D0-Oprava zádržného systému v km 76,50 - 82,56 a 0,00 - 28,90

byznys

Sdružení firem Metrostav Infrastructure a.s. + Kaska s.r.o. bude v letošním roce realizovat zakázku na opravu zádržného systému na dálnici D0, kterou zhotoví za smluvní cenu 95,67 mil. Kč bez DPH s uvedením stavby do provozu za 159 kalendářních dnů od zahájení opravy.

D0-Oprava zádržného systému v km 76,50 - 82,56 a 0,00 - 28,90
Ilustrační foto
28. února 2022 - 09:30

Předmětem zakázky je kompletní výměna zádržného systému na krajnicích dálnice D0 v úseku mezi D1 a D7, vyjma úseku od km 7,1 do km 13,4, (cca. tunelové a mezitunelové části) s důrazem na doplnění nevyhovujícího zádržného systému v místech portálů, mýtných bran, ekoduktů, nadjezdů, hlásek SOS a protihlukových stěn a výměnu nevyhovujících lanových svodidel na přejezdech středového dělícího pásu (SDP). Svodidel SDP se oprava netýká.

Stávající záchytný systém byl uváděn do provozu v různých časových obdobích, za platnosti předpisů v době realizace, a proto jsou na krajnici v současné době použita svodidla s úrovní zadržení N2, H1 i H2. Na přejezdech středových dělících pásů jsou převážně použita svodidla lanová, jednoduchá i zdvojená.Z tohoto důvodu je na krajích dálnice navržena kompletní výměna stávajících svodidel za nová ocelová svodidla s úrovní zadržení H2/W4. V místech překážek (portály, mýtné brány, ekodukty, nadjezdy a protihlukové stěny) byla pro návrh svodidel rozhodující vzdálenost překážky od líce svodidla. Při vzdálenosti menší než 1,3 metru budou ocelová svodidla nahrazena svodidly betonovými s úrovní zadržení H2 a výškou 1,2 metru. Na přejezdech SDP, osazených v současnosti jednoduchými lanovými svodidly, budou osazena svodidla lehce rozebíratelná, s úrovní zadržení minimálně H2. Lanová svodidla budou demontována a otvory po sloupcích vyplněny asfaltovou směsí. Nová svodidla na přejezdech SDP budou přednostně napojována přímo na stávající ocelová svodidla, a to jeho stejným typem.

Na výměně svodidel při krajnici se bude pracovat postupně v rámci jednotlivých ucelených úseků, při uzavírce zpevněné krajnice. Při úpravách svodidel na přejezdech SDP budou práce probíhat v rámci krátkodobého pracovního místa. Předpokládaný termín zahájení prací je začátkem dubna 2022 a jako první přijde na řadu úsek mezi dálnicí D1 a Komořanským tunelem.

Informoval Mgr. Martin Buček, tým komunikace ŘSD.

(rp,prvnizpravy.cz,foto:rsd)
Anketa

Myslíte si, že by měl ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) rezignovat?

Ano 66%
transparent.gif transparent.gif
Ne 17%
transparent.gif transparent.gif
Nevím 17%
transparent.gif transparent.gif