Svátek má: Sáva

Politika

Velikost textu:

Ministr dopravy byl interpelovaný za to, že nepřišel k Moravcovi do ČT

Ministr dopravy byl interpelovaný za to, že nepřišel k Moravcovi do ČT

Nepřehlednutelná a nejčastěji z žen ve Sněmovně  diskutující poslankyně  Věra Kovářová třetí červnový čtvrtek  byla v ráži a interpelovala skoro každého přítomného ministra nebo ministryni, na koho se podívala.I podívala se na ministra dopravy a vyčetla mu, že nebyl u Moravce v České televizi.

Údajně nekomunikující ministr dopravy ČR Vladimír Kremlík
23. června 2019 - 06:20


     "Vážený pane ministře, když jste jmenoval nového generálního ředitele Ředitelství silnic a dálnic, řekl jste, že jedním z jeho hlavních úkolů je, aby se zaměřil na zlepšení komunikace a informovanosti veřejnosti. Myslím, že to je chvályhodné. Má to však jeden háček. To, co požadujete od pana ředitele, ne úplně naplňujete. Vy jste sám tedy svoji neúčast v Otázkách Václava Moravce odůvodnil, ale myslím si, že u pana Moravce se neřešilo jenom mýto, ale řešily se i jiné problémy, které s dopravní problematikou souvisí. Vy jste tedy odmítl vystoupit a z mé interpelace se stává spíše naléhavá prosba. Komunikujte, prosím, o dopravě a jejích problémech lépe. Rezort má zjevně mnoho problémů a mlčením se to rozhodně nevyřeší a předejdete určitě řadě nedorozumění," zeptala se poslankyně Věra Kovářová.


      "Vážená paní poslankyně, vy jste tady nastínila moji neúčast. Ano, je to pravda, odmítl jsem účast v Otázkách Václava Moravce. Vedly mě k tomu především dva důvody, především citovaná situace kolem mýta, kde by tam zcela nepochybně padala řada otázek, ode mě by se chtěla řada věcí, které bych nechtěl jako ministr dopravy a profesí právník veřejně komentovat v Otázkách Václava Moravce, a to z důvodů, které jsem předestřel. Takže to byla první skupina věcí, kde by se mě zcela nepochybně všichni účastníci, včetně pana Václava Moravce, ptali. Druhá skupina důvodů, která se toho týkala, se týkala opět řešené aktuální situace v Českých drahách, kdy došlo k tomu, že dozorčí rada odvolala na základě informací, které Ministerstvo dopravy získalo v režimu ochrany utajovaných informací, pana předsedu Kupce. Opět bych se nemohl jinak vyjádřit než prostě říci, já vám na to odpovědět nemůžu. Dostával bych se do situace, že bych ve studiu seděl a opakoval odpovědi na otázky, které bych nebyl schopen ani nemohl jako svědomitý ministr dopravy jakýmkoli způsobem zodpovídat. Pokud jde o komunikaci s veřejností, tu určitě uvítám. Já se ji snažím komunikovat různými komunikačními kanály, především jsou to odpovědi na dotazy novinářů, České televize, Českého rozhlasu a dalších médií. Pokud jde o konkrétní diskusní pořady, tak předpokládám, že se těchto diskusí budu účastnit. A s paní poslankyní se určitě potkám. I s panem Stanjurou. Předpokládám po prázdninách, protože studio přes prázdniny nefunguje. Takže určitě diskusi uvítám. Ale zase musíte respektovat jednu věc, že nebudu chtít komunikovat o věcech, které jsou buď režimové, nebo které by ohrozily zájmy České republiky, tady v tom uvedeném případě na výběru mýta. A děkuji za pochopení," omlouval se ministr dopravy ČR Vladimír Kremlík.       "Děkuji za odpověď, pane ministře. Vy jste zmínil, že byly důvody, a to téma jste otevřel, odvolání generálního ředitele Českých drah. Ono totiž potom byste mohl reagovat na naše výtky, protože vy jste zmínil, že České dráhy, to je běh na dlouhou trať. Ovšem pana ředitele jste odvolali po devíti měsících s tím, že nemá výsledky. Ovšem po devíti měsících těžko nějaké výsledky může právě s odvoláním na tu dlouhou trať dokázat. Teprve poté se objevily ty informace od zpravodajských služeb, které samozřejmě nezpochybňuji. A následně na to zaznělo jaksi jméno nového případného generálního ředitele a teprve poté také zaznělo - myslím, že z vašich úst, nebo z úst pana premiéra - že bude uděláno výběrové řízení. Takže důvody, proč jsem reagovala na Otázky Václava Moravce, jsou, že vy byste nám to mohl vysvětlit a objasnit," pokračovala ještě ve své interpelaci poslankyně Věra Kovářová.


       "Pokud jde o vedení Českých drah, bude probíhat výběrové řízení tak, jak bylo oznámeno jak panem premiérem, tak mnou. Takže to jenom pro vyloučení jakýchkoli pochybností. To je všechno," uzavřel záležitost údajně nekomunikující ministr dopravy ČR Vladimír Kremlík.


(ps, Poslanecká sněmovna, Prvnizpravy.cz, foto: z ČT24)