Svátek má: Vítězslav

Regiony

Velikost textu:

Plzeňský kraj podporuje malé zemědělce

Plzeňský kraj podporuje malé zemědělce

Podpora malých farem nabývá na důležitosti právě v době, kdy přichází tlak od spotřebitelů.

Z konference
22. března 2019 - 07:00

Problematika malých zemědělců inspirovala vedení Plzeňského kraje v čele s hejtmanem Josefem Bernardem a radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Radkou Trylčovou uspořádat konferenci „Farmář jako součást venkova v Česku a Bavorsku“, kde se sešli nejen zástupci Plzeňského kraje, ale také ministerstva zemědělství, Asociace soukromých zemědělců, Bavorského spolku farmářů a partnerského regionu Horní Falz v čele s předsedou krajského sněmu Horní Falze Franzem Löfflerem.

„Jsem přesvědčen, že za těch 30 let svobody jsme pro farmáře nic zásadního neudělali a je třeba vyvolat debatu o tom, jaké problémy malé farmáře trápí a především co pro ně můžeme udělat. Pojďme si vzít příklad ze zemí, kde podpora malých farem funguje. Chceme jako kraj podporovat regionální farmáře, a proto jsme se rozhodli toto setkání zrealizovat. Právě naši partneři z Bavorska, kteří jsou dnešními hosty, mají v této oblasti bohaté zkušenosti,“ uvedl v zahajovacím proslovu hejtman Josef Bernard.

Jeho slova doplnila radní Radka Trylčová: „Podpora malých farem nabývá na důležitosti právě v době, kdy přichází tlak od spotřebitelů. Ti se zajímají o původ, kvalitu a nezávadnost potravin a je tedy pro nás zásadní, abychom právě proto umožnili malým farmářům lepší podmínky. Budoucnost si vyžádá jasný postoj a silnou podporu těchto podnikatelů. Plzeňský kraj si toto uvědomuje, a proto už nyní historicky poprvé otvíráme pro malé zemědělce dotační titul jako jednu z možností pomoci.“

V prvním bloku přednášek konference představil bavorskou podporu zemědělců a systematizaci ve státní správě zástupce Bavorského státního ministerstva pro výživu, zemědělství a lesnictví Michael Hartl. Dále se problematice rozvoje venkova v souvislosti se zemědělstvím věnoval Jiří Chmel ze Státního zemědělského intervenčního fondu. Evropskou politiku v oblasti zemědělství očima samotných kmenových zemědělců v kontextu situace v ČR přiblížil předseda Asociace soukromých zemědělců Josef Stehlík. Na programu byly dále příspěvky zástupců Bavorského spolku farmářů k aktuální situaci v Bavorsku, dalšími tématy dopoledního bloku byla ekonomická situace zemědělců u nás a zástupci regionálních MAS představili možnosti přeshraniční spolupráce a projekty pro veřejnost, kterými dětem i dospělým představují práci zemědělců.

V odpolední části probíhala panelová diskuze k tématům oblasti zemědělství. Hlavním tématem byly dotace, které rozdělují zemědělce právě díky absenci zastropování v systému rozdělování dotací. V diskuzi hovořili regionální farmáři, kteří volají po změně legislativy a podpoře státu, aby svou živnost mohli provozovat bez represe. Zmínili vysokou administrativní zátěž a znevýhodňování rodinných farem.

Závěrem diskutující zhodnotili konferenci jako přínosnou, protože zde padla zásadní problematika, kterou prostřednictvím krajů mohou komunikovat s vedením státu. Došlo zde také k navázání nových kontaktů mezi partnerskými zemědělci Bavorska i Plzeňského kraje a navázání spolupráce v projektech pro veřejnost právě v oblasti zemědělství a farmářství. Hejtman Josef Bernard se inspiroval možnostmi spolupráce, které přislíbil prezentovat na setkání Asociace krajů ČR začátkem dubna.


Plzeňský kraj podporuje malé zemědělce a je pro zastropování dotací
Plzeňský kraj podporuje dotačními tituly malé farmy, včelaře, kteří také produkují regionální výrobky, pravidelně už řadu let spolupořádá soutěž regionálních potravin. Jedním z nových kroků směřujících k podpoře regionálních zemědělců je historicky první dotační titul určený právě malým zemědělcům. Zastropování dotací je pro malé zemědělce, kteří žádají o dotace, zásadní především z důvodu zamezení vzniku rozdílů mezi malými subjekty a velkými korporacemi.

„Jinými slovy řečeno, zastropování dotační podpory zamezí znevýhodňování malých zemědělců, kteří v případě čerpání dotace poměrem k vlastnictví půdy přichází o finanční podporu a tu naopak dostávají větší vlastníci půdy na základě větší rozlohy půdy,“ vysvětluje radní Radka Trylčová.

Konference, která se konala v prostorách Střední školy zemědělské a potravinářské, Klatovy, nebyla podle zástupců Plzeňského kraje poslední aktivitou na podporu malých farmářů, byla prvním krokem v rozsáhlé podpoře zemědělců v regionu.

Nový dotační program Podpora zemědělské činnosti v Plzeňském kraji
Rada schválila vyhlášení nového dotačního programu na podporu zemědělců v Plzeňském kraji. Účelem dotačního programu je investiční podpora zemědělské prvovýroby v Plzeňském kraji  za účelem plnění schváleného Programu rozvoje Plzeňského kraje – Strategického cíle: Zvýšení konkurenceschopnosti regionální ekonomiky. Na dotační program je vyčleněna částka 2 miliony korun, přičemž maximální výše dotace pro žadatele je 200 tisíc korun.

Příjem žádostí bude probíhat prostřednictvím aplikace eDotace od 30. dubna do 31. května 2019.

Plzenskenovinky.cz informovala Eva Mertlová za Krajský úřad Plzeňského kraje.

(jv,plzenskenovinky.cz foto:arch.kú)