Svátek má: Jana

Zprávy

Velikost textu:

Pearl Harbor ukázal neschopnost japonských i amerických elit

Pearl Harbor ukázal neschopnost japonských i amerických elit

Datum 7.prosinec 1941 je každoročně významné bez ohledu na to, zda jde o 20, 50 nebo 77.výročí – jako letos, píše v komentáři pro Prvnizpravy.cz František Roček.

Honolulu Star o japonském útoku
7. prosince 2018 - 03:20

Datum je spojeno s pojmem Pearl Harbor – je symbolem nenadálého (zákeřného) úspěšného útoku japonských letadel. Ale také je symbolem neschopnosti americké administrativy včas varovat velitele Tichomořského loďstva USA na Havaji, že dojde 7. prosince ráno k útoku v oblasti Havaje.  Příběh 7. prosince je varováním i pro dnešek: Nepodceňujte svého nepřítele (či spíše nepodceňujte souvislosti).

Válku zahajují pitomci

Ani tyran, který si může najmenovat do pozic velitelů kohokoliv, není v lepší pozici, než demokraté, kteří jmenují velitele prostřednictvím koaličních dohod. Zajímavé je, že diktatury i demokratické režimy jsou  limitovány tím, že vysocí velitelé jsou zpravidla hloupější než jejich podřízení. Jinak by nemohli velitelé plnit problematické rozkazy politiků, kteří (obecně řečeno) nejsou chytřejší než řidiči autobusů.

Proto nadprůměrně inteligentní admirál Isoroku Jamamoto se v srpnu 1939 stal velitelem japonského loďstva ne pro své nesporné schopnosti, ale především, aby z Tokia odešel na moře a zachránil se před nenávistí zastánců rozpoutání války. Jamamoto, expert na letecké námořní operace, byl uklizen do bezpečí.

Když v roce 1941 nemohl Jamamoto zabránit rozpoutání války s USA, alespoň připravil plán jak  jednorázově co nejefektivněji ochromit americké námořní síly v Pacifiku.

Jamamoto varoval, že pokud válka bude trvat déle než rok, Japonsko ji prohraje. Admirál ještě jako mladý důstojník pobýval v USA. Byl vojenským přidělencem japonského velvyslanectví. Znal velmi dobře americký potenciál. Proto varoval vedoucí představitele Japonska před válkou s USA.

Budiž varováním i pro dnešek, že i přes jeho znalosti a zodpovědnost Jamamoto nemohl zvládnout nadřízené admirály a ovlivnit militaristické politiky. Velitelem japonského útočného svazu zahajujícího válku s USA učinilo japonské velení zasloužilého (tedy konzervativního) admirála. Velitelem japonského útočního uskupení se stal viceadmirál Čuiči Nagumo, odpůrce Jamamotova plánu.

Ve chvíli útoku nebyly americké letadlové lodi v přístavu. Hrozilo riziko ponechání japonských lodí bez dostatečného krytí po dobu druhého útoku na Pearl Harbor. To velícího viceadmirála Naguma strašilo.

Admirál sice splnil úkol podle rozkazu, ale ne natolik, jak bylo předpokládáno, a jak mohl. To bylo pro Japonsko osudné.

Proto neodstartovala (z opatrnosti) po první úspěšné útočné vlně druhá vlna proti skladištím nafty a na ponorkových zařízeních. To by ochromilo Tichomořskou flotilu v Pearl Harbor na dlouhé měsíce. Velící admirál raději rychle svaz letadlových lodí obrátil zpět do Japonska.

Z výprasku výhoda

Potopení a těžké poškození amerických bitevních lodí učinilo z nouze výhodu – do akcí na moři vypluly s letadlovými loděmi rychlejší a mrštnější křižníky a torpédoborce. Došlo k paradoxní situaci: Potopením a poškozením bitevních lodí se stala americká flotila v Pacifiku akceschopnější.

Problémem také bylo, že Japonci vážně nepoškodili tamní elektrárnu. Elektřina byla klíčová pro zajištění oprav v Pearl Harboru.

Kdyby byly potopeny a těžce poškozeny v přístavu americké ponorky, byly by na delší dobu do značné míry uchráněny japonské transportní lodi před americkými ponorkovými útoky.

Když USA v roce 1942 mobilizovaly průmysl, chrlily zbraně – od letadlových lodí až po jeepy. Principy letecké námořní války prosazované admirálem Jamamoto mohli Američané rozvinout doslova impozantně.

Jamamoto věděl, že USA nepotřebují hrdiny. Stačí jejich výrobní potenciál a s tím spojená schopnost inovací. Pro USA vždy bude velmi významným plusem, že válka se odehraje mimo jejich území. Pro USA nejsou důležití hrdinové, ale dobře fungující válečná logistika. Proto Sovětská armáda měla ve válce velmi mnoho skutečných hrdinů…

7. prosince 1941 Japonsko kvůli hloupým militantním politikům a vojákům ztratilo šanci na získání jednoroční výhody, než by se americká Tichomořská flotila vzpamatovala. První tvrdou porážku ochutnali Japonci již v červnu 1942 u ostrova Midway.

Američané nebyli lepší

Osudové chyby kolem Pearl Harboru byly nejhorší na americké straně. Velitel napadeného Tichomořského loďstva admirál Husband Edward Kimmel v Pearl Harboru nedostával v klíčových týdnech před útoky mimořádně důležité tajné zprávy. Nedostal včas ani  nejklíčovější informaci - o čase předpokládaného japonského útoku. Kimmel mohl tuto informaci obdržet řadu hodin před útokem.

Kimmel byl označen spolu s velitelem pozemních sil generálem Waltrem Shortem za hlavního viníka katastrofy v Pearl Harboru. Po snížení hodnosti o dva stupně byl počátkem roku 1942 propuštěn do civilu. Ještě během války bylo potichu uznáno, že admirál Kimmel je za nepřipravenost Američanů v Pearl Harboru bez viny.

Veřejné senátní vyšetřování admirála Kimmela očistilo až v roce 1999. Katastrofu v Pearl Harboru nezavinil. Bohužel, žádný z amerických prezidentů nevyhověli rezoluci Senátu, která vyzývala k navrácení původní hodnosti oběma obětních beránkům – generálu Waltrovi Hortovi a admirálu H. E. Kimmelovi.

Byla by velká psina, kdyby to letos napravil Donald Trump. Byl by to jistě zajímavý twitterový hec.

(rp,prvnizpravy.cz,foto:arch.)