Svátek má: Zdislava

Slovo čtenáře

  Na této stránce zobrazujeme přehled aktuálních příspěvků  
Zde vepište svůj příspěvek:


Zde opište kód:  
Redakce nezodpovídá za obsah příspěvků a vyhrazuje si právo příspěvek smazat či nezveřejnit. Příspěvek je automaticky omezen na 255 znaků.


• Toto jsou první zprávy a ne historie posledních 600 let.
• Vyloženě chybí web o historii se svobodnou diskusní rubrikou. Tam by vás bylo potřeba...
• Že tě nebere, že našich občanů bylo v nacistickém Německu na nucené práce nasazeno 600 000 což na přepočet obyvatel tehdejší ČR bylo více jak Poláků !!!!!
• • kdyby dnes sousedilo Německo s Ruskem,tak se tady nevedou takové přihlouplé diskuze,že !!!!!!!!!!!!!!! NEMUSÍ SOUSEDIT ONI JSOU STÁLE SPOJENCI.
• Na nucené práce do Německa bylo deportováno 2 460 000 osob, což je největší počet ze všech národů. Celkový počet totálně nasazených v celé Evropě činil zhruba 13,5 miliónů lidí.
• Násilně bylo německými okupanty vysídleno 2 478 000 Poláků.
• Obětí germanizace se stalo 200 tisíc polských dětí, které byly v rámci Lebensbornu odebrány z polských rodin. Jednalo se o největší počet ze všech zemí, ve kterých byl tento zrůdný režim zaveden.
• Husitství,byla Reformace před Reformací.Hus sehlásilkautorytě Božího Slova,cožseopropagátorovi hulenídrog,ďábelskýchmultikult​i,přijetí homosexuality,ad.,oPyrátoviBar​tošoviřícinedá!Vypadá,ženenívů​becSpasen!Reflexu-hláška,žeje"​...
• Smyslem paktu bylo: a) získat čas na reorganizaci Rudé armády; b) vyhnout se bojům na západě a na východě najednou. Pakt Molotov-Ribbentrop byl podepsán v době bojů Rudé armády s Japonskem, které probíhaly u Chalchyn-golu v květnu až září 1939.
• Podle aktuálních údajů činí počet obětí nacismu v Polsku zhruba 5,6 až 6 miliónů polských občanů. Z toho přibližně 2,6 - 3 milióny tvoří Poláci a 2,7 - 3 milióny Židé.
• Základem propagandy je zamlčení souvislostí. Paktu Mol-Ribb předcházel útok Japonska na Čínu,obsazení Porýní Německem,válka ve Španělsku, zničení Československa Mnichovem, vznik fašistického Slovenska , připojení Rakouska k Velkoněmecké říši
• Ta prosorošovská klika na Slovensku-to jsou ale zoufalci! Přeji pánu Kotlebovi,aby je dokonalevolebně odrovnal!Tu multikulti-vlastizrádnou-proho​mosexuální vygenderovanou bezbožnou sebranku !!
• Připravte se na tapetovací a pomlouvací smršť od pitomce MASRA !!!!!
• • • V Německu byl 3.2 1943 po porážce u Stalingradu vyhlášen smutek, vyvěšeny černé prapory a v Praze druhý dědek Kastlové JUDr.Bienert ministr vnitra v kolaborantské vládě a v září 1945 odsouzený jako nacista moc plakal !!!!!
• Husitství-byla Reformace předReformací.Hus sehlásil kautoritě BožíhoSlova,cožse opropagátorovi hulenidrog,multikulti,přijetí homosexualismu,ad.,oPyrátoviBa​rtošovi řícinedá!Vypadá,ženení vůbecspasen,a takReflexuhláška,žeje"DIGIHUSI​TA"=uráž...
• • V Německu byl 3.2 1943 po porážce u Stalingradu vyhlášen smutek, vyvěšeny černé prapory, byla zakázána filmová a divadelní představení apod.A celý svět se radoval z první porážky Němců za 2.sv.války.V Paříži se dodnes stanice metra jmenuje Stalingrad.
• Ta prosorošovská klika na Slovensku-to jsou ale zoufalci! Přeji pánu Kotlebovi,aby je dokonale odrovnal!Tu multikulti-vlastizrádnou-proho​mosexuální vygenderovanou bezbožnou sebranku !!
• ČT manevry před min. zemědělství,je směšné kam až může klesnout čt.Toto snad nebylo ani v 50 tych letech,takovy hon na čarodějnice.ČT by měla už jít ke dnu
• Povinná maturita z matematiky nebude.Cílem je patrně vychovat miliony mladých nevzdělaných blbců,kteří budou v exekucích přispívat do bezedných exekutorských kapes.Bravo ministerstvo neškolství!
• kdyby dnes sousedilo Německo s Ruskem,tak se tady nevedou takové přihlouplé diskuze,že !!!!!!!!!!!!!!!
• „V letech 1939 až 1941 z polských okupovaných území Sovětský svaz deportoval do pracovních vyhlazovacích táborů na půl miliónu osob především Poláků. A dalších 65 000 lidí, opět především Poláků, zde sovětský režim popravil.“
• „V bojích proti Rudé armádě v září 1939 padlo přibližně 3 000 polských vojáků, dalších 10 000 bylo raněno. Rudá armáda zajala na 250 000 polských vojáků, včetně vojáků československého legionu. Sovětské ztráty 1 500 padlých a 4 000 raněných.“
• „17. září 1939 vyrazilo 5 000 sovětských tanků v čele půl milionu vojáků invazních vojsk Rudé armády bez vypovězení války, a navzdory platné sovětsko-polské smlouvě o neútočení z roku 1932, do nitra Polské republiky.“