Svátek má: Michaela

Zprávy

Velikost textu:

Námořní síly NATO pokračují v dalším cvičení v Černém moři

Námořní síly NATO pokračují v dalším cvičení v Černém moři

Americká loď Carter Hall vstoupila do vod Černého moře, kde se má zúčastnit  společného cvičení s Rumunskem s cílem zlepšit úroveň operativní spolupráce.

USS Carter Hall
18.březen 2017 - 06:20

"Tato cvičení hrají důležitou roli při zlepšování vztahů s našimi spojenci," řekl tiskový mluvčí americké šesté flotily.

Cvičení SPRING STORM 17 se účastní lodě rumunského námořnictva.  Již dříve byla zaznamenána  v západní části Černého moře  přítomnost francouzské fregaty La Fayette.

"Cvičení, jako je SPRING STORM 17  je důležité pro posílení vztahů s našimi spojenci, všichni sdílíme stejné názory na zachování bezpečnosti a ochrany mořských a námořních tras na světě, jsme rádi, že jsme tady a posílíme naše partnerství s Rumunskem," uvedl kapitán Larry LeGree, velitel obojživelné 8.eskadrony.

Informaci přinesly webové stránky US Navy  šesté flotily.

Společné vojenské cvičení Ukrajiny a NATO v Černém moři

Kdo může proplouvat úžinami Bospor a Dardanely do Černého moře?
Bospor a Dardanely jsou jedinými cestami pro loďstva Ruska, Ukrajiny, Bulharska  a Rumunska do Středozemního moře. Provoz válečných lodí se zde řídí konvencí z Montreux z 20. července 1936. Úmluva či konvence stanovuje a upravuje režim proplouvání válečných lodí úžinami Bospor a Dardanely. Na její dodržování dohlíží Turecko.

Článek 10. stanovuje že:
V době míru mohou Úžinami ve dne svobodně proplouvat lehké hladinové lodě, malé bojové lodě a pomocné lodě všech států světa, pokud dodrží podmínky uvedené v článcích 13, 14 a násl. (článek 13 stanoví termíny pro předchozí oznamování proplouvání a článek 14 obsahuje omezení týkající se celkové tonáže a počtu lodí současně přítomných v Úžinách). Druhý odstavec článku 10 pak uvádí, že ostatní válečné lodě (tj. bitevní lodě, letadlové lodě a ponorky) mohou Úžinami proplouvat za zvláštních podmínek uvedených v článcích 11 a 12. Článek 11 umožňuje proplouvání bitevních lodí libovolného výtlaku, avšak pouze pokud patří některému ze států přiléhajících k Černému moři. Článek 12 pak umožňuje proplouvání ponorek, avšak opět jen států přiléhajících k Černému moři. Proplouvání letadlových lodí tedy výslovně nepovoluje žádný článek Konvence. Jelikož ostatní kategorie lodí mají proplouvání výslovně povoleno, lze dovodit, že letadlové lodě nemohou Úžinami proplouvat.

(rp,prvnizpravy.cz,u.s.6th.fleet,foto:arch.)