Svátek má: Žofie

Komentáře

Praha. Nový Jeruzalém?

Česká republika je ochotna přijmout až milion Židů prchajících z Izraele před hrůzami (nejspíše jaderné) války s Íránem. Podobný příslib měl učinit ministr zahraničí Karel Schwarzenberg, který nedávno pobýval v Izraeli nezvykle dlouhé čtyři dny.

Informace, které jsem měl už od loňského podzimu, mi před několika dny náhodně potvrdili další lidé, což mi dodalo odvahy, abych záležitost novinářsky pojednal. Do té doby jsem se neměl o co opřít. Pouze jeden zdroj ze - sice vysokých - kruhů byznysu (kde kolují zvěsti, které k běžným lidem často nemají šanci doputovat), jehož informace ale konkrétní úřady samozřejmě ne a ne potvrdit.

Skládanka se ale postupně dávala dohromady - najednou se na internetu (samozřejmě že ne v hlavních médiích) objevil článek, který tvrdí vpodstatě totéž. Odvolává se přitom na zdroje ze zpravodajských složek. Následně mi tutéž informaci potvrzuje ještě další expert na bezpečnostní otázky, který se dlouhá léta zabývá geopolitickými souvislostmi - on ji zase má od tří na sobě nezávislých zdrojů. Můj informátor a tento expert o sobě navzájem také nevědí. Přesto mluví téměř identicky. Izrael se připravuje na válku a s partnerskou Českou republikou chystá bezpečné útočiště pro své obyvatele.

Ministr zahraničí, kterému volám, aby se k tématu vyjádřil, se nijak nad mým dotazem nepodivuje. Nepředstírá údiv, co jsem si to vymyslel za nesmysl. Mluví klidný hlasem, jakoby přesně věděl, na co se ptám. Klidným hlasem popírá, že by něco takového domlouval. Nemohu se zbavit dojmu, že je na tento dotaz připraven, nijak se jím necítí zaskočen. Vybavuji si okamžik, kdy jsem mu čtyři roky dozadu volal do USA, abych z něj dostal přiznání, že se tam právě účastní jednání skupiny Bilderberg. Nejprve se zapíral, pak to přiznal. Možná byl prvním politikem vůbec, který zapírání o Bilderbergu vzdal a pochlubil se tím, že tam byl. Vždyť je to jen obyčejná konference, že. Tak jako ta v Herzlii...

***

Tímto komentářem bych rád dovysvětlil některé záležitosti, které se do zpravodajsky laděného článku nehodily. Překvapilo mne totiž, že někteří ze čtenářů si ve svých komentářích neuvědomují závažnost situace a zprávu o poskytnutí azylu velkému počtu Izraelců vnímají jako zprávu pozitivní.

Pro některé je zkrátka Izrael nejlepší národ na světě, plný hodných a vzdělaných lidí a pro naši zemi je doslova pocta, když mu můžeme pomoci. Zdaleka nejde jen o sionisticky smýšlející čtenáře, ale třeba o upřímné křesťany protestantského vyznání, kteří si tak nějak naivně spojují starozákonní myšlenku Bohem vyvoleného lidu se současným státem Izrael (ač tento politický Izrael nemá s biblickým Izraelem téměř nic společného). Jiní zase věc pochopili tak, že prozíravý stát se připravuje na válku, kterou proti němu chystá zlý Írán ve snaze vymazat ho z mapy světa. Obrátil se proto na tradičně spřátelenou zemi a ta je ochotná mu pomoci. Kde je problém?

Nepochybuji o tom, že většina čtenářů si je úskalí této situace vědoma. Pro ty, kdo žádné úskalí nevidí nebo vidět nechtějí, doplňuji ale několik poznámek.

Předně Írán nechce napadnout Izrael. Dokonce ani Spojené státy nechtějí napadnout Írán (Obamova administrativa se tlaku neokonzervativců na útok zatím brání). Ve skutečnosti je to Izrael, který už několik dlouhých let přemýšlí, jak napadnout Írán, který je pro něj v regionu nepříjemně silným hráčem. Nyní větří příležitost. Je téměř jisté, že ho letos napadne. Nejspíše v druhém čtvrtletí tohoto roku. Pokud bude nějaký stát vymazán z mapy světa, bude to Írán.

Přípravy na válku jsou v plném proudu a protože Izrael samozřejmě tuší, že arabský svět v případě jeho útoku na Írán v odvetě namíří své zbraně na něj (a Izrael se tak neubrání velkým ztrátám), hledá způsoby, jak těmto ztrátám co nejvíce předejít. Včasné rozesetí vlastních obyvatel zpět do diaspory (například do spřátelené evropské země, jako je Česká republika), je pro Izrael vpodstatě jediným řešením. Dobře si je totiž vědom toho, že stěží najde věrnějšího spojence v Evropě, než jsme my. Když o něco požádá českou vládu, ta stěží odmítne - a pokud v ní sedí Karel Schwarzenberg, ještě navíc uslyší, že to je báječný nápad...

Česká republika se ale takovým činem stává spojencem agresora, spojencem toho, kdo vyvolal třetí světovou válku (že bude útok na Írán, dojde-li k němu, spouštěčem třetí světové války, je snad všem, kdo trochu sledují zahraniční zprávy a přemýšlejí u toho, jasné). Spolu s boje neschopnými se sem nejspíše uchýlí i řada pro Izrael důležitých hlav a mozků a Česká republika se tak stane jakousi základnou pro Nový Izrael. Tedy pro zbytek světa ne příliš oblíbeným státem. Staneme se v jejich očích jakousi osou zla. USA - Izrael - ČR. Pokud někdo něco takového chystá, měl by se minimálně zeptat Čechů, Moravanů a Slezanů, co tomu říkají a zda do takového dobrodružství chtějí jít.

Nikdo se nás ale nejenže neptá, ale veřejnost vlastně o podobných plánech na přesídlení izraelských utečenců ani neví. V novinách se o něm nedočteme a dost možná, že o něm neví ani vláda, jen někteří vybraní ministři. Nebo ministr.

Někomu může ale stále připadat, že jde vlastně o dobrou věc. Jen si to představme. Válka zuří a Česko poskytne azyl velkému počtu Izraelců. To je přece skutek milosrdenství, mohl by si někdo myslet. Nejsem si tím jist. To by taková aktivita musela vzejít z naší strany jako nabídka pomoci. Existuje ale mnoho důvodů si myslet, že jsme byli pouze osloveni a že nebylo mnoho prostoru se dlouho rozmýšlet. Já bych to nazval ještě přesněji - ministr to dostal za úkol a protože celou svoji kariéru je chráněncem sionistických kruhů, laskavě vyhověl, protože jim je zavázán. Přesně pro úkoly takového druhu v naší vládě sedí - nebo snad znáte jiný důvod, proč je Karel Schwarzenberg českým ministrem zahraničí? Teď se hraje jen o to, jak tuto věc předložit veřejnosti. A údajně existuje i snaha z této nepříjemné záležitosti ministra zahraničí mediálně vyvázat a politickou odpovědnost za nepříliš populistické rozhodnutí hodit na politického soupeře. Můžete hádat, kterého. To ale zatím cizím tajným službám příliš nevychází a doufejme, že ani nevyjde.

Dobrá, řekl by zase někdo jiný. Tak už se stalo, někdo to za nás domluvil a my už to nezměníme. Izrael bombarduje jadernými raketami Írán a na Strahově vyrůstá ubytovací centrum pro židovské uprchlíky (přirozeně nejen na Strahově, ale po celé zemi. Možná to nakonec ani Strahov nebude. Strahov totiž není nijak podstatný). Je na tom něco špatného? Vždyť se nám Izrael určitě bohatě odvděčí, zaplatí nám to, kompenzuje, myslí si někteří. A někdo další zase připomíná, že jsou Židé pracovití, mají vyšší IQ, jsou schopní - zkrátka není lepší tu mít milion Židů spíše než milion odrbaných černochů odkudsi z Afriky? Nebo než milion Cikánů? Vždyť se podívejme na Izrael, jak z pouště vytvořil krásnou zemi plnou nejmodernějších technologií a v regionu, kde vládnou diktatury nebo Alláhem vybrané královské rody, představuje jedinou demokracii...

Opět si nalejme čistého vína. Současný Izrael je postaven z peněz vyždímaných z Německa v rámci toho, co Norman Finkelstein trefně nazval "průmyslem holocaustu", stejně jako z penězovodů amerických. Bez podpory Západu by tato země už dávno neexistovala (to je ostatně důvod, proč zároveň není pro Izrael tak těžké celý stát zase obětovat v oné nadcházející strategické hře zvané "třetí světová válka" - prostě proto, že ho celý zaplatily a vybudovaly západní země a jejich daňoví poplatníci. Z cizího krev neteče a po té další velké apokalypse, co se nyní chystá a ve které bude Izrael  - už zase - obětí, budeme platit jako mourovatí zase dál i poté). Proto se dá spíše předpokládat, že takový počet uprchlíků bude pro český státní rozpočet spíše zátěží, než čímkoli jiným. Může si ale Česká republika dovolit něco takového v situaci, kdy se nedostává peněz pro její vlastní občany? Soudě podle toho, že klidně dáváme 40 miliard MMF či o 40 miliard přeplácíme církevní restituce, tak zřejmě ano.   

Ať nad tím přemýšlím jakkoli a obracím věc ze všech stran, napadá mne jen jeden pozitivní aspekt celého plánu, pokud se uskuteční. Vlastně dva.

Předně přestane být tak nápadné, proč je u nás tolik lidí židovského původu na významných politických, ekonomických a jiných vlivných postech, když je Židů v České republice údajně jen něco mezi třemi a čtyřmi tisíci, jak stále zdůrazňují (což odpovídá číslu 0.03 procent obyvatel). Přibude-li k těmto čtyřem tisícovkám ještě milion Židů z Izraele, bude jejich zastoupení na viditelných postech konečně adekvátní.

Ale hlavně - naše země bude možná před děsivým válečným konfliktem nakonec paradoxně uchráněna, pokud zde vznikne nové izraelské zázemí. Z Hagiboru bude operovat Mossad, peníze z Německa a USA potečou rovnou do Čech, před zlobou Arabů nás ochrání americké radary a rakety a Česká republika bude ze svých služeb Izraeli profitovat. Z Prahy se bude vládnout světu. Už nejen duchovní křižovatka, jak by řekl Havel, ale skutečné centrum moci a síly. Škoda, že se toho nedožil.    

No není to lákavá představa? Česká republika - země zaslíbená? Nový Jeruzalém...?

Ostatně, historické předpoklady by k tomu byly. Ale o tom zase někdy příště.


Psáno pro Prvnizpravy.cz

Adam B. Bartoš