Svátek má: Artur

Politika

Velikost textu:

Ministerstvo upřesnilo podmínky zákazu alkoholu

Ministerstvo upřesnilo podmínky zákazu alkoholu

V sobotu večer ministererstvo zdravotnictví zveřejnilo na svém webu upřesnění podmínek zákazu prodeje nápojů s obsahem alkoholu nad 20 %.

Ilustrační foto
16.září 2012 - 12:22
Přinášíme plné znění dokumentu:

1. Mimořádné opatření ukládá povinnost provozovatelům potravinářských podniků včetně osob provozujících stravovací služby, a to pouze těm, kteří spotřebiteli nabízejí k prodeji, prodávají, podávají nebo jinak nabízejí ke spotřebě stanovené lihoviny. Povinnou osobou podle mimořádného opatření tedy není občan. Spotřebitelem se rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Mimořádné opatření tedy nezasahuje do obchodních vztahů mezi podnikatelskými subjekty, nýbrž stanoví pouze povinnost vymezeného okruhu provozovatelů potravinářských podniků, kteří nabízejí, prodávají, podávají nebo jinak nabízejí ke spotřebě stanovené lihoviny spotřebiteli.
   
2. Definici provozovatele potravinářského podniku, zahrnující i provozovatele stravovacích služeb, upravuje nařízení EU 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva. Rozumí se jím osoba odpovědná za plnění požadavků potravinového práva v potravinářském podniku. Potravinářským podnikem je veřejný nebo soukromý podnik, ziskový nebo neziskový, který vykonává činnost související s jakoukoli fází výroby, zpracování a distribuce potravin. Mimořádným opatřením je okruh povinných potravinářských podniků omezen, jak je uvedeno v bodu 1.
   
3. Lihovina je potravinou, která je definována v čl. 2 nařízení EU č. 110/2008 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení lihovin a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1576/89. Při zjednodušení definice je lihovina alkoholický nápoj určený k lidské spotřebě o minimálním obsahu ethanolu 15 procent objemových. Mimořádné opatření se tak nevztahuje na všechny lihoviny, ale pouze na lihoviny o obsahu ethanolu od 20 procent objemových a dále na tuzemák a konzumní líh.
   
4. Lihoviny se třídí do kategorií upravených v příloze č. 2 nařízení EU č. 110/2008. Kategorie lihovin jsou rum, whisky (whiskey), obilná pálenka, vinný destilát, brandy (weinbrand), matolinová pálenka (matolinovice), matolinovice ovocná, korintská pálenka (raisin brandy), ovocný destilát, destilát z cidru a destilát z perry, pálenka z medoviny, hefebrand (mlátovice), bierbrand (eau de vie de biére), topinambur (pálenka z jeruzalémského artyčoku), vodka, pálenka (s uvedením názvu ovoce) získaná macerací nebo destilací, geist (s uvedením názvu použitého ovoce nebo použité suroviny), hořcová pálenka, jalovcové lihoviny, gin, destilovaný gin, london gin, kmínové lihoviny, akvavit (aquavit), anýzové lihoviny, pastis, pastis de Marseille, anis, destilovaný anis, hořké lihoviny (bitter), aromatizovaná vodka, likér, créme de (po němž následuje název ovoce nebo použité suroviny), créme de cassis, guignolet, punch au rhum, sloe gin, sambuca, maraschino, marrasquino nebo maraskino, nocino, vaječný likér (advocaat nebo avocat nebo advokát), likér s přídavkem vajec, Mistrá, Väkevä glögi nebo spritglögg, Berenburg (Beerenburg), medový nebo medovinový nektar, ostatní lihoviny.

K dosud došlým dotazům Ministerstvo zdravotnictví sděluje:
   
1. V potravinářském podniku rozlévané lihoviny od obsahu ethanolu 20 procent objemových a více přinesené hostem jsou považovány z hlediska povinností provozovatele potravinářského podniku za lihoviny neznámého původu a porušení nejen paragrafu 10 zákona o potravinách, ale i mimořádného opatření.
   
2. Mimořádné opatření se nevztahuje na lihoviny konzumované v rámci oslav, domácích slavností, konaných mimo provozovny stravovacích služeb, resp. mimo jakýkoliv potravinářský podnik.
   
3. S ohledem na to, že mimořádné opatření zakazuje nabízení stanovených lihovin k prodeji, nelze tyto lihoviny vystavovat v odbytových částech potravinářských provozoven, do kterých vcházejí spotřebitelé. Z odbytových částí je třeba je odklidit nebo zakrýt.
   
4. Stanovené lihoviny nelze nabízet na nápojových nebo jídelních lístcích. Nabídku v těchto lístcích lze i přelepit sdělením např. "nejsou v nabídce", škrtnout nebo jinak vyloučit z nabídky. Totéž se týká internetové nabídky.
   
5. Podmínky skladování stanovených lihovin stanoví příslušné právní předpisy.
   
6. Mimořádné opatření je účinné jen na území České republiky
   
7. Mimořádné opatření se netýká obchodování s lihovinami mezi podnikatelskými subjekty, jak shora uvedeno.
   
8. Mimořádné opatření se týká i bezúplatného nabízení stanovených lihovin.
   
9. Mimořádné opatření se týká jen lihovin ve smyslu nařízení EU, citovaného shora, nabízených provozovatelem potravinářského podniku včetně stravovacích služeb ke spotřebě spotřebitelům.
   
10. Mimořádné opatření se nevztahuje na vývoz lihovin, na výrobu a jeho zpracování, ani na dodávání lihovin například od výrobce do velkoskladu, kde konečným článkem není spotřebitel.
   
11. Státní kontrola bude probíhat podle příslušných právních předpisů, tj. zákona o státní kontrole, v případě státního zdravotního dozoru modifikovaného paragrafem 88 zákona č. 258/2000 Sb. Porušení povinností na úseku potravinového práva nebo nedodržení mimořádného opatření je správním deliktem, nejde-li o přečin nebo trestný čin.
   
12. Provozovatelé potravinářských podniků nesou podle čl. 1 nařízení EU č. 852/2004 o hygieně potravin primární odpovědnost za bezpečnost potravin. Musejí tedy i sami věnovat pozornost všem hlediskům bezpečnosti potravin včetně otázek sledovatelnosti, upravených v čl. 18 nařízení EU č. 178/2002.

(abb, foto: arch.)