se svým koncem, přestože byl na dobu deset let, bylo zde i ustanovení, podle kterého se mýto vybrané nad 90procentní účinnost systému bude dělit rovným dílem mezi stát a firmu Kapsch jako provozovatele. Nutno dodat, že těch deset let systém fungoval s průměrnou účinností 99 procent, takže provozovateli ročně z tohoto ustanovení šlo 150 až 200 milionů korun. A navíc je to ustanovení, které hlasitě kritizoval i Nejvyšší kontrolní úřad," dodal ministr dopravy.

"Ale to není všechno, dámy a pánové. Hned tři měsíce po podepsání hlavního kontraktu podepsal tehdejší ministr dodatek s Kapschem, mimochodem pár měsíců před volbami, ve kterém se měnily zásadní podmínky kontraktu. Kapsch měl podle původního kontraktu do vlastnictví státu dodat též veškeré elektrické i datové přípojky, infrastrukturu kontaktních a distribučních míst. Tento dodatek z června roku 2006 konstatoval, že uvedené věci, to znamená ty propojky a infrastruktura, zůstanou ve vlastnictví Kapsche, respektive jeho subdodavatelů. Jinými slovy to znamenalo, že stát přišel o majetek ve stovkách milionů korun a daleko více se zkomplikovalo přesoutěžení mýtného systému a navíc stoupla závislost mýtného sytému na dalších subjektech," vylíčil události r oku 2006 ministr dopravy.

"Ale to ještě není všechno. Dalším dodatkem, a to ještě v roce 2006, bylo povoleno, aby Kapsch místo pevných přípojek na mýtné brány použil generátory elektrické energie. Takže kontrakt požadoval, aby tam byly pevné přípojky, Kapsch to sice slíbil, ale nedovedl vybavit.   Další problematický dodatek podepsal již nový ministr v roce 2007. V tomto dodatku se změnil rozsah zpoplatnění silnic první třídy. V původním kontraktu se Kapsch zavázal, že bude vybírat mýto nejen na dálnicích, tehdy jich bylo 986 kilometrů, ale i na dalších 2 580 kilometrech první třídy. Ano, slyšíte dobře. Kapsch jinými slovy v roce 2006 deklaroval, že jeho mikrovlnná technologie je vhodná pro zpoplatnění 2 580 kilometrů jedniček. Tímto dodatkem byl rozsah zpoplatnění snížen na 155,9 kilometru silnic první třídy, tedy zhruba na pět procent vysoutěženého rozsahu. Nešlo tedy o nulovou sazbu, o které se diskutuje dneska, ale o zrušení podstatné části zakázky. Jinými slovy, Kapsch realizoval úplně jinou zakázku, než v roce 2006 vysoutěžil," uvedl ministr dopravy.

"Úplnou třešničkou na dortu je dodatek, kterým Kapsch získal právo dodat svoji mýtnou infrastrukturu na všechny zpoplatněné komunikace, u nichž stavební povolení nabude právní moci do konce roku 2017, tedy celý rok po konci kontraktu. Takže když jsme získali, ŘSD, stavební povolení do konce roku 2017, tak jsme měli povinnost na těchto úsecích ještě vybudovat dálniční mýtné brány. Jako by všichni počítali s tím, že Kapsch bude mýto vybírat navždy,"  uvedl Dan Ťok.

"Nikdo z mých předchůdců neudělal a pravděpodobně ani nemohl udělat nic pro přípravu další soutěže, kterou jsme tedy začali chystat od nuly. Věděli jsme, že v rámci péče řádného hospodáře jsme povinni do nové soutěže vložit i stávající systém ve vlastnictví státu, což díky takto šikovně uzavřené smlouvě prostě nebylo možné.  Tady si dovolím malou odbočku. Uchazeči o výběr mýta jej pak ve své nabídce v rámci zadávacího řízení nebyli povinni využít, k čemuž také došlo, ale s tím nepočítal ani samotný Kapsch. Nic to ale nemění na tom, že jej všichni museli mít k dispozici a sami rozhodnout, zda státu nabídnou výhodnější podmínky s využitím systému, s využitím jeho části, nebo bez něj. Přestože jsme již v roce 2015 s Kapschem vedli intenzivní jednání k dohodě o dřívějším přístupu k systému a součinnosti při jeho předání, tak k tomu nedošlo. V tu chvíli bylo jasné, že soutěž prostě vypsat, tak jak byla zadána jako technologicky neutrální, nová soutěž, nelze. Naši koaliční partneři se však tehdy zdráhali vzít tuto realitu na vědomí," řekl dál ministr dopravy.


"Tady si dovolím malou vsuvku. Slyšel jsem tady kritiku od více poslanců, že ministerstvo nezvládlo soutěž na mýto, protože jsme nedokázali zařídit, abychom lépe využili stávající systém, který máme od Kapsche, a že si stát nevybírá mýto sám.V úterý se vyjádřil v tomto duchu i poslanec Jurečka prostřednictvím pana předsedajícího, který říkal, že jsme nezvládli celou situaci, že jsme mohli využít tuto technologii. Tak abych mu připomněl jeho působení ve vládě. V prvním pololetí roku 2015 jsem přinesl na vládu i na koaliční radu návrh, jak by si mýto mohl provozovat stát sám, ale i na to, abychom soutěžili provozovatele stávajícího mýtného systému, abychom ho využili lépe. Je to i věc, po které při nedávných písemných interpelacích volali Piráti," řekl ministr dopravy.

"Vzpomínáte si, pane poslanče Jurečko prostřednictvím pana předsedajícího, jak jste mě s těmito návrhy z vlády i z koaliční rady vyhodili? A vy osobně jste na té vládě hlasoval proti tomu, aby se takovýto materiál schválil? A bylo mně jasně řečeno, že mám úkol vypsat velkou technologicky neutrální soutěž na nové mýto. Pan premiér Sobotka ještě v roce 2015 v Českém rozhlase prohlásil, že si přeje velkou soutěž, ve které může uspět i satelitní technologie. V průběhu roku 2015 do poloviny roku 2016 probíhala celá řada koaličních jednání a sporů k tomuto tématu. Pan premiér Sobotka i v té době vyhrožoval, že mě odvolá, pokud soutěž nepřipravím, a já mu opakovaně vysvětloval, že to prostě reálné není.  Tříleté prodloužení smlouvy na provoz mýtného systému se společností Kapsch nakonec vláda schválila 11. srpna roku 2016 s tím, že se musí paralelně připravovat nová soutěž. K uzavření dodatku došlo 29. 8. roku 2016. Provozovatele jsme v něm zavázali součinit při předávání systému a mimo jiné vyjednali i slevu, která státu uspořila během tří let kolem jedné a půl miliardy," řekl ministr.

"Souběžně s debatou, jak zajistit provoz mýta po roce 2016, jsme v rámci koalice a vlády v letech 2015 a 2016 jednali o parametrech budoucí soutěže na nového mýtného provozovatele. Naši tehdejší koaliční partneři tehdy prosazovali co možná největší rozšíření mýta na silnice prvních tříd. Ozývaly se i názory, že bychom mýto měli zavést na dvojky i trojky. Pokud se podíváte na tehdejší debaty v médiích, najdete tam vášnivé obhájce takového rozsahu zpoplatnění. K této otázce byla ustavena dopravní koaliční rada, která ji měla rozhodnout. Postoj ministerstva a hnutí ANO i můj byl spíše zdrženlivý, klonili jsme se k zachování současného rozsahu zpoplatnění. V žádném případě jsme ale nesouhlasili s rozšířením mýta na 3,5 tisíce kilometrů, což bylo tehdy stanovisko zejména KDU-ČSL. Usnesení vlády nakonec na základě doporučení dopravní koaliční rady znělo na rozšíření mýtného systému v intervalu 850 až 3000 kilometrů silnic první třídy s tím, že konkrétní počet kilometrů se určí na základě studie mýtného manažera firmy Deloitte. Vláda pak vzala na vědomí návrh na rozšíření mýta o 900 km silnic prvních tříd.," řekl dále ministr dopravy.

"Teprve poté mohlo Ministerstvo dopravy zahájit přípravu mýtného tendru, v jehož zadávací dokumentaci byl i požadovaný rozsah zpoplatnění. První fáze mýtné soutěže, kterou jsme vypsali v červnu roku 2017, byla určena k tomu, aby se uchazeči seznámili se zadávací dokumentací a mohli dostat všechny potřebné informace o stávajícím mýtném systému. Do 24. srpna roku 2017 měli uchazeči možnost se přihlásit do soutěže a doložit potřebnou kvalifikaci. Do soutěže se přihlásili čtyři uchazeči a všichni se úspěšně kvalifikovali. K posouzení jejich nabídek byla na ministerstvu jmenována výběrová komise, která konstatovala, že všichni čtyři splnili kvalifikační podmínky a postoupili do další fáze zadávacího řízení. Počátkem listopadu 2017 proto ministerstvo vyzvalo všechny zájemce o dodávku a provoz mýtného systému k podání nabídky," řekl Dan Ťok.

"Už v polovině listopadu jsme zaznamenali obstrukční chování firmy Kapsch, která se snažila shodit tendr na mýto dřív, než uchazeči stačí přijít s nabídkami. Současně se vyrojila řada expertů, konzultantů a komentátorů, kteří navrhovali tendr zrušit dřív, než se dozvíme výsledek. Argumentem bylo, že po skončení Sobotkovy vlády rozšíření mýta už vlastně nikdo nechce, a proto je potřeba zakázku změnit. Marně jsem v té době upozorňoval, že jde o návrh z říše snů a fantasmagorie, neboť v takovém případě bychom mýto zcela jistě nestihli včas znova vysoutěžit a ani jinak zařídit. A o to tady nejspíš šlo. Šlo o to, dostat nás do časové tísně, aby stát musel s Kapschem uzavřít další dodatek. To už přirozeně bez Ťoka, odvolaného pro neschopnost tendr vypsat., vylíčil tehdejší situaci ministr.

"Do toho se začal velmi nestandardně chovat i ÚOHS. Ještě hned v listopadu roku 2017 vydal z podnětu firmy Kapsch předběžné opatření, kterým ministerstvu zakázal v probíhajícím zadávacím řízení uzavřít smlouvu. Do února roku 2018 s námi antimonopolní úřad zahájil z podnětu Kapsche tři správní řízení. Ministerstvo mělo podle Kapsche porušit zásadu transparentnosti výběrového řízení tím, že zadávací podmínky byly předávány na USB discích, které se mohly pro jednotlivé uchazeče lišit. Dále mělo jít o nejednoznačné zadávací podmínky a tak dále.

"Proti předběžnému opatření i dalším krokům se ministerstvo bránilo všemi právními prostředky a současně veřejně upozorňovalo na velmi nestandardní počínání úřadu. Požadovali po nás například vydání dokumentů, které jsme ani podle zákona nemuseli vést, nejlépe ihned nebo do dvou dnů. Tady si dovolím citovat z tiskové zprávy Ministerstva dopravy z listopadu roku 2017. "Postup ÚOHS při prověřování zakázky na dodávku a provoz mýtného systému považuje Ministerstvo dopravy za značně extenzivní a vzbuzující otázky, jaký je skutečný důvod."  Zadávací řízení na systém elektronického mýta vyhrálo konsorcium firem CzechToll a SkyToll s cenou 10,75 miliardy za správu systému na 10 let. Ministerstvo o tom rozhodlo 11. 4. roku 2018 na základě doporučení výběrové komise. Vítězná nabídky byla o 2,7 miliardy nižší než druhá nejlepší od společnosti Kapsch, oproti minulému tendru, ve kterém stát zaplatil za 10 let kolem 27 miliard korun, je to o 16 miliard levnější," řekl ministr dopravy.

"Výsledkem bylo zesílení kampaně proti mé osobě a další tlak na zrušení tendru, k čemuž také došlo. V květnu roku 2018 úřad rozhodl, že zadavatel porušil zákon, a zadávací řízení na výběr mýta zrušil. Záminkou byly flash disky, jejichž použití zákon rozhodně nezakazuje. K porušení zákona mělo podle úřadu dojít na základě toho, že ministerstvo údajně nenašlo takové technické řešení, které by garantovalo soutěžícím, že dostanou stejné informace o zadávacím řízení. Tomuto závěru předcházelo mimo jiné i naše zjištění a následná stížnost, že úřad s disky nesprávně manipuloval. Ministerstvo dopravy dokonce podalo na ÚOHS stížnost na způsob vedení řízení, neboť nebylo možné zpět ověřit, zda s důkazy k řízení, které nebyly součástí spisu, někdo nemanipuloval," konstatuje Dan Ťok.

"Mohl bych zde zmínit ještě celou řadu dalších podivností, na něž jsme průběžně upozorňovali a protestovali proti nim. V té době to ovšem nikomu divné nepřišlo. Zapochybovat se někteří rozhodli až v souvislosti s tím, že předseda ÚOHS vyhověl rozkladu, který jsme proti prvoinstančnímu rozhodnutí podali. Osobně musím říct, že se rozhodnutí o rozkladu nedivím. Rozkladem se totiž nejprve zabývá rozkladová komise složená z nezávislých odborníků, která dává doporučení, a bylo by velmi nestandardní, aby se s takovým doporučením předseda úřadu neztotožnil.   I bez toho, že bychom podlehli vábení ke zrušení a novému vypsání tendru, jsme se dostávali do značného časového presu. Koncem srpna roku 2018 bylo zrušeno prvoinstanční rozhodnutí úřadu, ale do nového rozhodnutí úřadu zůstalo v platnosti předběžné opatření, jímž se zadavateli zakazuje uzavřít smlouva s vybraným uchazečem. Samotnou stížnost Kapsche úřad zamítl až 20. září, aniž by však zrušil předběžné opatření, které nám zakazovalo smlouvu uzavřít. Přesto jsme ji v ten den k údivu mnohých uzavřeli zcela legálně. Ministerstvo se totiž vzdalo práva na rozklad a předběžné opatření tím zaniklo ze zákona. Tento postup jsme zvolili, abychom hájili zájmy státu a předešli dalším účelovým námitkám a zdržováním. Aby celé naše několikaleté snažení mělo smysl, bylo ministerstvo povinno smlouvu uzavřít do konce října roku 2018. Nový provozovatel totiž podle smlouvy musel dostat na přípravu bodového systému - ne, nového systému 14 měsíců. Stihli jsme to jen taktak. Kdybychom se rozhodli tendr zadat znovu, nestihli bychom to zcela jistě. U takové soutěže totiž nelze počítat jen s lhůtami ze zákona, ale i s tím, že se účastníci soutěže budou obracet na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, který žádné závazné termíny nemá. A proč si myslet, že když dnes tendr (nesroz.) ÚOHS trvá téměř půl druhého roku, napodruhé to bude kratší," řekl ještě ministr.

"Dámy a pánové, rád bych ještě okomentoval jednu věc. Kromě jiných nesmyslných tvrzeních o tom, jak stát prodělal a jak by Kapsch vybíral mýto zdarma, jen kdyby mohl, přišla od této firmy někdy v červenci roku 2018 nabídka, aby stát vybíral mýto sám. Údajně by stačilo, aby si od Kapsche odkoupil unikátní provozně-personální know-how. Musím říct, že jsme se touto nabídkou, byť svou povahou byla spíše neformální, zabývali a došli jsme k závěru, že je to další vějička, která byla na nás nastražena. Kromě toho, že bychom si svůj systém koupili podruhé, si máme koupit lidi, kteří nám druhý den mohou dát výpověď. Zákon logicky ani nepřipouští, aby stát tímto způsobem nakupoval firmy. Nemluvě o tom, že Kapsch usiloval na stát převést všechna nákladová střediska systému a profitabilní části by si ponechal pod svou kuratelou. Kapsch navíc neprovozuje mýtný systém sám. Podstatnou část mu zajišťují subdodavatelé, které stát opět musel vysoutěžit, a to, jak známo, vyžaduje čas, který jsme neměli. A to už nemluvím o tom, že bychom v takovém případě byli nuceni systém provozovat na základě servisní smlouvy s firmou Kapsch, o které pan Feix cudně ve své nabídce pomlčel, a nikdy neřekl, kolik by za stát musel ročně platit," dodal Ťok.

"Celkově je zcela evidentní, že návrh byl jen dalším ze způsobů, jak využít časového presu, do kterého nás dostali, a k tomu, abychom při výběru mýta i nadále byli plně závislí na stávajícím dodavateli. Ono mimochodem platí, že ta šance, aby stát mýto provozoval sám, tady byla, nikoli však v roce 2018, ale už v roce 2015, jak jsem uvedl dříve," má jasno ministr.

"Tím se dostávám k úplnému závěru. Jak už jsem zmínil, v průběhu let 2015 a 2016 docházelo v rámci tehdejší koalice k politickým půtkám o to, zda je možné ihned vyhlásit tendr na dalších deset let, zda rozšířit rozsah zpoplatnění atd. To byly politické otázky a já se ne vždy nutně účastnil na debatě na jejich řešení. Nicméně mohu potvrdit, že šlo o různá jednání na koaličním půdorysu - předsedů stran, řídícího výboru na mýto nebo dopravní koaliční rady. Samotná jednání o dodatku se smlouvou Kapsch, přirozeně i o přípravě zadávacího řízení na nového provozovatele mýtného systému, jeho vyhodnocení a vyhlášení vítěze už ale probíhala plně v režii Ministerstva dopravy a jeho expertů. Taková smlouva nebo i jen dodatek k ní, to je pro představu zhruba 300 stran odborného právního textu, které musíte s protistranou pečlivě probrat a odsouhlasit. V zadávacím řízení se hodnotí nabídky, aniž by při tom docházelo k jakýmkoliv jiným než formálním kontaktům s uchazeči skrze profil zadavatele. A tak tomu také v tomto případě bylo," upřesnil ministr dopravy.

"To je prakticky vše, co k tomu mohu sdělit. A jak jsem řekl na začátku, Ministerstvo dopravy ani já osobně nemáme žádné informace o tom, že by se orgány činné v trestním řízení zabývaly dodatkem ke smlouvě s firmou Kapsch nebo zadávacím řízením na výběr mýta, na kterých ministerstvo během mého působení pracovalo," uzavřel své vystoupení Dan Ťok.

Prvnizpravy.cz rovněž napsaly ...


(ps, Poslanecká sněmovna, Prvnizpravy.cz, foto: ps)Kurzy

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

Akcie

NWR
0.1
AAA Auto
24
CETV
102
ČEZ
519
ECM
25.5
ERSTE GROUP BANK A
844
FORTUNA
194.5
KITD
5.2
KOMERČNÍ BANKA
813
NWR
272
ORCO GROUP
12.4
PFNONWOVENS
706
PHILIP MORRIS ČR A
15260
O2 C.R.
238
UNIPETROL
382.5
VIG
658.5