Jan Campbell: Pravda, Rusko, Práce

KOMENTÁŘ

Vynucené stěhování, způsobené zvýšením nájemného o maličkost, kterou si nemohu ani ve snu dovolit –...

16. srpna 2021 - 06:50
...minimálně osm tisíc korun plus měsíčně, které mi během pobytu v lázních oznámila nová majitelka domu, působí na mně příjemně jako studená sprcha v letním počasí. Nepřekvapilo mně, kromě té rychlosti, protože již dlouhou dobu vím, že ztráta zdravého rozumu se týká také akademiků a materiálně zabezpečených lidí. K nim patří i nová majitelka.

Současné stěhování Západu z afgánského Kabulu je velmi podobné. Dokazuje ztrátu zdravého rozumu u výkonných elit, neschopnost demokratického systému západního vzoru reagovat podle principu prevence a reálného vývoje transformačních procesů ve světě a neochotu přiznat si veřejně, že neexistuje návrat k normálnímu životu, který nás přivedl na kraj propasti.

Na jejím kraji se octla předvolební a bude stát i povolební ČR. Týká se to stavu společnosti, vnitřní a zahraniční politiky. Předpokládám, že
1) nikdo z vlády a magistrátu, kromě bezmocné městské policie nenavštěvuje Smíchov v okolí výstupu z metra a tramvajových zastávek,
2) nikdo z vlády neradí ministru zahraničí, že v diplomacii se veřejně nepoužívá slovní spojení - musí udělat první krok, k tomu s návodem, jak má vypadat,
3) nikdo ve vládě si nevzpomene na příspěvek v americkém Politico z října 2011. Vněm Grame Ellison, americký politolog a vládní úředník a Robert Blackwill, bývalý asistent Henry Kissingera, a velvyslanec USA v Indii a specialista na Irák, po vstupu RF do WTO popsali Deset příčin, proč počítat s Ruskem.

Kruh blízkých a vzdálených známých, počet besed s přáteli a počet reálných řešení současné krize se zmenšují. Život, ignorance a covid-19 si berou své a současně mi nabízejí vzpomínku na dobu v SSSR před 40 lety. Tehdy se ironicky říkalo: Pravda – není, Rusko – vyprodáno a Práce – za tři kopějky. Tím byly míněny tři hlavní časopisy té doby: Правда, Россия, Труд.

Pravda není

Pravdu o covid-19 se nedovíme, minimálně do doby, než jedna z velmocí prohlásí, že se jedná o zbraň a vyhlásí válku. Důvodů nezveřejnit pravdu je mj. hodně. Nelze je popsat ani v knize. Pro úvod do zamyšlení, proč se pravdu nedovíme, stačí zapojit selský rozum a položit si tři otázky:
1) Proč se nediskutuje veřejně o výzkumu zvaném gain-of function (zisk z funkce), který provádí několik málo institucí ve světě? 
2) Jaké důvody měl věštec Anthony Fauci již v lednu 2017 pro varování prezidenta Trumpa a jeho okolí před neodvratnou pandemií, když přirozené vypuknutí epidemie nebývá s pravděpodobností hraničící s jistotou předem očekávané?
3) Na jakém principu je založeno modelování průběhu epidemie, když tradiční, doposud nezpochybněná metoda předpokládá znát minimálně dva základní údaje: reprodukční číslo, tj. kolik lidí jeden nakažený v průměru nakazí, a smrtnost, tj. kolik z nakažených zemře? Dosavadní prognózy vakcinace proto nelze hodnotit jinak než jako příklady patologické vědy.

Poznámky k zamyšlení

1) Pravdu s pravděpodobností hraničící s jistotou nemají ani radikální analytici včetně Američana Rona Unze, kteří si myslí, že se jednalo o biologický útok proti Číně a Iránu. Nejsou totiž schopni vysvětlit a dokázat, proč by měli autoři pandemie strachu z covid-19 opomenout skutečnosti: a) že se infekce nezastaví na hranicích Číny a Iránu, b) že dříve či později postihne i vlastní obyvatelstvo, c) že úroveň vývoje biologických zbraní v RF a ČLR dovoluje předpokládat odvetu. Osobně ji očekávám. Z RF po volbách formou aktivního zdržování USA, plným ignorováním EU a prohloubením spolupráce RF s ČLR. Z ČLR přijde odveta později s o to dalekosáhlejšími následky.
2) Zatímco svět bojuje s Covid-19 a jeho (prý) mutacemi na jiné frontě se rýsuje větší nebezpečí a další šance pro farmaceutický průmysl a zbídačení obyvatel: odolné bakterie a zanedbávaný vývoj nových antibiotik.
3) Žijeme ve věku narcismu a zapomínáme, že v extrémních případech urážky mění člověka ve vraha. Nediskutujeme o nedostatku uznání, agresivním tichu a dobrých stranách narcismu. Nemluvě o americkém DSM (diagnostický a statistický manuál). V něm přibyly nové a absurdní diagnózy, např. přejídání, strach z plešatosti, snížily se lhůty u deprese ze dvou měsíců na 14 dní apod. Z přiložených statistik je zřejmé, že cílem je, podobně jako s Covid-19 udělat ze zdravých nemocné. To odpovídá mně připomenutému Platonovu citátu: Žijeme ve zvláštních časech, kdy mladí i staří jsou vzděláváni ve lži a ten, který se odváží říkat pravdu, je nazýván šílencem či bláznem.Rusko vyprodáno

Na politických předvolebních bojištích v Ruské federaci bojují tři ideologické projekty: liberální kapitalismus, ortodoxní socialismus a projekt národní suverenity. Všechny tři tvrdí, že konsolidují většinu populace. Ve skutečnosti ale v RF vládne hluboce zakořeněná liberální doktrína. Ta neintegruje společnost založenou na myšlenkách svobody, rovnosti a bratrství, ale rozděluje ji na sociální, ekonomickou a etnickou nerovnost. Tohoto typu rozkolu se bojí všechny elity na světě více než komunismu. Snaží se s ním bojovat, aniž by změnily dosavadní doktríny, přičemž vědí, že klasický leninsko-marxistický segment v levicovém hnutí je zcela marginalizovaný a představuje archaickou společnost, která ve skutečnosti již neexistuje

Na hospodářském bojišti v RF ztrácí průmysl ČR své pozice s dočasnou výjimkou: obchod s ruským vojenským materiálem, výzbrojí a technologiemi.  Pro veřejnost neviditelná ruka trhu českého původu vzala na sebe roli slouhy zájmům některých loutkovodičů ze Západu. Ti si hrají na demokracii a siláky a současně se bojí přímé koupě vojenského materiálu a technologií v RF. Proto přeplácejí import až třikrát více než je jeho původní cena. Co mám na mysli?

Ruský veřejně - tajný export vojenského matriálu se totiž v lednu až červnu 2021 zvýšil o 61% na 27 miliard USD. Export produktů z obranného průmyslu, letadel a stavby lodí vzrostl o 31% a vzrostl na 4,7 miliardy USD. ČR se stala největším importérem ruských vojenských produktů, které patří do skupiny zboží, které Federální daňová služba označuje speciálními anonymizovanými kódy. Ruský veřejně-tajný export zahrnuje plyn - 20 miliard USD, letadla, zbraně a střelivo - 4,6 miliardy USD, pšenice, ječmen, kukuřice - 0,8 miliardy USD, slunečnicový olej - 0,6 miliardy USD. 60 milionů USD tanky a obrněné transportéry, 78 milionů USD válečné lodě. Zbývajících 0,2 miliardy USD je zařazeno do kategorie ostatní, jak uvádí statistika Vědomosti. Je třeba poznamenat, že v první polovině roku 2021 vývoz do ČR převyšuje hodnotu exportu za poslední tři roky. Nabízí se otázky: Proč a jak se ČR dostala do role překupníka ruských vojenských produktů? Jak dlouho může hrát tuto roli po volbách v RF?  Proč ČR není ochotna pomoci páté koloně v Moskvě vyřešit například otázku Ruské školy v Praze? Ta letos slaví sto let od svého založení, její historie obsahuje příspěvek T. G. Masaryka pro ruské uprchlíky před bolševiky a její uzavření nelze pochopit zdravým rozumem.

Poznámky k zamyšlení

Nelze vyloučit, že pro ČR jako slouhy a dobře placeného obchodního zprostředkovatele Západu bude Rusko vyprodáno po volbách i ve zmíněné oblasti importu. Proč? Dojde totiž na lámání chleba. Při něm nelze vyloučit, že zahraniční politika RF se bude orientovat na držení USA na uzdě, ignorování EU a vývoji nového typu spolupráce s ČLR, o které nebudu psát. Že bude ovlivněna diplomatickou ofenzivou po prohře Západu v Afganistánu je ale nabíledni.

RF totiž zintenzivnila diplomatickou práci se silami v Afghánistánu, které podporuje místní obyvatelstvo. Putin udělal mistrovský krok, když inicioval v Dauhá setkání ve formátu USA, Pákistán a Čína. Cílem jednání je diskuse o konfliktu a vypracování pro něj řešení.  Současně RF uspořádala společná vojenská cvičení s Tádžikistánem a Uzbekistánem. Uvedené a další skutečnosti dávají Moskvě příležitost posílit své politické a vojenské pozice ve střední Asii. V Uzbekistánu, Kyrgyzstánu a Tádžikistánu totiž dobře vědí, že bez RF nelze Talibán zastavit, a mít ho v domě, znamená konec jejich tzv. demokratické existence. Diplomatická a vojenská aktivita RF v afghánské otázce proto potvrzuje a posiluje status RF jako velmoci.

Řešení výzvy spojené s covid-19, zmíněnými resistentními bakteriemi a dalšími, o kterých se v české kotlině mlčí, je možné pouze s pomocí války. Je přitom jedno, zda půjde o občanské nepokoje, nebo regionální či nadregionální válečný konflikt. Přesto neuškodí postavit si otázku: Jak se může nová válka podobat a lišit od druhé světové války, jestliže platí, že povaha strategické rivality a války se nikdy nemění, že se jedná o interaktivní boj vůle mezi soupeři odhodlanými dostat se na cestu v případě potřeby silou zbraní a nikdo se nepoučil z Versaillské smlouvy? Ta ukončila první světovou válku, rozptýlila etnické Němce do různých zemí a postavila zeď mezi Německem a východním Pruskem. Kromě toho požadovala velké reparace za válku a přinutila Němce přiznat svou vinu. Hitler využil hlavní slabosti Versaillské smlouvy, trval na tom, aby Němci vzali zbraně do ruky, získali zpět ztracenou čest a zmocnili se přírodních zdrojů, které potřebují k dokončení velké nacionalistické světové křížové výpravy.

Hitlerovo rozhodnutí vpadnout do země partnera paktu o neútočení v roce 1941 odpovídá pokrytectví, kterého jsme svědky i dnes nejenom v kontextu Afganistánu. Nastoluje otázky, například:
1) Jak jednat s totalitními despoty a despotickým režimem, jimž se stává i EU a její členské státy v kontextu covid-19 a dosud málo ve veřejnosti diskutovaných výzev (zdravotně-sociálních a politickohospodářských), které čekají na prahu našich dveří?
2) Jakou realistickou pozici může zaujmout současná EU a s ní i ČR v situaci, kdy ve východní Asii se probudil duch třicátých let, kdy povaha geopolitického boje se nemění, za to ale konkrétní situace v každém regionu a v každé éře se neustále mění.? 3) Co může reálně dělat EU, když:

a) Íránci touží oživit zlatý věk Perské říše a nevíte, co vás čeká, když nazvete Perský záliv Arabským, jak požaduje Pentagon,
b) když se potvrzuje pravda hodnocení prezidenta Putina, že rozpad SSSR je největší geopolitickou katastrofou dvacátého století a dal pokyn k výstavbě prvního nového města v Sibiři v roce 2022. V Minusinské pánvi vznikne totiž první z pěti měst, která spojí Dálný východ s evropskou částí RF, omezí na minimum export přírodních zdrojů bez přidané hodnoty, změní strukturu průmyslu, umocní motivaci mladých ruských talentů pracujících ve vědě, kultuře a sportu, urychlí omlazení kádrů s vlasteneckým cítěním a postaví tzv. pátou kolonu, včetně alternativních návrhů liberála Alexeje Kudrina na vedlejší kolej. Sjednocení Dálného východu s evropskou částí RF může dovolit ekologické, efektivní a ekonomické řešení politických, hospodářských a bezpečnostních výzev Eurasie a připomenout staré Evropě, že není kontinentem a měla by si proto uvědomit, kam patří. Je to Eurasie ovládaná Ruskem, která může zamezit katastrofě, kterou si elity v EU nesmí připustit.
c) Dále na východě prezident Si Ťin -pching hovoří o čínském snu. Jeho splnění znamená vzít zpět každý centimetr země, které kdysi vládla dynastická Čína, vyhnat z paměti vzpomínky na století ponížení a nahradit je znovuzískáním důstojnosti člověka a upevněním suverenity ČLR. Státní rada a ÚV KS ČLR ne náhodou zveřejnily ve středu (11.8) Desetibodový plán. Jeho obsah indikuje nová pravidla týkající se podnikání v oblasti národní bezpečnosti, technologií a monopolů. Plán navazuje na nedávnou regulaci ve vzdělávací sféře a privátním vzdělávacím průmyslu, která vedla ke kolapsu na burzách. V červenci 2021 akcie čínských společností kótovaných v USA klesly na nejnižší úroveň od roku 2008: index Nasdaq Golden Dragon China Index, který uvádí akcie 98 společností registrovaných v USA, klesl téměř o 15%. Proč? Žádný kapitál z amerických burz nesmí být používán ve vzdělávacích institucích ČLR. Souhlasu netřeba.

Jan Campbell


Anketa

Myslíte si, že by měl ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) rezignovat?

Ano 68%
transparent.gif transparent.gif
Ne 16%
transparent.gif transparent.gif
Nevím 16%
transparent.gif transparent.gif