Svátek má: Ivan

Regiony

Velikost textu:

V mostecké nemocnici se sešli lékaři specialisté

V mostecké nemocnici se sešli lékaři specialisté

Krajský seminář uspořádaly ve středu 3. října 2018 Neurologické oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z.  a Neurochirurgická klinika Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

Ilustrační foto z akce
12. října 2018 - 07:00

Odbornými garanty akce, která se uskutečnila v Modrém salonku nemocnice v Mostě, a zúčastnilo se jí 55 zájemců z řad lékařů a sester, byli MUDr. Stanislav Slavík, MBA,primář mosteckého neurologického oddělení a přednosta neurochirurgické kliniky ústecké Masarykovy nemocnice prof. MUDr. Martin Sameš, CSc.

Foto z akce

„Wake up stroke“, „Limbická encefalitis“ a „Tourett“ byly názvy přednášek neurologického bloku. Vedle MUDr. Ing. Davida Černíka, MBA , lékařeNeurologického oddělení Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., a vedoucího tamního komplexního cerebrovaskulárního centra, v něm vystoupili MUDr. Martin Elišákz Neurologické kliniky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol a MUDr. Ondřej Fiala, Ph.D., z Institutu neuropsychiatrické péče v Praze. Blok věnovaný neurochirurgii zajistili prof. MUDr. Martin Sameš, CSc., a MUDr. Jan Lodin z Neurochirurgické kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. Tématy jejich vystoupení byly „Neuralgie trigeminu - operační techniky a indikace“, „Neuralgie trigeminu - výsledky studie a publikace“.

„Novinky v neurochirurgii“ v krátkých přednáškách přednesli čtyři neurochirurgové. MUDr. Robert Bartoš, Ph.D.,hovořil o vysoké úrovni pooperační komplexní péče o neuroonkologicky nemocné pacientyv našem kraji. MUDr. Tomáš Radovnický, Ph.D., předvedl nové metody MRI diagnostiky normotenzního hydrocefalu. MUDr. Ivan Humhej, Ph.D., upozornil na nový široký program v Masarykově nemocnici, zaměřený naoperační a pooperační péčio poranění brachiálního plexu u dětí a dospělých, a prof. MUDr. Martin Sameš, CSc., uvedl zcela nové možnosti vyšetření průtoků mozkových cév pomocí kvantitativní MR angiografie.


„Pravidelná setkání neurologů z celého kraje s neurochirurgy prohlubují již tak skvělou spolupráci v péči o pacienty našeho regionu a z ohlasů již teď vím, že se budeme snažit je opakovat,“ řekl k mosteckému setkání neurologů s neurochirurgy MUDr. Stanislav Slavík, MBA.

„Společné semináře neurologů a neurochirurgů mají v našem kraji dlouholetou tradici a naše osobní setkání jsou pro vzájemnou spolupráci velmi prospěšná. Na konkrétních přednáškách a příkladech z praxe chceme zároveň kolegům neurologům prezentovat, že poskytujeme péči ve všech specializacích oboru neurochirurgie na úrovni současných mezinárodních znalostí,“ zhodnotil akci prof. MUDr. Martin Sameš, CSc.

Pro Ústeckenovinky.cz Krajská zdravotní a.s.

(lh,usteckenovinky.cz,foto Krajská zdravotní)