Jan Campbell: Bonnie a Clyde v akci

KOMENTÁŘ

Bonnie Parkerová (1910 – 1934) a Clyde Barrow (1909 – 1934) byli známí američtí zločinci v době světové hospodářské krize v letech 1929–1933.

23. května 2020 - 07:00
Americkým tiskem a čtenářskou veřejností bylo jejich působení označováno za éru nepřátel veřejnosti. Clyde dával přednost přepadání malých obchodů nebo venkovských čerpacích stanic, později, když byl ve vězení a sexuálně zneužíván svým spoluvězněm, stal se z něho vrah: úderem trubkou do hlavy zabil spoluvězně. Byla to jeho první vražda. Po podmíněném propuštění v únoru 1932 se stal ještě tvrdším zločincem. Se svojí oblíbenou zbraní M1918 Browning Automatic Rifle organizoval bankovní loupeže jako výraz pomsty na společnosti a vězeňském systému. Role Bonnie, nekuřačka, známá z fotky jako kouřící cigaretu značky Camel, byla vždy předmětem sporu.

Předmětem sporu budou ještě dlouho změny ve světě financí. Ty zamlžilo veřejnosti mediální tsunami pandemie strachu z koronaviru a očekávání finanční pomoci od státu. Již dvakrát jsem psal, že 15 – 16. března Federální rezervní systém USA, neformálně FED, zrušil pravidla Basel – 3. Jejich plnění je alfou a omegou podmínek součinnosti všech CB a komerčních bank s MMF. Výsledkem akce amerického páru Bonnie (MMF) a Clyde (FED) je nulová úvěrová sazba, neexistence limitu rezerv a likvidity. První emise byla ve výši 0,7 trilionů USD, v plánu jsou další, v celkovém objemu 3 až 6 trilionů USD! Takové množství dolarů představuje modernizovanou atomovou bombou připravenou ke svržení.

Na svržení prezidenta Trumpa se pracuje dnem i nocí. Vše je připraveno na den a hodinu X. O tom svědčí modifikovaná direktiva prezidenta Eisenhowera, definovaná začátkem studené války, naměřená proti SSSR a volně přeloženo - Nepřetržité řízení (státu). Direktiva byla prověřena v praxi 11. září 2001. Tehdy generál Wesley Clark (1944) převzal vedení USA na 12 hodin. Po té byla modifikována a naposledy podepsána ministrem obrany Mark Esperem (1964) 1.2.2020. Podle vojenských expertů Pentagon vypracoval 7 tajných plánů (RESEM, OCTAGEN, FREEJACK, ZODIAC, název pátého a šestého neznám a GRANITE SHADOW) pro případy výjimečných situací. Během nich přebírá moc od prezidenta Severní vedení a Vojska východního pobřeží. Boj USA s ČLR, různá angažmá USA ve světě, záměr vypovědět Smlouvu o otevřeném nebi a viditelné působení koronaviru a FED s patřičným mediálním doprovodem nabízí mnoho příležitostí k použití direktivy proti prezidentovi. Samozřejmě pro dobro nás všech a v naději lepších časů. Ty se politici snaží prodat voličům. Nemohou si ale dovolit jim nalít čistého vína po konci karantény. Pandemie představuje totiž v kontextu zrušení Basel-3 a obřího zadlužení tři zásadní věci: zamlžení utilizace nepotřebné peněžní masy, počátek oddlužení a majetkové přerozdělení. Jinými slovy: přepadení a krádež. Nabízí se otázka: Kdo jsou skuteční rodiče dnešního páru Bonnie a Clyde?

Nebudu se vydávat za Sherlock Holmese a nebudu se vydávat ani na cestu konspirace. Raději přenechám hledání odpovědi zdravému rozumu a čtenářům. Aniž bych sám došel daleko, jako nedošli všichni médii oblétávaní epidemiologové, virologové a hygienici jeví se mi, že to nebude trvat dlouho a uvidíme na horizontu skutečnou pravdu. A po té brzo její další akci. Tentokrát již v celé své kráse, a pro mnohé i ve své hrůze. Proč?

Chudák koronavirus. Není sám. Byly identifikovány již tři bratři, možná i sestry (A, B, C). Mutují bez přestávky k údivu moderní vědy v ofsajdu jednotného vědění. V době možnosti změnit pohlaví při změně subjektivního pocitu, v době, kdy našinec si prostě nemůže představit úroveň genetických a biologických technologií a jejich možnosti a v době nekonečného toku peněz vědcům bez morálky, etiky a pokory není jednoduché přiznat se k autorství dítěte, které řádí po světě a neposlouchá. S přírodou, jako potenciálním rodičem koronaviru si moderní věda odvykla mluvit. Proto raději hledá, věří a drží nás v naději na lepší časy. Přitom hloupneme den za dnem rychleji, ztrácíme schopnost vidět za horizont a slyšet jiné, než to, na co jsme zvyklí. Máme strach. Říká se, že strach je špatným slouhou. Ve skutečnosti někomu slouží výborně. Jeví se mi, že budeme lepšími slouhy, než je on sám.

Deep state, hluboký stát, má opravdu hluboké kořeny a metastázuje po světě. Kořeny ožily v podvečer epidemie, rozhlédly se po světě na prahu pandemie a v době její špičky projevily snahu zničit ropný trh Saudské Arábii a varovat tři prezidenty: Trumpa uprostřed volební kampaně a v boji s deep state. Putina uprostřed změny ústavy, boje s gubernátory, pátou kolonou a byrokracií a před výskokem Centrální banky ze sítě MMF a BIS (Banky pro mezinárodní vypořádání). Si je uprostřed příprav 20. sjezdu KS ČLR (2021), zavedení digitální měny, formování sil pro kontrolu Jihočínského moře, očistky komsomolských struktur a v boji proti pomluvám. Čas prověřuje imunitu a zdraví prezidentů a jejich týmů.Výsledek bude znám ke konci listopadu t.r. dojde – li k volbám v USA a nejpozději po 20. sjezdu KS ČLR. Obhájí – li prezident Trump pozici, může dojít k dohodě tří prezidentů, nehledě na prodloužení boje s deep state. Neobhájí  - li prezident Trump pozici, nebo bude – li doporučen armádním velením hrát golf na Floridě na základě popsané direktivy v úvodu, nelze vyloučit, že se budou muset začít loučit i ostatní dva prezidenti s mocí. Především, budou  - li chtít zamezit krveprolití nebo velkou válku za každou cenu. V obou případech změny nebudou znamenat lepší časy pro Evropu a českou kotlinu. Proč?

Deep state a Demokraté (DsD) s převzetím iniciativy mohou umožnit ve spojení s mnoha závislostmi RF a ČLR od Západu a nedokončeným rozvodem s USD odstranění politického systému v RF i ČLR bez výstřelu, kvůli zachování života na planetě. Tím by mohlo dojít k narušení spolupráce mezi RF a ČLR na Dálném Východě, jeho transformaci do minového pole a využití slabosti RF k rozdělení území podle známých plánů. V ČLR by mohla začít privatizace a s ní tvorba korporátního státu. Ten nedovoluje státní vlastnictví, pouze privátní a korporátní. Požaduje hospodářskou slabost byrokracie umožňující korupci a závislost na korporacích.

DsD přidá v případě vítězství páru, aby dostal spojence v Evropě tam, kam patří: do pekla pochyb, beznadějné závislosti a nové funkce: kvalifikovaného slouhy na věčné časy. Zorganizovat v Evropě modernizovanou provokaci Japonska - bombardovat Pearl Harbor nebo něco podobného, není problém. Provokace v EU by posílila DsD o Velkou Británii a umožnila mnohým v EU vzpomínat v pokoře na staré dobré časy, včetně omezení během pandemie strachu z koronaviru a při obnově hospodářství. To bude doprovázeno legrací viru z naší nepoučitelnosti. Proč?

Koronavirus pomohl přenést náklady na vojenská cvičení NATO na jím postižené státy, NATO nemusí strašit protivníky a strachu bez výstřelu umožnil zjistit skutečný stav států, strukturu obyvatel, jejich trpělivost, poslušnost, vzdělanost a v neposlední řade i potřeby hlubokého státu pro efektivní kontrolu porodnosti v budoucnosti.

Koronavirus sdělil vládě ČLR a pátým kolonám, že obchodní a technologická válka teprve začíná. Podobné sdělil vládě RF. Jinými slovy: nemůžete změnit námi určený směr. Zaspali jste dobu a příležitost k vlastní akci a nepochopili, že útok je nejlepší obranou.

Všem ostatním koronavirus sdělil, že již ví, kde a jaké jsou naše slabiny. Tím nám virus dává šanci se připravit na druhý a třetí úder. Jenom Bůh ví, kolik úderů bude potřeba, abychom se vzdali bez boje. Deep state totiž nebojuje proti lidu a státu, ale proti ideologii a politickému systému, když se mu nehodí do hry. S lidem se vypořádává jinak. Pro případ, že by se lid rozhodl jít do boje s ním a čelem, měl by si uvědomit obsah proslovu premiéra Winston Churchilla (1874 – 1965) v Dolní sněmovně 13. května 1940: Ptáte se, jaká je naše politika? Řeknu to takto: vést válku na moři, na pevnině a ve vzduchu, celou naši silou a s veškerou silou, kterou nám Bůh může dát; vést válku proti zrůdné tyranii, nikdy nepřekonané v temném, žalostném seznamu lidského zločinu. Tak vypadá naše politika. Ptáte se, jaký je náš cíl? Mohu odpovědět jedním slovem: vítězství - vítězství za každou cenu, vítězství navzdory všem hrůzám, vítězství, byť by cesta byla dlouhá a těžká; neboť bez vítězství není přežití.

Pro přípravu k boji neuškodí uvědomit si význam několika dat: Sdělení NYT z 5. srpna 2019 veřejnosti o uzavření biologické laboratoře v USA. Sdělení CDC (Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí) z 11. září 2019 ohledně 450 onemocnění plic z neznámých důvodů ve 33 státech USA. World Military Games ve Wu-chanu s účastí cca 200 amerických vojáků a nevojáků v době od 18 do 27. října 2019. Nabízí se další, veřejně dostupná data spojená s konáním orgánů ČLR a SZO (WHO) a také stanoviska odborníků s RF, OSN na téma vzniku a šíření koronaviru apod. Nebudu se o nich proto rozepisovat. Zmíním se pouze krátce o rozvíjející se kampani staro – nového anglosaského páru Bonnie a Clyde (USA – UK) proti ČLR, nesměle podporované EU. Jejím hlavním cílem je dostat se k penězům a oslabit ČLR s pomocí:
1. Přinucení ČLR k autorství COVID-19  s následným prohlášením USA a UK obsahujícím mimo jiné zodpovědnost za způsobené škody. 2. Přesvědčením světového společenství, že došlo k úniku z čínské laboratoře. O startu procesu přesvědčení svědčí včera zveřejněný census v amerických mediích. 3) S pomocí demagogie transformovat přesvědčení do důkazu a požadavku provést kontrolu na místě. 4) Transformovat náhodný únik do záměrného s cílem vytvoření enormního tlaku na ČLR zaplatit světu škody.

Do rohu zatlačený prezident Trump, nad nímž visí Damoklův meč v podobě zmíněné direktivy, již potvrdil očekávaný výsledek, aniž byla realizována popsaná taktika. To odpovídá známým strategiím a následkům případu Skripal & Co, dnes pozapomenutého, ale připomínaného v malém měřítku pohádkou o ricinu. Nevím, proč se ještě nikdo nezabývá hledáním odpovědi na teoreticky možné a provokativní otázky: Nemůže být občan s ricinem členem páté kolony působící v ČR, který nezvládl zadaný úkol, třeba i ze strachu, a proto musí být obětován vyššímu cíli? Proč neposlušný a mutující koronavirus - světoběžník nedonutil autora pohádky o ricinu připomenout, že symptomy otravy ricinem jsou podobné jako symptomy při přepadení koronavirem. Jaký by nebyl vývoj v obou záležitostech, jedno stojí k připomenutí: Ticho, které vysílá Kreml. Napomíná mi ticho před bouří. Tu nevylučuji v případě čistě politického rozhodnutí. To bude oznámeno s velkými následky, potvrdí – li čas: A) Pravdivost citátu Claudia Claudianuse (370 – 404): Kdo zastrašuje, víc se bojí sám. B) Budou li zveřejněny fotografie koronaviru pod elektronickým mikroskopem a výsledky pitev. C) Rozhodne  - li se ruský pár Bonnie a Clyde vzít Kreml. Souhlasu netřeba.

Jan Campbell


Anketa

Zrušili byste koncesionářské poplatky?

Ano 67%
transparent.gif transparent.gif
Ne 16%
transparent.gif transparent.gif
Nevím 17%
transparent.gif transparent.gif