Svátek má: Oldřich

Politika

Velikost textu:

Němcová: Je mnoho politiků, majitelů ubytoven, ochodníků s chudobou

Němcová: Je mnoho politiků, majitelů ubytoven, ochodníků s chudobou

"Nevím, jestli tady budu ještě za Ministerstvo práce a sociálních věcí za 14 dnů nebo za měsíc. Ale moc bych si přála, aby vás to téma, tak jak aktivně vystupujete, je vidět, že máte snahu uvedené věci řešit, aby vás zajímalo také po volbách, po komunálních volbách," řekla ministryně Jaroslava Němcová.

Ministryně Jaroslava Němcová
16. června 2018 - 09:01

"Téma, ke kterému se svolala nebo byla svolána  mimořádná schůze, je určitě velmi důležité a já jsem strašně moc ráda, že se na tom shodneme úplně všichni. Já se tímto tématem spolu s kolegy na Ministerstvu práce a sociálních věcí velmi intenzívně, tak jako mnoha jiným oblastem, věnuji od 13. prosince. A jedná se, a na tom shodneme všichni, o velmi důležitou oblast, o pomoc lidem, kteří pomoc potřebují, pokud se o tuto pomoc postará a musí se postarat stát," zahájila své téměr půlhodinové vystoupení ve Sněmovně ministryně práce a sociálních věcí Jaroslava Němcová.

Na mimořádném zasedání Poslanecké sněmovny se hovořilo o obchodu s chudobou ...

Nevím, jestli tady budu ještě za Ministerstvo práce a sociálních věcí za 14 dnů nebo za měsíc. Ale moc bych si přála jednu věc, aby vás to téma, tak jak aktivně vystupujete, je vidět, že máte snahu uvedené věci řešit, aby vás zajímalo také po volbách, po komunálních volbách. Protože situace, která tady je, tak nenastala teď, nenastala včera, nenastala ani minulý měsíc, je tady léta. Byl nastavován systém dávek státní sociální podpory, dávek v hmotné nouzi, které dospěly do toho stadia, že lidem se opravdu vyplatí být doma, nechodit do práce a nepracovat. Obcím se vyplatilo, a mohly si dovolit prodat kapacity bydlení, které měly pro potřebné. Protože prostě potřební jsou na systému dávek státní sociální podpory, na systému dávek hmotné nouze. A dávky jsou tak dobře nastavené, že se dokonce vyplatí a vyplatilo v těch minulých, zejména posledních letech, vstoupit i do tohoto, a já to řeknu, byznysu soukromým skupinám, soukromým majitelům, kteří skupovali od obcí byty, skupovali ubytovny a dále rozjeli svůj byznys za peníze státu. Protože dávky, které vyplácíme, vyplácíme z veřejného rozpočtu, vyplácíme ze společných peněz. Takže pomáháme lidem, ale zejména pomáháme byznysu a obchodu soukromým podnikatelům v této oblasti," konstatovala ministryně a uvítala diskusi nad návrhy novel dvou zákonů.

"Objíždíme ubytovny, objíždíme rodiny. Posbírali jsme nesčetně smluv, návodů k tomu, jak ten obchod běží, jak běží vlastně ta pomoc státu konkrétně. Nevím kdo z politiků i v povolebním období, nejenom před volbami, se na uvedené lokality skutečně podíval, mluvil s lidmi, byl v domácnostech a ptal se, o co se vlastně ve skutečnosti jedná, když hovoříme o tom, že pomáháme z veřejných peněz lidem, kteří pomoc potřebují," mínila Jaroslava Němcová.

"Za poslední roky pomoc ze strany státu, když to shrnu, vypadala přesně tak, že od roku 2014 do roku 2017 jsme zdvojnásobili miliardy, které posíláme do sociálních služeb. Místo sedmi je to v letošním roce 14 miliard 600 milionů korun. Není to málo. Další miliardy posíláme na veřejně prospěšné práce. Další miliardy posíláme na aktivní politiku zaměstnanosti, na sociální práci. A výsledek je ten, který jsme se dozvěděli, když jsme provedli analýzu, nevím, jestli byla provedena někdy předtím, analýzu, kdo vůbec dávky, příspěvky na bydlení a doplatky na bydlení u nás dostává. Zda jsou to pouze lidé, kterým měly být původně, když byly koncipovány oba dva zákony, určeny. Anebo jsou to lidé, kteří už dnes dávky vůbec nepotřebují. Je to prostě 12,5 miliardy korun. A já, jako hospodář, pokud budu zodpovídat a zodpovídám za kapitolu, tak je zcela logické a mně to přijde logické, že se i na těch 12,5 miliardy prostě podívám. A tak jsme se podívali," sdělila poslancům ministryně.

"Tady hovoříme asi o dvou miliardách korun, ale to jsou dávky, které se týkají, je to dávka hmotné nouze. Jsou to peníze, které se týkají opravdu bydlení, které je velmi často z 80 % v nestandardních podmínkách. Nejedná se o byty, jedná se o ubytovny a místa, která sice schválila hygiena, hygienická norma, ale často v nich lidé bydlí naprosto v otřesných podmínkách, když je projdete.
Pokud jste četli, a omlouvám se strašně moc, mnozí z vás určitě ne, protože byste nemohli předstoupit před kamery a říkat, že se příspěvek na bydlení dotkne samoživitelek, důchodců, seniorů, lidí, kteří peníze potřebují a kteří si nebudou moci dovolit bydlení. Tak pokud byste četli návrh velmi podrobně a pozorně, návrh novely zákona o státní sociální podpoře číslo 117, tak byste zjistili, že to, co navrhujeme my, je pouze v dané novele zatím, protože ještě neprošla ani vládou a neprošla ani vámi, Sněmovnou, to, co navrhujeme my, je pouze to, že se absolutně nemění parametry. Nemění se výše. To, co chceme upravit, protože jsme prostě jenom jednoduše přišli, je zabránit nadužívání a zneužívání dávek. To znamená ve stručnosti podívat se na okruh lidí, kteří opravdu dávky pobírají, a vymezit přesnější pravidla proto, aby i nadále ti potřební peníze mohli dostávat a mohli si dovolit nájemné, družstevní nebo osobní bydlení tak, aby se nemuseli stěhovat, ale aby dávky nebyly zneužívány," prohlásila Jaroslava Němcová.

"To, co chceme a co myslím, že je velmi logické, tak budeme určitě posuzovat okruh společně žijících osob v jedné domácnosti. Pokud projdete lokality, o kterých jsme se bavili, kde jsou největší problémy, je velmi běžné, že v jedné domácnosti žijí lidé společně, ale pokud jsou dávky nastaveny pouze na osoby, které mají, a ten disponibilní příjem domácnosti se počítá pouze u osob, které mají společné trvalé bydliště, tak je velmi jasné a velmi časté, že osoba, která, jedna nebo dvě z domácnosti pracuje, tak trvalé bydliště má většinou nahlášeno někde jinde, i když trvale žije v domácnosti s ostatními členy. Proto jsme řekli, bude fajn, pokud teče devět, deset miliard do těchto dávek, proběhne na místě sociální šetření. Co jiného? Jenom se přesvědčíme, jestli opravdu ta situace je taková, jak ji deklarují lidé dnes pouze na formulářích, které přinesou na úřad práce.  Velmi často přinášejí lidé na úřady práce smlouvy, ve kterých je nájem i energie a náklady spojené s užíváním bytu v jedné částce. Velmi často, těch smluv máme velmi mnoho, velmi často platí za jednopokojový byt 12, 13, 14, 15 tisíc korun. Víte proč mají uvedenu paušální částku ve smlouvě? Náklady, které budou hradit? Z prostého důvodu. Ten normativ, který je nastaven, byl dosud nastaven jednou částkou. Podle domácnosti, podle počtu osob, podle města, ve kterém se daný byt nachází, a podle toho, kolik lidí společně v domácnosti žije. Velmi často poté, když hovoříte s lidmi a ukážou vám vyúčtování, tak v tom nájmu nebo v té komplexní částce, paušální částce mají uvedeno, že nájem je 1 000 nebo 2 000 korun. A zbytek velmi běžně 6,5 tis., 7 tis. korun v jednopokojovém bytě nebo v garsonce za plyn, 3,5 tis., 4 tis. za energie. Jsou to zálohy, které spadají do celkové částky, ale na konci roku nebo v půlce dalšího roku, kdy dochází, a čerpají se na ně příspěvky, tak v půlce následujícího roku, kdy dochází k zúčtování zálohových plateb za energie, velmi málo lidí přinese zpátky přeplatek. A pokud se dostanete do jejich domácností, mnohdy se dozvíte, že od majitelů nedostanou ani rozpis. A mnohdy i na takto vysoké zálohy platí doplatky," vyčíslila metodiku, jak obchodníci s chudobou odírají stát ministryně.

"Zastropujeme výši nájemného a výši energií a nákladů, které jsou spojeny s bydlením. Ta čísla nejsou vymyšlena, ta čísla jsou průměrná, jsou ze Statistického úřadu a odpovídají běžným nákladům jak na bydlení, na nájemné, tak na energie a na náklady spojené s užíváním bytů.  Pokud lidé budou chtít dostávat příspěvky na bydlení, tak je logické, že to přinesou v této podobě. A řeknou: Toto platím za nájem, toto platím za energie a za náklady spojené s užíváním bytu. A pokud majitelé bytů budou chtít pronajímat svoje byty jako řádní podnikatelé, zcela jistě s tím nemají problém. Mnozí z nás pronajímáme byty, já taky. A nemám problém s tím rozepsat výši nájemného a výši energií, protože to nájemné zdaním. Protože je to můj příjem. Ale pokud gros částky, kterou dostanu, budu mít rozepsáno jako energie, tak ty nám samozřejmě nespadají do daňového základu," vysvětlila ministryně.

"Ještě jednou upozorňuji, a já bych strašně moc ráda, abyste zejména vy, veřejnost nedezinformovali, nepodávali zavádějící, pak to vypadá, dokonce lživé informace o tom, co se připravuje. Normativy, výše zůstává stejná. Pokud v České televizi ve Zprávách v pátek večer slyšíte, že maminka, která má dvě děti, je samoživitelka, zůstávalo jí na živobytí 7 000 korun a dnes po úpravě jí zůstanou 4 000 a je ve velmi těžké situaci, prosím vás pěkně, je to lež!," rozlobila se Jaroslava Němcová a dále uvedla několik příkladů, kdy se na veřejnosti lže.


"Podíváme se také, jestli lidé, kteří dostávají příspěvky na bydlení, vedle toho, což je také velmi ne vzácné, ale časté, vedle toho vlastní sami nemovitosti k bydlení, vlastní byty, vlastní domy, vlastní dokonce domy, ve kterých je několik dalších bytových jednotek, které pronajímají a sami čerpají příspěvky na bydlení. Myslíte, že v tom je opravdu něco špatného? A to opravdu ohrozí tyto lidi, když si nevyzvednou příspěvek na bydlení v řádech tisíců korun měsíčně? To je ta další úprava, která je navržena. A opět nám přijde velmi logická," řekla ministryně.

Pak v další části svého vystoupení ministryně hovořila i o jiných problémech občanů, kteří nepracují.

"Tito lidé pobírají existenční minimum a velmi lehce by mohli sáhnout na 3 410 korun. Nepotřebují. Víte proč? Mám tady jednu ubytovnu za mnohé ubytovny a zrovna to je ta, o které se dnes hovoří v Ústí. Ty ceníky služeb, které mají ubytovny, ale jsou velmi tajné a dostanete se k nim, jenom když vás pozvou dál. Čaj byste si nevypili, ale pokud to projdete, vidíte ty otřesné podmínky, ve kterých žijí - otřesné, plné štěnic, jiných zvířat a jsou to místnosti 12metrové, ve kterých žijí tři, čtyři, pěti lidí. Velmi tajný ceník, který visí a který jenom náhodou moje asistentka vyfotila, protože nemohl přijít do ubytovny nikdo, kdo by jenom zaváněl tím, že je novinář, tak tady se hovoří 5 860 korun za takovouto postel hradí lidé v ubytovnách. Ale hradí to lidé, kteří jsou na hmotné nouzi. Když si vyjedete tuto konkrétní ubytovnu a jednotlivé lidi, kteří v ubytovně žijí, přijdete na zajímavou věc. Oni čerpají plnou výši, ale ta zdaleka neodpovídá výši, kterou ve skutečnosti hradí. My se snažíme - stát se snaží a je to fajn, pokud za čtyři roky zdvojnásobí miliardy do sociálních služeb, je velmi důležité, aby se postaral kraj, aby se postarala obec, aby se postaralo město," líčila ministryně své poznatky.

"To, že údajně pan Brož dneska připravuje - a teď si představte - paradoxně demonstraci těch lidí z těch dvou ubytoven, protože chtějí zůstat v těch ubytovnách... No kdo to asi zorganizoval? Pokud na tuto ubytovnu, kterou jsem vám ukazovala, ročně majitel dostane 4,5 mil. korun, kdo ty protesty asi, kdo těm lidem asi radí? Víte, jsou mnozí z nich, kteří vám řeknou - nechceme vám říct, kdo je majitelem, možná byste byli sami překvapeni. Je to mnoho politiků, kteří jsou majiteli bytů, majiteli ubytoven, majiteli těchto podmínek, na které pomáhá stát.   Já děkuji, ale je to velmi smutné, protože pokud vám tady ukážu obrázky, nebudu jmenovat, tak možná mnozí z vás jste tady a nebo možná dnes chybí kolegové, kteří taky některé nemovitosti vlastní. A pokud opravdu chceme řešit a chceme pomáhat, tak si myslím, že stát je tady od toho, pokud miliardy vynaloží, aby peníze opravdu šly těm, kteří to potřebují, nikoliv těm, kteří obchodují a kteří na tom založili svůj byznys. Pokud obce a města prodaly kapacity, které měly takto určeny a mohly plnit tuto funkci, nezbývá nic jiného, než pokud to zkonzultujeme a vytvoříme podmínky s Ministerstvem pro místní rozvoj, s Ministerstvem financí, pomůžeme obcím tyto kapacity vybudovat, protože jiná možnost není. Jiná možnost není. Ty lidi někde ubytovat musíme, ale na druhou stranu, a moc se omlouvám, těch 14 mld. v sociálních službách je i proto, abychom s lidmi pracovali a pokud berou desítky tisíc a vedle nich žijí lidé, kteří si platí hypotéky, chodí do práce, desítky tisíc postižených lidí, kteří chodí do práce, aby se jim taky vyplatilo pracovat a aby byli nuceni ukázat vůli, že chtějí bydlet tak, aby se jim bydlelo lépe," prohlásila Jaroslava Němcová."Já bych si strašně moc přála, abyste se tomu věnovali nejenom před volbami, ale také po volbách. Věřte tomu, že tak činíme poslední měsíce, od prvního dne, kdy jsem na ministerstvu seděla, protože tuto situaci znám i z úrovně kraje a města. Moc bych si přála, aby opravdu, pokud novely doputují sem, protože je to zcela výjimečné, že se věnujete, dle mého, jsem tady krátkou dobu, novelám, které někdo připravil a jsou v připomínkovém kolečku, pokud uvedené novely přijdou sem, tak věřte tomu, že jsou zpracovány dle mého názoru velmi zodpovědně. A to, k čemu mají přispět, je pouze zabránění nebo omezení zneužívání a nadužívání dávek, to znamená peněz, které můžou pomoct někde jinde do doby, než vyjde nový zákon o sociálním bydlení a nebo vyjde několik novel, které budou vzájemně provázány. Ale to určitě zcela jistě cítíte a vy jste tady odborníci a máte velké zkušenosti, že to není běh na jeden, dva, tři měsíce, ani běh na jeden rok. Ale pokud vím, že už teď můžu provést něco s tím, že peníze jsou zneužívány, jsou to veřejné peníze, možná mě odsoudíte a možná dál budete vykládat v médiích velmi zavádějící informace, klidně, je před volbami, je potřeba se zviditelnit, ale věřte tomu, že návrhy, které jsou připraveny dnes a jsou v kolečku, byly připraveny s tím nejlepším úmyslem jenom zabránit zneužívání bez toho, abychom omezili, naopak abychom mohli někde jinde pomoct těm potřebným, kteří tu pomoc potřebují mnohem více," uzavřela ministryně Jaroslava Němcová své vystoupení.

(ps, Poslanecká sněmovna, Prvnizpravy.cz, foto: profil ministryně a ps)