Svátek má: Vojtěch

Politika

Velikost textu:

Jak králíky poslankyně Táni Malé prověřila etická komise univerzity, ale

Jak králíky poslankyně Táni Malé prověřila etická komise univerzity, ale

Mendelova univerzita vydala tiskové prohlášení k diplomové práci Taťány Malé, ve kterém jsou uvedeny závěry Etické komise.  Veřejnost se dozvěděla, že poslankyně podváděla, ale  kdo byl vedoucím její práce a kdo byl ve státnicové komisi, která tehdy zkoušela bývalou ministryni, to už ne. Proč?

Nezkoumala Táňa náhodou i tebe?
11. srpna 2018 - 03:55

"Diplomová práce Taťány Malé roz. Veličkové z roku 2005 na téma Mikroklimatické podmínky v chovu králíků vykazuje v rešeršní části shody významného rozsahu s prací obhájenou na Mendelově univerzitě v Brně o dva roky dříve. Podle Etické komise univerzity se Malá svým jednáním dopustila neetického chování, které bylo i v dané době považováno za disciplinární přestupek. Vyplývá to z usnesení Etické komise," píše se v prohlášení Mendelovy univerzity.

"Mendelova univerzita v Brně k případu zadala externí právní posudek, který měl posoudit případné další kroky školy. Z něj vyplynulo, že řízení o vyslovení neplatnosti vysokoškolského diplomu je možné podle platných právních předpisů pouze v objektivní lhůtě tří let, v daném případě tedy nemůže být zahájeno. Autorem posudku je expert na správní právo František Korbel, který se v minulosti zabýval složitou otázkou možnosti odebírání titulů na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni," je uvedeno v prohlášení."Mendelova univerzita v Brně, která má ročně kolem 2500 absolventů, od roku 2012 kontroluje automaticky všechny práce, prostřednictvím systému Theses a bude v tom samozřejmě pokračovat. Rada pro vnitřní hodnocení Mendelovy univerzity v Brně se na svém dalším zasedání bude navíc zabývat problematikou posílení vnitřního kontrolního mechanismu a zavedení třístupňové kontroly závěrečných prací," je dále v tiskové zprávě brněnské univerzity.


„Univerzita se od loňského roku věnuje také eliminaci tzv. contract cheating, tedy psaní závěrečných prací na objednávku za úplatu, které se v poslední době rozmáhá a tento problém je tak aktuálnější než samotné plagiátorství. Tyto práce vykazují všechny prvky originality, běžnou kontrolou na podobnost se zpravidla neodhalí a zde je nutná systematická práce vedoucího se studentem, aby jednak dotazy na obsah práce zjišťoval, zda je student autorem a jednak vhodným postupem prací a průběžným odevzdáváním výsledků zabránil této možnosti,“ uvedla rektorka Mendelovy univerzity v Brně Danuše Nerudová.


 (ps, mendelu.cz, Prvnizpravy.cz, foto: ps)