Svátek má: Romana

Politika

Velikost textu:

Jihočeské desatero zaměřené na start pro restart ČSSD

Jihočeské desatero zaměřené na start pro restart ČSSD

"Start pro náš restart. To je název prohlášení jihočeské sociální demokracie, které  zaznělo třetí listopadovou neděli  na jednání ÚVV v Hradci Králové. Jasně v něm říkáme, jak dál s ČSSD," konstatuje na sociálních sítích bývalý hejtman Jiří Zimola.

Měděná deska s názvem strany na Lidovém domě potřebuje vyleštit
21. listopadu 2017 - 08:23

1) Porozumění a návrat ke kořenům
Musíme se znovu naučit chápat voliče. Musíme vědět, co je trápí, o čem přemýšlí, některými našimi tématy jsme se jim totiž vzdalovali a vnucovali něco, co nechtěli. Je jasné, že nás nikdy nebudou volit všichni, proto musíme vědět, kdo jsou a budou naši voliči a na ty zacílit. Dost bylo experimentů, je čas vrátit se zpátky k těm, kteří nám rozuměli, v minulosti nás volili a teď od nás odešli: zaměstnanci, senioři, lidi z menších měst a obcí, rodiny s dětmi, střední třída. Obyčejní, normální lidé s jejich každodenními starostmi i radostmi.

2) Srozumitelnost
Naše vyjadřování musí být jasné, žádné úřednické ptydepe a vytáčení. Musíme umět pojmenovat věci a stručně vysvětlit náš postoj k nim. Žádné okecávání, žádné obezličky! Sbohem nesrozumitelným, obecným a nic neříkajícím heslům. Naše strana musí být naprosto čitelná i v otázkách, jako je vztah k prezidentovi, přijímání uprchlíků nebo zavedení eura.

3) Poctivost
Přiznejme si, „poctivost“ ČSSD nikdo nevěří od doby grossovských hesel „Jsem sociální demokrat“ a „Myslím to upřímně“. Dokázali jsme se zpronevěřit našim slibům výměnou za posty ve vládě a koalici. Náš program musí být na prvním místě, proto nás přece lidé volí. Proto když řekneme, že nesouhlasíme s církevními restitucemi a bohatými finančními náhradami pro církve, když kvůli tomu dokonce obstruujeme ve Sněmovně a vyvěšujeme barevné billboardy, musíme se pak skutečně pokusit je zastavit a neprodat je za vládu! Nebojme se lidem říct, že něco nejde. Nemůžeme VŠEM slibovat VŠECHNO. Nebojme se přiznat, že jsme udělali chybu v některých zákonech typu registr smluv, veřejné zakázky na nejnižší cenu, zákaz kouření v hospodách, EET, inkluze, pamlsková vyhláška atd. Lidé přijmou fakt, že někdo udělal chybu a chce ji odčinit, nepřijmou vykrucování a setrvávání v omylu.
Opravdová poctivost. Cokoliv jiného je cesta do pekel a politického zapomnění!

4) Skromnost
Vraťme se ze zadních sedadel aut zpátky do ulic. Mluvme s lidmi a vysvětlujme jim, jaký je náš program a co to pro ně bude znamenat. Život není jen Praha a reportáže České televize, nepodléhejme tomu! Lidi mají svůj názor a trápí je úplně jiné věci, než si možná myslíme a připouštíme. Přestaňme být jen „kluci z plakátů“ a „papaláši z limuzín“. Vzhůru do hospod, na fotbal a na vesnické tancovačky!


5) Rozhodnost
Lidé očekávají jasné názory a silného lídra. Chtějí takového politika, který se nebojí, věci řídí a skutečně je zařídí. Naši představitelé musí být rozhodní a uvěřitelní. Nesmí se bát v diskusích s křiklouny a musí být naprosto přesvědčeni o správnosti našeho programu. Bohužel to v posledních letech vypadalo, že jsme o správnosti programu nebyli sami přesvědčeni, potáceli jsme se z jedné na druhou stranu, alibisticky přejímali rozhodnutí evropských politiků a byli ve vleku nejrůznějších lobbistických skupin.

6) Solidarita
Solidarita nesmí být jen klišé z billboardu. Musíme být solidární s těmi, kteří pomoc potřebují. Poslouchejme připomínky těch, kteří pomoc poskytují. Lidé jsou solidární, sbírají víčka PET lahví nebo posílají dárcovské SMSky. Chtějí ale oprávněně vědět, na co jejich peníze jdou a mít jistotu, že si je nevyinkasují šmejdi s lidskou bídou a že je nezneužijí ti, kteří nikdy nepracovali a založili si na tom slušné živobytí.

7) Tolerance
Žij a nech žít, to musí být základní imperativ moderní společnosti a moderní ČSSD. Respektujme jakékoli menšiny a pomáhejme jim. Používejme při tom ale zdravý rozum a spravedlivý přístup, kvůli kterému se nebude cítit znevýhodňována většina. Vymezme se proti extrémním formám pozitivních diskriminací. Podporujme partnerství homosexuálů a třeba i adopci dětí těmito páry. Podporujme kariéry žen, ale neubližujme jim umělými kvótami na jejich zastoupení v politice či byznysu. Braňme je před těmi, kdo je vydírají nebo zneužívají, ale ostře odmítněme nesmyslné vlny současného feminismu, kdy přirozená mužská zdvořilost a galantnost při otevírání dveří, obdarování květinou nebo pomoc s nákupní taškou je vnímána jako úchylka a div ne trestána vězením! Pomozme s integrací těm politickým či ekonomickým imigrantům, kteří přichází do naší země hledat svůj nový domov, za podmínky, že budou respektovat zákony a tradice této země, ať již společenské, kulturní nebo náboženské.

8) Jednota
V jednotě je síla a strana musí znít jedním hlasem. K tomu je ale třeba dojít bohatou vnitrostranickou diskusí, pořádáním anket a referend, společným sestavováním programu a pořádáním besed a diskusních setkání. Členové ČSSD musí mít možnost projevit svůj názor a obhájit ho. Odlišný názor nesmí být trestán vnitrostranickou ostrakizací. Pracujme společně na programu ČSSD! Náš program nám nesmí ordinovat intelektuálové stojící mimo stranu, ti mohou pomáhat, přinášet témata a účastnit se diskuse. Nesmí jej ani určovat marketingoví stratégové, ti jej jen musí co nejlépe prodat! Členové ČSSD nesmí být figurkami v hlasovací mašinérii, jejichž hlas zajímá funkcionáře jen na volebních konferencích. Musí se aktivně podílet na diskusi uvnitř strany a poté respektovat názor většiny. Stop vnitrostranickým válkám a pletichaření!

9) Otevřenost
Je nám 140, ale to neznamená, že musíme být zkostnatělá a archaická strana. Tématy, vyjadřováním i strukturou. Jsme nepružní a nepřitažliví, jak pro mladé lidi, tak pro kohokoli jiného. To není o tom, jak vypadáme, ale jak myslíme! Žijeme v 21. století, chovejme se podle toho! I naši tradiční voliči chtějí, abychom mysleli svěže, přicházeli s tématy moderního a konkurenceschopného školství, chytrých inovací, pokroku ve zdravotnictví či smart dopravě. Musíme se otevřít novým myšlenkám, novým lidem a nezašlapat jejich iluze ve zkostnatělém vnitrostranickém systému. Dejme možnost vyniknout těm, kteří se nebojí zavádět moderní věci ve prospěch sociálně demokratických idejí.

10) Totální mobilizace
K naplnění všech předchozích bodů musíme chtít změnit sami sebe a stranu, jak jsme ji doposud znali. Jiné cesty není. Musíme stabilizovat ekonomickou stránku ČSSD a bude-li třeba, prodat tradiční nemovitosti, třeba i včetně Lidového domu. Lidé jsou víc než baráky, přežití strany je důležitější než prestižní adresa v centru Prahy! Kvůli operativnosti v rozhodování musíme zjednodušit stranickou strukturu a posílit kompetence nejužšího týmu. Prodloužit délku mandátu vedení strany, aby se strana nevysilovala zbytečnými vnitrostranickými předsjezdovými boji. Výměnou za to bude plná odpovědnost vedení strany za výsledky ve volbách. Využívat musíme všech moderních elektronických prostředků pro diskusi i organizační záležitosti strany. Změňme stanovy a zjednodušme vnitrostranická pravidla včetně volebních řádů. Respektujme názory „zdola“ a do kandidátních listin zasahujme jen v opravdu nezpochybnitelných a křiklavých případech, ne pro likvidaci vnitrostranických kritiků. Zmobilizujme naší členskou základnu, otrávenou a apatickou. Dejme členům možnost podílet se na nové ČSSD! Změňme sebe a pak můžeme měnit společnost!

"Budu rád, když si ho přečtete a něco mi k tomu napíšete," nabádá své přátele na facebooku bývalý hejtman Jiří Zimola a jeho výzvy už řada z nich využilo.


(ps, facebook Jiřího Zimoly, Prvnizpravy.cz, foto: ps)