Svátek má: Romana

Politika

Velikost textu:

Grulich: Zprávu Ústavu pro studium totalitních režimů 2016 zamítnout!

Grulich: Zprávu Ústavu pro studium totalitních režimů 2016 zamítnout!

K Výroční zprávě Ústavu pro studium totalitních režimů za rok 2016 přednesené třetí srpnový čtvrtek v Senátu se vyjádřil v diskusi jen senátor Tomáš Grulich s požadavkem. "Zamítnout!" Co pražského senátora k tomu vedlo?

Senátor Tomáš Grulich
19.srpen 2017 - 08:10

"Dovolil bych si mít několik drobných poznámek – nebudu příliš zdržovat – k Výroční zprávě Ústavu pro studium totalitních režimů," začal s kritikou Výroční zprávy Ústavu pro studium totalitních režimů za rok 2016 senátor Tomáš Grulich. 

Výsledky minulé digitalizace na ÚSTR se ukázaly jako téměř nepoužitelné
"Nejdříve bych se zastavil u publikací, kdy ve Výroční zprávě je uvedeno, že ÚSTR tam oficiálně vykázal, že vydal celkem 24 neperiodických publikací. Musím konstatovat, že bohužel minimálně tyto dvě publikace vyšly až v roce 2017 a že řada z těchto publikací byly reedice z minulých let, to znamená, že se nejednalo o práce v tomto případě zcela originální. Netýká se to samozřejmě všech těchto publikací. Necelých asi 50 % těchto publikací neodpovídá ani programu, ani projektům, které Ústav pro studium totalitních režimů měl. Jenom asi 50 % z nich navazuje na tyto projekty. Považuji to za skutečnost, že jsme byli uvedeni v omyl a proto budu navrhovat zamítnout Výroční zprávu Ústavu pro studium totalitních režimů," pokračoval Grulich.

"Dále bych se ještě dotkl digitalizace. Paní předsedkyně zde říkala, že vzhledem k tomu, že tato digitalizace je kvalitnější, má menší kvantitu. Ale tento rozdíl je, řekl bych, velmi podstatný. Zatímco v roce 2016 se uvádí, že bylo digitalizováno něco přes milion souborů, tak v roce 2011 to byly přes 4 miliony souborů, což je rozdíl veliký. Pokud jsem viděl některé kontroly, nacházejí se tam samozřejmě určité chyby, ale myslím si, že při každé práci se určitá chyba udělá," konstatoval senátor.

"Chtěl bych tím navázat na to, že i když mluvíme o roce 2016, tak v roce 2015 byla digitalizace převedena z Ústavu pro studium totalitních režimů do Archivu bezpečnostních složek, což bylo protizákonné. Je to v rozporu s § 4 písm. d) zákona o Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek. Jak se ukazuje z pohledu kvantity, tak tento krok nejen, že byl nezákonný, ale nevedl k nějakému kýženějšímu výsledku," prohlásil senátor Grulich, aby závěrem dodal: "Ještě znovu, abych nezapomněl. Navrhuji Výroční zprávu Ústavu pro studium totalitních režimů zamítnout."

"Zamítnout je problém, je to problém u zpráv, kde se říká bere na vědomí. Je to i ve městech, co to znamená, když nebere na vědomí. Ale hlásí se pan senátor Oberfalzer, který vysvětlí, jak bychom to mohli udělat," komentoval návrh schůzi Senátu řídící mistopředseda Senátu Jaroslav Kubera.

"Tuto debatu jsme absolvovali před rokem, a tam se potvrdilo, že v souladu s jednacím řádem ke každému senátnímu tisku lze zaujmout také stanovisko zamítnout. Tady bych vycházel už z loňské debaty a expertizy jak legislativy, tak našeho organizačního odboru," vysvětlil senátor Jiří Oberfalzer.

Jenže i ke kritice Tomáše Grulicha  se ještě vyjádřila Emilie Benešová, předsedkyni Rady Ústavu pro studium totalitních režimů.

Benešová: Výtky senátora Grulicha k ÚSTR jsou zcela bezpředmětné

(ps, Prvnizpravy.cz, foto: ps)