Lenka Procházková: Tisková zpráva společenství PRAK ve věci Mgr.Martiny Bednářové

PROHLÁŠENÍ

Paní učitelka Mgr. Martina Bednářová dostala 7. dubna 2022 výpověď z práce ústním sdělením ředitelky Základní školy Na Dlouhém lánu 43, Praha 6 (písemně přišla výpověď až 2. května 2022).

29. května 2023 - 07:00

Důvodem byly její výroky během vyučování dne 5. dubna 2022, v němž na příkladu konfliktu na Ukrajině vysvětlovala, co znamená kritické čtení, vztah mediálního světa a reality, neboť zjistila, že žáci mají o konfliktu jen povrchní znalosti bez historického kontextu a na základě jednoho zdroje.

Mgr. Bednářová podala žalobu na propuštění z práce. 27. února 2023 vydal soudní senát s předsedkyní JUDr.Ladou Horákovou usnesení, jímž žaloba byla shledána jako nedůvodná a výpověď z práce platná, neboť Mgr.Bednářová „hrubě porušila pracovní kázeň a pravidla pedagogického pracovníka“. Mgr. Bednářová však do dnešního dne čeká na písemné vyhotovení rozsudku, aby se proti němu mohla odvolat.

13. ledna 2023 bylo Policií ČR vydáno usnesení o zahájení trestního stíhání Mgr. Martiny Bednářové jako osoby obviněné ze spáchání přečinu „Popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia“ podle § 405 trestního zákoníku za výroky v době výuky hodiny českého jazyka dne 5. dubna 2022. V této trestní věci bylo nařízeno hlavní líčení na 22. června 2023 od 9 hodin u Obvodního soudu pro Prahu 6, ul. 28. pluku 1533/29b, Praha 10 – Vršovice, v jednací síni 4.303, IV. patro.Mgr. Bednářová se tak ocitla v postavení osoby prakticky ve svém oboru nezaměstnatelné. Odpovídá na inzeráty, v nichž jsou hledáni pedagogičtí pracovníci s kvalifikačními požadavky, které splňuje – avšak po sdělení svého jména byla dosud vždy více či méně zdvořile odmítnuta.

Společenství PRAK proto žádá širokou veřejnost, aby pomohla Mgr. Bednářové sehnat zaměstnání, alespoň zčásti odpovídající její kvalifikaci (absolventka Filozofické fakulty UK, obory bohemistika, rusistika, pedagogika; dlouholetá praxe v oboru převážně na pozici učitelky ČJ na základní či střední škole, jazykové znalosti němčina, ruština, částečně francouzština).

Tipy a nápady či nejlépe nabídky zaměstnání laskavě posílejte přes webovou stránku PRAKu nebo na
e-mailovou adresu .zc.karp-ivtsnecelops@karp

Za společenství PRAK
Lenka Procházková
Jan Schneider


Anketa

Je podle Vás vysílání České televize objektivní a vyvážené?