Svátek má: Jana

Regiony

Velikost textu:

Den nemocnice přilákal stovky dětí

Den nemocnice přilákal stovky dětí

Velký zájem základních a mateřských škol vzbudila novinka letošního Dne nemocnice. Devátý ročník tradiční akce v Pardubické nemocnici nabídl nově i dopolední program pro nejmladší návštěvníky a těšil se hojné účasti.

Děti na zubní pohotovosti
24. května 2018 - 11:30

Zúčastnilo se ho kolem pěti stovek dětí. Nechyběl však ani program pro dospělé, který byl v letošním roce zaměřen na prevenci onkologických onemocnění a zdravý způsob života. Akce se konala pod záštitou hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického a krajského radního pro zdravotnictví Ladislava Valtra.

Během své návštěvy si mohly děti se svým doprovodem prohlédnout transfuzní oddělení, kde se také dozvěděly, jak se krev odebírá, upravuje, skladuje a separují se z ní její složky, které se používají například pro výrobu některých léků. Ve stejné budově na ně čekal také program na anesteziologicko-resuscitačním oddělení. Tam si pro ně připravili ukázku pokoje s lůžkem a figurínou, včetně zařízení, které monitoruje životní funkce. Zaměstnanci oddělení tak mohli dětem ukázat, co obnáší péče o člověka, který je v bezvědomí nebo v umělém spánku a potřebuje výživu a léky, v krajním případě i kardiopulmonální resuscitaci, pokud se jeho stav náhle zhorší.

Lékaři ze zubní pohotovosti poučili děti, v jakém případě je vhodné navštívit svého zubního lékaře a kdy je lepší navštívit právě zubní pohotovost. Zároveň si s nimi povídali o prevenci zubního kazu a zobrazovacích metodách, které používají, aby získali obraz celého chrupu.

„Nikdy jsem neslyšela, že jde u dítěte zachránit vyražený zub a dostat ho zpátky. Sice za podmínek, které asi nejde vždycky splnit, ale byla to pro mě úplně nová informace, kterou můžeme někdy využít“ uvedla jedna z učitelek doprovázející své žáky.

Každá z prohlídek pro žáky byla naplánována zhruba na 20 minut, delší byl pouze program ve velké posluchárně nemocnice, která běžně slouží k setkávání a vzdělávání zaměstnanců. Klinická logopedka a psycholožka zde připravily pro děti grafomotorická cvičení na procvičení pozornosti a logického myšlení, starší žáci si zahráli na psychologa a pacienta a vyplňovali spolu psychologické testy. Logopedická cvičení pak doplnila ukázka znakování písmen, díky které většina dětí dokázala ještě před koncem workshopu vyznakovat své jméno.


Každá z prohlídek a přednášek byla přizpůsobena věku posluchačů, takže zajímavé informace získal každý, kdo chtěl naslouchat. Velké pozornosti se těšila i stanoviště Střední zdravotnické školy Pardubice a Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice, kde se děti mohly dozvědět spoustu užitečných poznatků třeba o hygieně rukou, prevenci AIDS, zrakových vadách nebo si vyzkoušet oblek stáří.

V pravé poledne, kdy byla akce ve své půlce, převzali generální ředitel Nemocnice Pardubického kraje Tomáš Gottvald, ředitelka Pardubické a Chrudimské nemocnice Štěpánka Fraňková a Jan Vodička, přednosta kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, před zraky významných hostů symbolický šek od společnosti Elektrárny Opatovice v hodnotě 300 tisíc korun na nákup nového flexibilního bronchoskopu pro léčbu pacientů tohoto pracoviště. Pozvání na slavnostní setkání přijal i první náměstek hejtmana Roman Línek a náměstek primátora Jakub Rychtecký, kteří návštěvníky i přítomné hosty krátce pozdravili.

Zatímco během dopoledního programu byl nemocniční areál Pardubické nemocnice plný dětí, odpoledne následoval tradiční program s preventivními vyšetřeními pro dospělé. Návštěvníci si tak z odběru krve mohli nechat zjistit krevní skupinu, hladinu cukru v krvi nebo nechat provést testy na virus HIV.

V ambulanci očního oddělení prováděli vyšetření nitroočního tlaku, analýzu předního segmentu oka (Pentacam), preventivní vyšetření makuly a dětský oční screening. Úspěch mělo tradičně vyšetření pigmentových znamének na kožním oddělení a novinkou letošního ročníku bylo vyšetření prostatického specifického antigenu (PSA) v rámci prevence rakoviny prostaty. Další preventivní vyšetření využili návštěvníci také na plicním, kardiologickém, urologickém a ORL oddělení nebo se mohli zastavit
v poradně klinické psychologie.

Den Pardubické nemocnice nabídne prevenci i program pro děti

Na stanovištích v areálu nemocnice se návštěvníci mohli dozvědět informace o zdravém stravování a životním stylu, vidět prezentaci lékárny s testem poznávání bylinek, vyzkoušet si správnou dezinfekci rukou, nechat si nalepit tejpovací pásky a zhlédnout mnoho dalšího.

A kdo si nechtěl nechat prohlížet svoji tělesnou schránku, mohl naopak nahlédnout do „zákulisí“ vybraných oddělení. Prohlídku s průvodcem uspořádala porodnicko-gynekologická klinika, urologické oddělení, které nedávno otevřelo zrekonstruované prostory ambulancí, pitevna a transfuzní oddělení. Přestože je akce pořádána pod názvem Den nemocnice, nebyli to jen zdravotníci, kteří pro návštěvníky zábavně-preventivní program připravili.

Svá stanoviště se zajímavými informacemi a ukázkami připravili také hasiči, záchranáři i policisté, dále organizace Mamma HELP, Avon Pochod a další. Nechyběla ani expozice historických vozidel VCC Pardubice a i letos byl mimořádně návštěvníkům nemocnice umožněn vstup na Vodárenskou věž, ze které se otevírá krásný výhled na Pardubice a okolí.

Pardubickenovinky.cz informovala Ing. Alena Františková z Nemocnice Pardubického kraje, a. s.


(jv,pardubickenovinky.cz foto:npk)