Svátek má: Alžběta

Regiony

Velikost textu:

Starostové ze středních Čech se setkali s vedením kraje

Starostové ze středních Čech se setkali s vedením kraje

Starostové si ze setkání s vedením kraje odnášejí informace o aktuálně vyhlášených dotačních projektech.

Setkání
19. června 2019 - 12:30

Středočeský kraj uspořádal v pořadí páté setkání vedení kraje se starosty a primátory středočeských obcí. Na akci do pražského Cubex Centra přijelo více než 470 starostek a starostů, které přivítala hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová. Jako první host vystoupil premiér Andrej Babiš.

Premiér ve svém projevu starosty ujistil, že vnímá jejich problémy, a i díky výjezdům do krajů má přehled o tom, co je potřeba udělat, a to i v malých obcích. Za hlavní priority, na které se vláda zaměřuje, zařadil investice do dopravní infrastruktury, do projektů na zadržování vody v krajině a také do výstavby škol a školek.

„Stále tvoříme Národní investiční plán - my chceme z Evropské unie peníze hlavně na investice, ne měkké peníze na analýzy a workshopy,“ řekl premiér. Vláda podle jeho slov požadavkům starostů naslouchá.

„Musíme vnímat požadavky starostů a hlásíme se k tomu, že je dopravní infrastruktura naše, včetně obchvatu Prahy. A vnímáme i požadavky na školy a školky. Jsme připraveni spolupracovat a jsme s vámi na jedné lodi,“ prohlásil Andrej Babiš.

Po premiérově projevu dostali prostor na otázky starostové. Dotazy se týkaly slev jízdného seniorů, problematiky odpadů, koordinace dopravních staveb a usměrnění kamionové dopravy.

Hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová ve svém úvodním projevu připomněla, že se Středočeskému kraji v posledních třech letech vede nejlépe v celé jeho historii. „Úspěšné finanční řízení kraje, rapidní snižování dluhu, nejvyšší podíl investic nebo rekordní opravy silnic. To je vizitka týmu, který vedu, a na který jsem díky jeho výsledkům pyšná,“ konstatovala hejtmanka s tím, že svou zásluhu na tom mají i starostky a starostové, protože se na řadě projektů také aktivně podíleli. „Zatímco ještě v roce 2017 bylo u nás v kraji zrealizováno 58 projektů v celkové hodnotě 491 milionů korun, v letech 2018 a 2019 už to bylo 214 projektů za 4,8 miliardy korun. O dalších 14,5 miliardy máme zažádáno z evropských fondů,“ doplnila.

Podle jejích slov je ale třeba myslet i na zajištění stability do budoucna a vyzdvihla nutnost změnit stávající systém rozpočtového určení daní. „Středočeský kraj si právem nárokuje vyšší příjmy přerozdělované ze státního rozpočtu, a to i proto, že má jako jeden z mála rostoucí počet obyvatel. Od doby, kdy bylo rozpočtové určení daní nastaveno, vzrostl počet lidí v kraji o 250 tisíc, tedy o 22 procent. Pro ně je potřeba zajistit odpovídající služby. Z rozpočtu ale dostáváme pořád stejně, a v každém roce přicházíme o jednu miliardu korun, což považujeme za nespravedlivé,“ připomněla hejtmanka.

Premiér Andrej Babiš k tomu uvedl: „Já s tím souhlasím, ale není to záležitost vlády. Dejte návrh na změnu do parlamentu, domluvte se mezi sebou a snažte se ho prosadit. Je třeba hledat podporu ve sněmovně, a to je na vás,“ vzkázal ke starostům.

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO 2011) starostům sdělil, že vláda připravuje národní hospodářskou strategii s výhledem, kde by se měla ocitnout Česká republika po roce 2030. „Je důležité vědět, co chceme po tomto roce, a je důležité, aby byla česká ekonomika výkonnostně orientovaná. Lidé musí mít dobré mzdy a musíme mít ekonomiku zaměřenou na finální produkci,“ řekl ministr.

Richard Brabec, ministr životního prostředí, pak upozornil starosty na aktuálně otevřené výzvy a zdůraznil, že do konce roku 2020 budou pro obce k dispozici ještě výzvy dešťovka, oblast odpadů a ochrana a péče o přírodu. Zveřejněny budou letos v září až v říjnu. V rámci národního programu životního prostředí (NPŽP) pak vyzdvihl aktuální výzvy, jako například program rozvoje pitné vody, rychlé projekty pro hloubení studní či vrtů, domovní čistírny odpadních vod, likvidace nepotřebných vrtů, nelegální skládky odpadů anebo likvidace autovraků. Na to vše jsou v programech alokovány 4 mld. korun do konce letošního roku. Richard Brabec se ve své prezentaci věnoval i kůrovcové kalamitě. Ministr také reagoval na dotaz starosty obce Žilina z Kladenska Václava Hamouze. Obec přišla o vodu kvůli důlní činnosti.

„Chtěli bychom využít vodu z čistírny odpadních vod jako hasební a zálivkovou. Neexistuje na to ale program, proč…?“ ptal se starosta ministra. Ten mu sdělil, že velmi dobře ví, že se dostáváme do situace, kdy je potřeba řešit nejen kvalitu vody, ale především, aby jí byl dostatek, a tomu se musí přizpůsobit legislativa. „Do konce roku chceme přijít s nějakými opatřeními v této oblasti,“ doplnil ministr Brabec. Starostovi Vlastimilu Semerádovi z Tachlovic z Prahy – západ pak ministr přislíbil, že přijede na návštěvu obce, aby jí pomohl s projektem revitalizace místního potoka.Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO 2011) prezentovala starostům možnosti podpory pro města a obce a připomněla, že se vláda snaží pomáhat i malým obcím, například programem podpora dostupnosti služeb, kam se dají zařadit i malé venkovské prodejny, lékárny a menší provozovny. Alokace tohoto programu nebyla vyčerpána.

„Musím pochválit Středočeský kraj. Patříte k nejlepším v čerpání národních a evropských zdrojů, a je vidět připravenost vedení kraje i vás, starostů,“ řekla ministryně a upřesnila, že Středočeši nejvíce čerpali peníze na opravy místních komunikací. Enormní zájem je i o program na opravy veřejných budov, v němž je letos 3,3 mld. korun a na příští rok bude opět zhruba 3,2 mld. korun. Starosty seznámila i s nově otevřeným programem výstavba, kde se mohou ucházet o peníze na projekty budování sociálních bytů nebo smíšených domů. Středočeský kraj ministryně Dostálová pochválila i za čerpání prostředků z IROP. I v tomto případě konstatovala, že Středočeský kraj podal nejvyšší počet projektů a dosáhl i nejvyššího objemu čerpání. Jak vyčíslila, Středočeši podali 1 500 projektů za zhruba 22,5 miliardy korun. Realizováno už bylo 822 projektů. Po vystoupení ministryně následovaly prezentace jednotlivých radních Středočeského kraje.

„Věřím, že informace, které se starostové od ministrů dozvěděli, budou pro ně užitečné a využijí je při správě svých obcí. Jsem ráda, že se našeho setkání zúčastnili v takovém počtu a že i z úst ministrů slyšeli, jak je Středočeský kraj vnímán na celostátní úrovni a jak si vede ve srovnání s ostatními kraji. Ať už při čerpání národních či evropských dotací nebo v jiných oblastech, a jak se toto vše promítá do jeho rozvoje,“ komentovala dnešní setkání se starosty hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová.

V odpoledním bloku využili starostové možnosti setkat se zástupci jednotlivých odborů Středočeského kraje, Středočeského inovačního centra, Středočeské centrály cestovního ruchu a dalších institucí. „Trh služeb je prostor pro přímou komunikaci a věříme, že setkání přinesla užitek oběma stranám,“ dodala hejtmanka.

Setkání vedení Středočeského kraje se starosty bylo páté v pořadí a zúčastnilo se ho přes 470 zástupců obcí. Informoval Krajský úřad Středočeského kraje.

(jv,stredoceskenovinky.cz foto:arch.kú)