Svátek má: Jan

Zprávy

Velikost textu:

DWN: Evropa je v agónii, připomíná přednacistickou éru

DWN: Evropa je v agónii, připomíná přednacistickou éru

V Evropské unii se objevují první známky rozpadu, píše Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Chaos na salzburgském summitu připomněl autorovi článku Výmarskou republiku nástupem nacismu.

"Family foto" ze Salzburgu
25. září 2018 - 06:20

Moderní Evropa trpí politickou krizí, která může vést k poptávce po vládě silné ruky, posílení pravicových sil a autoritářství. A tak se historie může opakovat, varuje novinář Ronald Barazon.

Mezi lety 1918 až 1938 první německá republika nebo takzvaná Výmarská republika procházela z jedné politické krize do druhé. V parlamentu bylo 17 stran. Během 14 let se vláda v zemi změnila 20krát. A tyto okolnosti vytvořily základ pro vznik nacistické diktatury, píše autor článku Ronald Barazon.

A co se stalo na neformálním summitu EU v Salzburgu, připomíná toto smutné období německé historie. Evropská unie "je v agónii" a první známky rozpadu se již objevují. 28 hlav států a vlád členských států Evropské unie si každý „hraje“ na svém písečku a nehledí na společnou věc. Tyto "hádky" mohou vést až ke skutečnosti, kdy se Evropanům zdá být autoritářský styl řízení atraktivnější než demokratický systém.

Vůdci Evropy nemohou žádným způsobem vyřešit problém migrace, protože mají v úmyslu přeměnit Evropu na nepřekonatelnou pevnost. Současně nejednají o skutečných problémech: Slabá konkurenceschopnost evropských podniků, vysoká nezaměstnanost mladých lidí, velké veřejné dluhy a tak dále.

Pokud však pochopíte, jak je organizována Evropská unie, tak chování vedoucích představitelů evropských států a vlád nepřekvapí. A jak 28 významných politiků vyřeší složité problémy? V Evropě neexistuje ani organizace, ve které by dialog byl veden na rovnocenném základě. Navíc představitelů, kteří rozhodují, není jen 28, ale mnohem víc, jelikož se ministři zemí také podílejí na rozhodování. V Evropské komisi je ještě 28 komisařů. A v Evropském parlamentu zastupuje zájmy evropských občanů 750 poslanců. "Všichni ministři, evropští komisaři a poslanci jsou obklopeni celou armádou poradců a dělníků," připomíná Barazon. Na  rozhodovacím procesu se rovněž podílí 28 parlamentů členských států EU.

Na pozadí chaosu, který probíhal v Salzburgu, je nevyhnutelně potřeba objednávky, což vytváří jasnou strukturu pro konkrétní a užitečná rozhodnutí. Taková reakce se může velmi rychle proměnit v poptávce po vládě  silné ruky, která ale ohrožuje evropskou demokracii.

To vysvětluje rostoucí popularitu pravicových sil v Evropě. Šéf italské "Ligy Severu" Matteo Salvini se snaží rozšířit spolupráci pravicových stran v Evropském parlamentu. V nadcházejících volbách do EU v květnu 2019 očekávají, že získá 100  míst, což jim umožní stát se vlivnou silou. Jejich cílem je změnit Evropskou unii a budovat  autonomie a národní sebeurčení jednotlivých států.


Barazon se domnívá, že srovnání současné situace se stavem Výmarské republiky je opodstatněné. Po 15 letech vládní krize v roce 1932 hlasovalo 37,3% německých voličů ve volbách do Reichstagu pro Národní socialistickou dělnickou stranu Německa a jejího vůdce Adolfa Hitlera. Tento počet voličů  stačil na to, aby byla vytvořena nacistická diktatura.

Výsledky voleb v Evropě svědčí o posílení pravicových stran. Po volbách v EU samozřejmě nedojde k diktatuře jedné strany, ale anti-demokratické síly  již mají určen nový kurz, s tím výsledkem, že všude mají tendenci omezovat svobodu projevu a tisku. V mnoha zemích, včetně Německa, je zpochybňována nezávislost soudů. V budoucnu v EU mohou národní zájmy převažovat nad běžnými.

"Pokud politické strany v Evropě nemohou vyřešit skutečné problémy a nabídnout obyvatelům přesvědčivou perspektivní  budoucnost, pak autoritářské tendence posílí a promění velmi slibný projekt  „Evropa " na svůj opačný, uzavírá autor.

(rp,prvnizpravy.cz,dwn,foto:arch.)