EK přijala nová pravidla pro poskytování podpory v oblasti klimatu

byznys

Nová pravidla bude Evropská komise aplikovat od 1.1.2022, a to při posuzování všech podpor, které mají být nebo budou poskytnuty po tomto datu. Pravidla umožní členským státům poskytovat podporu směřující k dosažení cílů EU v oblasti energetiky a klimatu

EK přijala nová pravidla pro poskytování podpory v oblasti klimatu
Ilustrační foto
26. prosince 2021 - 09:30

Tato pravidla nahradí stávající Pokyny pro státní podporu v oblasti životního prostředí a energetiky na období 2014 – 2020.

Nové Pokyny pro státní podporu v oblasti klimatu, ochrany životního prostředí a energetiky, tzv. CEEAG (Climate, Energy and Environmental Aid Guidelines) mj.
  • rozšiřují kategorie investic a technologií, které mohou členské státy podporovat, aby pokryly všechny technologie, které mohou naplnit Zelenou dohodu pro Evropu
  • do Pokynů byly začleněny nové kategorie podpory a upraveny stávající, např. podpora na prevenci nebo snižování znečištění jiného, než je znečištění způsobené skleníkovými plyny, včetně hluku, podpory účinného využívání zdrojů a oběhového hospodářství, podpory na biologickou rozmanitost a na nápravu škod na životním prostředí. V rámci Pokynů budou umožněny pobídky investic v oblastech, jako je energetická náročnost budov a čistá mobilita, které se vztahují na všechny druhy dopravy.
  • zavádí změny stávajících pravidel týkajících se snížení některých poplatků za elektřinu pro energeticky náročné uživatele

Nové Pokyny zatím nebyly zveřejněny v Úředním věstníku EU, nicméně text Pokynů je dostupný (prozatím pouze v anglickém znění), informovalo tiskové oddělení ÚOHS.

(rp,prvnizpravy.cz,foto:arch.)


Anketa

Je v pořádku, že na budově Národního muzea v Praze visí ukrajinská vlajka?

Ano 39%
transparent.gif transparent.gif
Ne 61%
transparent.gif transparent.gif