Svátek má: Hedvika

Politika

Velikost textu:

Lesnické fakulty a střední školy zařazují do výuky náboženství

Lesnické fakulty a střední školy zařazují do výuky náboženství

Církev přijetím restitučního zákona, který byl  přijatý, jak víte v nekřesťanskou noční hodinu s rozhodujícím hlasem za trestný čin již odsouzeného poslance, získala církev stále ještě nevyčíslitelné množství lesních ploch. Proto na tuto skutečnost reagují vysoké i střední odborné školy. Víte proč?    

Kachna a ještě tomu na neděli
14. ledna 2018 - 09:30

Katolická církev, která už nyní zbohatla zalesněnými pozemky, které na území současné České republiky nevlastnila ani před natož po prvorepublikové  pozemkové reformě, se najednou bude muset o lesy starat. Jak prozradili církevní představitelé, zřídila si sama církev svoji lesní strukturu a nebudou využívat žádných služeb současných zavedených státních nebo resortních lesních společností.

Je zajímavé, že této skutečnosti se pohotově chopilo i odborné školství. Není divu, když z odborných středních škol a nakonec i z vysokých škol, které vychovávají středně i vysokoškolsky vzdělaný dorost, vychází více mladých odborníků, než je praxe schopna přijmout. Proto se do výuky zařadil i předmět, který umožní studentům nastoupit s dalším bonusem do služeb a struktur církevních lesních podniků.


"Zřídili jsme urychleně na naší fakultě katedru pro věci církevní a přijali postačují počet odborných asistentů shodou okolností z Řádu žebravých mnichů, kteří zůstali chudí i po přijetí restitučního zákona. Všichni tři shodou okolností jsou absolventy naší fakulty. Jen se na přelomu osmdesátých a devadesátých let  dali na zbožnou cestu, která je svými vědomostmi vybavenými pro život přivedla mezi ojedinělce z Řádu mnichů, který už podle názvu během svého trvání toho moc nepobral," vysvětluje autor projektu nazvaného: Lesnictvím blíže k bohu, který si nepřál být jmenován.

"My jsme  zase přišli s nápadem hned všechny bakaláře, kteří budou usilovat o službu v církevních lesích, pokřtít. Nu a Brňáci se hned po nás opičili a svým studentům rovněž dokáží zařídit křtiny a navíc ve svém vlastním polesí v katastru obce Křtiny. No, není to pech? Jenže my jsme Brňáky zase předhonili a tak na poslední slavnostní otevření budovy v univerzitním areálu  pozvali rovnou kardinála Duku a biskupa Holuba, aby budově požehnali.  Také v areálu univerzity pořádáme mše a kdo to může kromě univerzit, kde se učí  bohoslovectví, říci," prohlásil další zmocnitel myšlenky a přijatého projektu  Lesy nejsou pro všechny, lesy jsou boží, který si jako na potvoru rovněž nepřál být jmenován.

Co říkáte, že církev brzy vyhlásí výběrové řízení na vedení svého podniku Církevní lesy ČR. Nebude se někdo přímo z vaší fakulty ucházet o tuto funkci?

"Máte dobré informace a dokonce víme, že by do této pozice preláti nejlépe dosadili odborníka, který už svým jménem bude naznačovat, odkud je. Inspiroval je prý  k tomu šéf Vojenských lesů, který se jmenuje Vojáček. Tady už je to pak na samotných zájemcích, aby si nějaké vhodné jméno sami zvolili. I když mohu prozradit, že by se pro tuto funkci v tuto chvíli zrovna hodila, jedna kolegyně z jiné fakulty Etra Schímová, která se nedávno provdala za inženýra Šedého a tuším, že si  kromě přijetí příjmení manžela chce změnit i své křestní jméno místo Etry na Eminenci. Děvče je velice ambiciózní a snad, pokud o to tak stojí,  ji to Šedé Eminenci vyjde."

Výuka náboženství bude na vaší univerzitě volitelný předmět?

"Kdepak volitelný. Náboženství bude nejenom na lesnických oborech řádným předmětem, který budou muset absolvovat všichni studenti. Naopak matematiku jsme zařadili mezi volitelné předměty. Byli bychom neradi, aby se naši studenti přepočítali, když se dají do služeb církevních lesů a k tomu  ještě z počtů měli zkoušku. Dokonce se uvažuje, že se z náboženství bude na vybraných oborech ze všech fakult  univerzity skládat státnice. Možná je to pomluva, ale slyšel jsem, že tuto myšlenku zejména  prosazují  bývalí členové výborů jisté organizace, která mimo jiné dbala na to, aby na fakultách byl šířený ateismus. Osobně si myslím, že to nemůže projít a že celostátní akreditační komise, jejíž členové mají z dob svých vysokoškolských studií povětšinou státnice z vědeckého komunismu,  tuto církevní angažovanost zatrhnou."

Tak vám děkuji za odpovědi a lesu zdar.

"Kdepak lesu zdar. Pochválen buď pan Ježíš Kristus, synu."


Říká se, že kuriózní neověřené informace, jaká je i ta, co si právě čtete, vydavatelé novin dříve opatřovali latinskou zkratkou N .T. (Non testatum) – neověřeno. Fonetická podoba zkratky "enté"  se zvukově podobá německému die Ente, česky tedy kachna. Nu a tak Prvnízprávy.cz pečou Kachnu na neděli ...


(ps, Prvnizpravy.cz, foto:ps)