Svátek má: Jana

Politika

Velikost textu:

Veřejné podněcování k nenávisti nebo omezení práv skupiny osob je trestné

Veřejné podněcování k nenávisti  nebo omezení práv skupiny osob je trestné

Dnešním událostem na pražské Národní třídě, kdy byly vyhazovány květiny a zastrašována určitá skupina obyvatel, předcházelo shromáždění na Václavském náměstí, kde se objevily výhružné šibenice se jménem Babiš.

Z Národní
17. listopadu 2018 - 11:41

To vše je trestný čin, který se dá kvalifikovat podle dosud platného Trestního zákoníku Jako teroristický čin a zde jsou sazby obzvláště vysoké, terorismus není jenom střelba a výbuchy, jak si mnozí z nás myslí,  ale také zastrašování obyvatel nebo skupiny obyvatel a omezování jejich práv  Policie by měla nejspíše konat.

Pro osvěžení několik odstavců z Trestního zákoníku:

Sbírka zákonů č. 40 / 2009 Částka 11

HLAVA IX
TRESTNÉ ČINY PROTI ČESKÉ REPUBLICE, CIZÍMU STÁTU A MEZINÁRODNÍ ORGANIZACI
Díl 1

Trestné činy proti základům České republiky, cizího státu a mezinárodní organizace

§ 309
Vlastizrada
(1) Občan České republiky, který ve spojení s cizí mocí nebo s cizím činitelem spáchá trestný čin rozvracení republiky (§ 310), teroristického útoku (§ 311), teroru (§ 312) nebo sabotáže (§ 314), bude potrestán odnětím svobody na patnáct až dvacet let, popřípadě vedle tohoto trestu též propadnutím majetku, nebo výjimečným trestem.

§ 310
Rozvracení republiky
(1) Kdo v úmyslu rozvrátit ústavní zřízení, územní celistvost nebo obranyschopnost České republiky anebo zničit její samostatnost se účastní násilných akcí proti České republice nebo jejím orgánům, bude potrestán odnětím svobody na osm až dvanáct let, popřípadě vedle tohoto trestu též propadnutím majetku...

§ 311
Teroristický útok

(1) Kdo v úmyslu poškodit ústavní zřízení nebo obranyschopnost České republiky, narušit nebo zničit základní politickou, hospodářskou nebo sociální strukturu České republiky nebo mezinárodní organizace, závažným způsobem zastrašit obyvatelstvo nebo protiprávně přinutit vládu nebo jiný orgán veřejné moci nebo mezinárodní organizaci, aby něco konala, opominula nebo trpěla,

§ 356
Podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod

(1) Kdo veřejně podněcuje k nenávisti k některému národu, rase, etnické skupině, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejich příslušníků, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.

(2) Stejně bude potrestán, kdo se spolčí nebo srotí k spáchání činu uvedeného v odstavci 1.

(3) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem, nebo

b) účastní-li se aktivně takovým činem činnosti skupiny, organizace nebo sdružení, které hlásá diskriminaci, násilí nebo rasovou, etnickou, třídní, náboženskou nebo jinou nenávist.


(rp,prvnizpravy.cz,foto:arch.)