Svátek má: Doubravka

Zprávy

Velikost textu:

Pád venezuelské ekonomiky začal za fungující kapitalistické ekonomiky

Pád venezuelské ekonomiky začal za fungující kapitalistické ekonomiky

Před třiceti lety se v Caracasu demonstrovalo, po zásahu policie zde byly stovky mrtvých a raněných, události pojmenované jako El Caracazo vedly k vzestupu bolivárského hnutí.

Z ulic Caracasu
28. února 2019 - 03:20

Na ulicích Caracasu bylo sto mrtvých. Mnozí nemohli být identifikováni. Počet vážně zraněných není znám. Ne, to nejsou zprávy z dnešní Venezuely. To jsou zprávy z 27.února 1989. Masakr ve venezuelském hlavním městě byl pojmenován jako "El Caracazo".


Proč došlo k demonstracím proti vládě a prezidentovi?

Při hledání příčin, proč vznikly události Caracazo, zjistíme, že se jednalo o důsledek celé řady problémů, kterým Venezuela v předchozích letech neúspěšně čelila. Šedesátá a sedmdesátá léta představovala dobu ekonomické stability, prosperity a růstu.

V osmdesátých letech ale přišel šok. Neřešitelným problémem se totiž ukázal pokles cen ropy. Ten byl způsoben ekonomickou krizí, která se objevila v sedmdesátých letech ve vyspělých průmyslových státech. Jejím nejvýznamnějším katalyzátorem byly zase ropné šoky z let 1973 a 1979.

Ještě v roce 1988 tvořily zisky z prodeje většinou surové ropy do zahraničí zhruba 81% z celkových příjmů zahraničního obchodu Venezuely.

V prezidentské kampani v roce 1988 byla proto ekonomika, jak už tomu bylo i v předchozích volbách, hlavním tématem.

Země byla i v postupně se horšící sociální krizi. Vlivem snižujícího se výkonu ekonomiky se začal v osmdesátých letech zvyšovat počet lidí žijících pod hranicí chudoby.

Tisíce lidí, hlavně ze slumů kolem Caracasu, protestovaly proti masivním ekonomickým omezením, které zavedl nově zvolený sociální demokrat Carlos Andrés Pérez a které byly v rozporu s volebními sliby. Chudí, kteří neměli co ztratit, opustili barrios (chudinské slumy) a protestovali v centru Caracasu. Tam bylo napadeno mnoho luxusních obchodů. Policie reagovala  masovými represemi.Není divu, že se o tom dnes už tak málo mluví. Masakr ze strany policie  proti z velké části lidem ozbrojených pouze kameny znamenal, že USA a Venezuela jsou zodpovědné  za porušování lidských práv. Navzdory obžalobám u Mezinárodního soudu pro lidská práva nebyl zatím nikdo ze strany bezpečnostních sil shledán za tyto excesy zodpovědným, jsou stále buď ve fázi vyšetřování, nebo jsou činy promlčené.

Naopak, vláda Spojených států zdůraznila, že je ještě nezbytnější spolupracovat s Venezuelskou vládou.
Z hlediska pokračující politické krize tedy bylo Caracazo jen dalším mezistupněm v postupném procesu přechodu vlády do rukou v předchozích letech úmyslně a systematicky upozaděných levicově smýšlejících politických skupin, který nakonec vyvrcholil vítězstvím Hugo Cháveze Fríase v prezidentských volbách v roce 1998.

Dnes je populární říkat, že Bolivarské hnutí přivedlo fungující buržoazní demokracii s rozumně vyváženou ekonomikou do zkázy.

Podle těchto úvah je masakr protestujících pravděpodobně součástí fungující buržoazní demokracie, stejně jako ochuzování velkých částí obyvatel za fungující kapitalistické ekonomiky. Tak je to správné.

(rp,prvnizpravy.cz,heise.de,security,foto:arch.)