Svátek má: Helena

Zprávy

Velikost textu:

FAZ: Východní Němci nevěří ve stát a demokracii!

FAZ: Východní Němci nevěří ve stát a demokracii!

Obyvatelstvo bývalého východního Německa má malou důvěru v demokracii a stát a pochybuje o jeho schopnosti vypořádat se se svými úkoly, píše německý deník Frankfurter Allgemeine.

Berlín
26. ledna 2019 - 11:04

Dokonce i po 30 letech po sjednocení Německa zůstávají rozdíly mezi jejími částmi a pro většinu východních Němců jsou výraznější, než u jejich západních občanů, stejně jako pocit, že jsou cizinci ve své vlastní zemi.

Téměř tři desetiletí po sjednocení se východní a západní Německo přiblížily náznakům úrovně spokojenosti s životním stavem, nezaměstnanosti a produktivity ekonomiky - nicméně jasné demarkační linie zůstaly, píší noviny.

Jak je uvedeno v článku, doposud jsou rozdíly v postojích a úrovních materiální podpory na východě a západě země obecně podobné. Rok 2018 nebyl špatný pro většinu západních a východních Němců. Oba začali nový rok s optimismem. Rozdíly v nezaměstnanosti se zužují. Totéž platí pro výkonnost ekonomiky - rozdíl je zde však stále okolo 22%, zdůrazňují německé noviny. Rozdíly v mzdách jsou také sníženy, i když v tuto chvíli zůstávají stále znatelné.

53% západních a východních Němců kladně hodnotí svoji ekonomickou situaci. 18% v celé zemi se domnívá, že v posledních letech se situace pro ně zhoršila. 34% západních a 36% východních Němců naopak zaznamenalo zlepšení hmotné situace. Mezi důchodci existuje také málo rozdílů v úrovně spokojenosti: na západě země je 56% spokojených s výší důchodu, na východě je to 50%.

Nicméně obecný optimismus a materiální spokojenost je jen jedním z aspektů celkové nálady občanů, zdůrazňuje Frankfurter Allgemeine. 30 let po sjednocení státu většina obyvatel bývalého východního Německa udržuje pocit, že mezi Východem a Západem existuje dělící linie. Společnost v zemi je rozdělena do dvou táborů kvůli rozdílům, především mezi sosiálními vrstvami, stejně jako mezi domorodým obyvatelstvem a migranty.

Významněji jsou východní než západní Němci přesvědčeni o existenci rozdílů ve významu, který je spojen s původem z východu nebo západem země, jakož i existence politických rozdílů mezi oběma částmi státu.

Podle publikace se vážné rozdíly mezi oběma částmi země také týkají politických postojů stran. CDU a SPD vyvolávají mezi východními Němci smíšené pocity, zatímco 37% západních Němců tvrdí, že tyto strany jsou pro ně nejvíce sympatické. Východní Němci mají také mnohem méně důvěry ve svobodné demokraty a zelené než v západní. Naproti tomu levici a AfD v bývalém východním Německu podporuje mnohem větší podíl obyvatel, než na západě země.


Znatelné rozdíly se vyskytují i v otázkách energetiky a životního prostředí. Takže 46% obyvatel Západu a jen 32% východních Němců považuje za obzvlášť důležité, co nejdříve přejít na obnovitelné zdroje energie.

Odlišně se na východě a západě země klade důraz ve věci migrační politiky, pokračuje publikace. Východní Němci se více angažují v obhajobě omezeného příjmu uprchlíků v Německu a úspěšná integrace migrantů je zajímá méně, než jejich západních krajanů.

Pro východní Němce je důležitější boj proti nezaměstnanosti, zatímco pro západní obyvatelstvo hraje důležitější roli snížení zahraničního dluhu a potírání politického extremismu a dobrých vztahů se Spojenými státy. Naopak, obyvatelé východního Německa aktivněji podporují dobré vztahy s Ruskem.

Důvěra ve stav a důvěra v schopnost vypořádat se se svými úkoly ve východní části země jsou zastoupeny na mnohem nižší úrovni než v západním Německu, zdůrazňuje Frankfurter Allgemeine. Východní Němci se mnohem méně než západní obyvatelé domnívají, že v Německu jsou chráněna základní práva - jako je právo na svobodu názoru - že soudy jsou skutečně nezávislé a že rovnost všech občanů je zaručena zákonem. Dvě třetiny západních Němců a jen polovina východních věří, že základní lidská práva ve státu jsou spolehlivě chráněna. 56% západních a 39% východních Němců je přesvědčeno o nezávislosti soudů v Německu.

Navíc, přes veškerou kritiku státu a politické kultury, je drtivá většina občanů západní části Německa přesvědčena, že demokracie je nejlepší formou vlády.Pouze 10% věří v existenci lepší alternativy. V úplně jiném směru vypadá rovnováha ve východním Německu: pouze 42% zastánců demokracie, zatímco 23% věří v existenci lepších politických systémů. Zároveň se 35% zdrželo posouzení této záležitosti nebo se v této oblasti považovalo za nekompetentní.


V devadesátých letech východní Němci s velkým nadšením a nadějí přijali ekonomický systém západního Německa, 77% obyvatel to hodnotilo pozitivně. Následovala fáze vystřízlivění, ale v posledních letech se situace zlepšila a současný ekonomický systém byl většinou schválen.

Hodnocení politického systému, stejně jako důvěra ve státní a politické síly na úrovni pod průměrem, ukazují, nakolik se východních Němců stále cíti jako cizinci ve své domovské zemi, uzavírá Frankfurter Allgemeine. Rozdíly mezi jednotlivými částmi země ještě nebyly zcela překonány a pro mnohé východní Němce jsou zřetelnější, než pro obyvatele západního Německa. A právě tento pocit odcizení ovlivňuje politickou krajinu v zemi více, než umístění důrazů v agendě některých stran, tvrdí německé noviny.

(kou, prvnizpravy.cz, faz.net, foto: arch.)