Svátek má: Radana|Radan

Zprávy

Velikost textu:

Ekonomové předpověděli Evropě demografickou katastrofu!

Ekonomové předpověděli Evropě demografickou katastrofu!

Do roku 2050 ztratí Evropa jednu třetinu ekonomicky aktivního obyvatelstva, předpovídají francouzští ekonomové Michel Godet a Jean-Michel Boussemart na stránkách Atlantico.

Ilustrační foto
23. února 2018 - 04:20

Stárnutí obyvatelstva vyvolá vážné problémy evropského hospodářství, tvrdí autoři. Pokud nepřijmete opatření k omezení toku migrantů a zvýšení porodnosti již dnes, situace se může stát kritickou, varují odborníci. Poukazují, že právě migrace, jak se někteří domnívají, nepřinese onen pozitivní efekt. Naopak.

„Na rozdíl od Severní Ameriky, kde se počet obyvatel zvýší do roku 2050 o 75 milionů lidí, Evropu bude i nadále obývat 500 milionů, i když dojde ke ztrátě 49 milionů mezi populací v produktivním věku ve věku 20 až 64 let, z nichž 11 milionů ztatí Německo. Španělsko a Itálie rovněž ztratí 7 až 8 milionů potenciálně ekonomicky aktivních obyvatel," předpovídají francouzští ekonomové Michel Godet a Jean-Michel Boussemart na stránkách Atlantico.

Přicházející „demografický tektonický posun" však ovlivní nejen Evropskou unii. Například Čína, Japonsko a Rusko ztratí v roce 2050, 38 milionů, respektive 20 milionů a 15 milionů lidí, přičemž nejvýznamnější ztráty se opět očekávají mezi pracující populací: Rusko ztratí 22 milionů lidí ve věku 20 až 64 let, Japonsko - 20 milionů, a Čína - 195 milionů. Mezitím se populace Indie zvýší o téměř o 400 milionů lidí a bude mít vyšší počet obyvatel, než Čína o 300 milionů lidí. Počet lidí v Africe se za stejné období zvýší o 1,3 miliardy lidí, kdy jen 130 milionů připadne na severní Afriku.

„Budeme potřebovat ruce a mozky, abychom zacelili tyto ztráty," poznamenali odborníci. A to znamená, že migrační zatížení Evropy bude vyšší, než kdy jindy.
 
Podle autorů článku se v Evropě se o tomto bezprostředním „demografickém šoku" nehovoří a neřeší se. Godet a Boussemart vyzývají čtenáře, aby si představili, co se stane, když do Evropy vlétnou miliony uprchlíků z Asie, Afriky a Středního východu. Jak ekonomové vysvětlují, pokud se za 35 let přesune 1% populace Afriky do Francie, bude to znamenat 13 milionů nových občanů. „Když mluvíme o tom, otřásl a oslabil EU v roce 2015 příchod milionu uprchlíků, z nichž tři čtvrtiny byly političtí, jsme si vědomi toho, že by se Evropa měla začít neprodleně připravovat na tuto vyhlídku,“ domnívají se odborníci.

Čtvrtina území Země se stane pouští kvůli oteplení o 2 stupně!

Autoři naznačují, že Evropa by si měla vzít příklad z Kanady, která bez váhání provádí politiku uvádění pracovních míst pro cizince v závislosti na potřebách trhu práce. Rovněž považují za nezbytné podporovat natalitní politiku v Starém světě.
 
„Je-li písku příliš mnoho, cement to nespojí. Chcete-li přidat další písek, potřebujete více cementu, tedy děti, které mluví jazykem své země, bez ohledu na barvu jejich pokožky. To znamená, že Evropa musí zůstat otevřená světu, ale nyní musí zvýšit svou porodnost," tvrdí ekonomové. Nicméně „co říci o rodinné politice v Evropě, kde existují hotely a resorty pouze pro dospělé, kam děti nemohou vstoupit - na rozdíl od domácích mazlíčků," jsou rozhořčeni autoři.
 
Mezitím v roce 2016 poprvé v Evropě „překonal počet rakví počet kolébek". Jak je uvedeno v článku, v Německu se to děje od roku 1971, v Itálii a Rusku od roku 1991, ve Španělsku - od roku 2016, a v Japonsku - od roku 2006. Jak předpovídali Godet a Boussemart, do roku 2028 tomuto scénáři neunikne ani Čína. Spojené státy, stejně jako Francie, budou čelit takové demografické krizi až do roku 2050.
 
Obecně se připouští, že důvodem poválečného hospodářského růstu v Evropě bylo obnovení infrastruktury a odstranění zaostalosti vůči Spojeným státům. Ve Francii se toto „slavné 30. výročí" shodovalo s nárůstem porodnosti. Nicméně málokdo pamatuje, že v 50.-60. letech XX století rostla třikrát rychleji produktivita práce, než v 80. letech a ve všech následujících letech poté, a to navzdory skutečnosti, že v té době neexistovaly žádné počítače či jiné atributy následné technologické revoluce.
 
Autoři připisují zpomalení ekonomického růstu stárnutí populace bývalých vůdců mezi rozvinutými zeměmi: USA, Japonskem a Evropou. Nicméně podle nich „v Evropské komisi, stejně jako ve většině mezinárodních organizací, je otázka propojení demografie a hospodářského růstu zřídka kdy vznesena", a veškerá pozornost je zaměřena na technologii, inovaci a hospodářskou soutěž. „Lidé jsou vnímáni pouze jako lidský kapitál a jsou viděni pod úhlem vzdělání, který je správně považován za investici a faktor dlouhodobého hospodářského růstu," poznamenali ekonomové. Stárnutí obyvatelstva je z větší části patrné z hlediska souvisejících problémů, jako je stabilita důchodového systému, zdravotní péče a péče o seniory.
 
Zaostávání Evropy oproti USA podle ukazatelů hospodářského růstu od počátku 1980 se rovněž vysvětluje technickou převahu Ameriky, ale zapomíná se na skutečnost, že ve Spojených státech po dobu 30 let má každá žena v průměru 2,1 dítěte ve srovnání s 1,5 v Evropě. Tato hodnota celkové míry plodnosti v Evropě znamená, že zítra ekonomicky aktivní obyvatelstvo se ve srovnání s dneškem sníží o třetinu, tvrdí ekonomové.

 
„Snížení míry porodnosti v zemi je ekvivalentem snížení investic do podniku - to umožňuje nějakou dobu uvolňovat prostředky za cenu vážných problémů v budoucnu," vysvětlili autoři. Z jejich pohledu je zřejmé, že politika podpory rodiny za účelem zvýšení porodnosti bude pro státy dlouhodobou investicí. Přesvědčení, že negativní vliv klesající porodnosti a rostoucí naděje dožití v Evropě může kompenzovat větší zapojení přistěhovalců, není více než iluze, zdůrazňují Godet a Boussemart. Svědčí o tom rozhodnutí Spojeného království vystoupit z EU, jakož i politická reakce na migrační krizi v jiných zemích EU.
 
„Abyste investovali a konzumovali, musíte věřit v budoucnost a potřebujete se na to připravit - vlastnosti, které se bohužel s věkem ztrácejí. Zdroje dynamiky jsou stejné v ekonomice a demografii: chuť k životu se projevuje jak v ekonomické iniciativě, tak při rození dětí," uzavřeli autoři chmurné vize.

(kou, prvnizpravy.cz, atlantico.fr, foto: arch.)