Svátek má: Dana

Zprávy

Velikost textu:

Atlantico: Proč Rusko chápe Blízký východ lépe než Západ?

Atlantico: Proč Rusko chápe Blízký východ lépe než Západ?

Ruské úspěchy v Sýrii jsou vysvětleny nejen promyšlenou politikou a dobrou strategií, ale i celým ruským charakterem, napsal francouzský komentátor ve svém článku pro Atlantico.

Ilustrační foto
7. dubna 2019 - 11:05

Rusko v průběhu své historie hraničí s muslimskými zeměmi a udržuje s nimi vztahy, takže se nyní může podívat na Blízký východ bez prismatů ideologie a dogmat.

Rusko bylo schopno dosáhnout velkého úspěchu v Sýrii - v regionu, „kde Západ a zejména Francie už ničemu nerozumí a pokračuje v ústupu". Proto si autor článku v Atlantiku Roland Lombardi klade otázku, proč „Rusové chápou arabsko-muslimský svět lépe než na Západě?"

To je pochopitelně částečně vysvětleno skutečností, že Moskva provádí jasnou a ucelenou politiku, že má kvalifikované diplomaty, a že se řídí zásadami neintervence a loajality ke stávajícím spojenectvím. Vysvětluje však: v zájmu pochopení základních příčin takové politiky je nutné analyzovat psychologii Rusů a to, jak vnímají svět.
 
Za prvé, podle něj Slované mají určitou „východnost", který jim umožňuje lépe porozumět podobným národům - zejména komplexnosti kultury, tradic, náboženství národů Blízkého východu a arabsko-muslimského světa obecně.
 
V Rusku je nyní téměř 15% muslimů a má dlouhou historii vztahů s lidmi, kteří vyznávají islám, takže Rusové jsou  s islámem dobře obeznámeni. Navíc téměř 2,5 tisíce km ruských hranic sousedí s muslimskými zeměmi. Kreml tak nemůže nezabývat obavami z vývoje muslimského sebeuvědomění a strachu, že se politický islám rozšíří na Kavkaze a v Asii.
 
„Je důležité pochopit: to, co dnes nazýváme „složitým Východem “, je pro Rusy po mnoho staletí jen hrací pole a dokonce i oblíbenými loveckými revíry. Rusko se vždy považovalo za dědice Byzancie a Východní římské říše a věnovalo této oblasti zvláštní pozornost,“ uvedl autor a připomněl, jak se Petr Veliký snažil dosáhnout teplých moří.
 
Na Západě stále nyní Rusko kritizují, poukázal autor. Považují „Putina za nového nemilosrdného cara a Rusy - zvířata a kozáky, hladové po územních a obchodních dobytích". Ale podle autora článku tyto odborníky „nenávist oslepuje“.

 
„Ačkoli síla a odvaha jsou klíčovými rysy ruské mentality, neměli bychom zapomínat, že hrát šachy je  v Rusku národní sport,“ napsal autor článku. Poznamenal, že i ve škole se Rusové učí hrát šachy, které rozvíjejí jejich intelektuální schopnosti. „Takže byste neměli ztratit ze zřetele skutečnost, že jednáme se stratégy."
 
Na rozdíl od Západu, kteří jsou často ve spěchu, Rusové, stejně jako v šachu, vždy zůstávají opatrní a klidně analyzují situaci, uvedl autor. „Vědí velmi dobře, že pokud uděláte spěšný krok na velké mezinárodní nebo blízkovýchodní šachovnici, katastrofální následky se mohou objevit na druhé straně světa. Proto jednají riskantně pouze když mají plán a promyšlenou strategii. Ale jakmile jsou „ve hře“, stejně jako v Sýrii, postupuje velmi rychle a velmi aktivně a nejčastěji s mnoha preventivními údery.“
 
Na rozdíl od Západu, kde neznají zeměpis, Rusko vždy věnovalo pozornost mapě světa. Komentátor nazývá Institut orientálních studií, Moskevský státní institut mezinárodních vztahů a Vojenskou akademii Frunze, za jedny z nejlepších institucí na světě, kde kosmopolité studují s vynikajícími znalostmi jazyků a studují svět tak, jak je, bez ideologií a dogmat. Jak tedy autor konstatoval, ruští představitelé, absolventi těchto univerzit, jsou schopni naplánovat budoucnost a předvídat všechny možné scénáře.
 
Francouzi mají k tomu daleko, stěžuje si autor materiálu: Francouzští orientalisté považují arabský svět za monolitní blok, vidí politický islám jako „internacionálu utlačovaných“ a v Arabech - nové odsouzené, kteří musí být vzkříšeni „proti zlu bílého muže ze Západu, izraelskému kolonistovi nebo hroznému diktátorovi". Právě takoví „experti“ v roce 2011 s nadšením přijali „arabské jaro“, které mělo podle jejich názoru vést ke vzniku demokracie na celém Blízkém východě. Také předpovídali hrozící pád Asada nebo „nový Afghánistán”, když Rusko se stalo stranou konfliktu v Sýrii.

Francouzští politici naslouchají těmto „mistrům předvídání“, zavrčel novinář. Přidáme-li sem „krátkozrakou politiku“ francouzského ministerstva zahraničí, stejně jako to, jak francouzští diplomaté ve své práci zajišťují zájmy velkých francouzských průmyslových skupin, pak se ukazuje, že Francie je mimo hru a nerozumí geopolitickým zájmům hráčů na Blízkém východě a ve Středomoří.

Autor tedy uzavřel, že Rusko chápe skutečnou situaci v arabsko-muslimském světě. Pracuje v oblasti národních geopolitických zájmů, což je důležitější než jakékoli filozofické uvažování, obchodní zájmy, ideologie a emoce, dodal Atlantico.

(kou, prvnizpravy.cz, atlantico.fr, foto: arch.)