Svátek má: Erik

Byznys

Velikost textu:

Kdo, kdy zazdil naděje poškozených klientů H-Systemu v Svatopluku?

Kdo, kdy zazdil naděje poškozených klientů H-Systemu v Svatopluku?

Od bývalého poslance, uznávaného zeměměřiče Františka Beneše redakce získala dva významné dokumenty vysvětlující, jak se poškození klienti H-Systemu v zastoupení 547 rodin, kteří dostavěli své domky v Horoměřicích, dostali do nesnází, na kterých vydělavají podivní překupníci.

Katastrální mapa s ortofoto snímkem Horoměřic
5. října 2019 - 11:20

Výzva a žádost o pomoc poškozeným klientům H-Systemu


Vážený pane prezidente, vážený pane premiére, vážení ústavní činitelé,

obracím se na Vás v zastoupení 547 rodin, které před více než dvaceti lety utopily své úspory v nezdařené bytové výstavbě H-Systemu a po jeho kolapsu vstoupily do družstva Svatopluk, aby jednotně zachránily vložené osobní finance. Svatopluk vznikl ještě před vyhlášením konkurzu na H-System a dva tehdejší představitelé družstva byli za jejich snahu vyjednat s vedením H-Systemu převzetí a dokončení projektu později podmínečně odsouzeni. Jsme naprosto přesvědčeni, že to byl justiční omyl.

V loňském roce uplynulo již 20 let od vyhlášení konkurzu a našim rodinám se dosud nedostalo znatelné náhrady. Některé z rodin, které si na vlastní náklady a se svolením prvního konkurzního správce své byty v Horoměřicích u Prahy dostavěly, žijí stále v mučivé nejistotě, že o domovy přijdou. Přitom ostatní nemovitosti byly již z konkurzní podstaty netransparentně rozprodány pod cenou. Domníváme se, že může dojít k dalším nenávratným škodám, pokud zůstane stejné složení věřitelského výboru, ze kterého jsme byli nesmyslně vyloučeni, byť jsme věřitelem s druhou největší pohledávkou a sdružujeme většinu klientů. Věřitelem s nejvyšší nárokovanou částkou je firma Gomanold se sídlem na Kypru, která ji získala až v posledních letech po několika přeprodejích původní pohledávky Komerční Banky. Její investice do nákupu pohledávky jí byla z uskutečněných prodejů z konkurzu již s velkým ziskem navrácena. Firma Gomanold zastoupená předsedajícím věřitelskému výboru Petrem Pavlem je totiž »zajištěným« věřitelem a získává více než dvě třetiny financí z prodeje konkurzní podstaty. Zbytek je pak rozdělen mezi všechny věřitele. Na konkurzní soud jsme podali návrh na svolání schůze věřitelů a volbu nového věřitelského výboru, abychom měli jako druhý největší věřitel a zástupce více jak tisícovky poškozených občanů (547 rodin) ve výboru zastoupení. Konkurzní soud (Městský soud v Praze) však náš návrh zamítl.

V příloze Vám posíláme stručný přehled událostí, které pomohou naší situaci lépe porozumět.

Chtěli bychom Vás touto cestou požádat o jakoukoli pomoc našim rodinám, z nichž šedesát již mnoho let pozbývá základního lidského práva na respektování obydlí a jeho bezpečného a klidného obývání. Pomozte nám, prosím, ukončit dlouholeté trápení lidí, které stát nejprve pomohl nalákat na dostupné bydlení a pak se k nim otočil zády. Žádáme pouze o to, abychom měli svého zástupce ve věřitelském výboru, aby mohl být po dvaceti letech konečně ukončen konkurz a aby si naše rodiny žijící v Horoměřicích v trvalé nejistotě mohly za spravedlivou cenu odkoupit pozemky a rozestavěné budovy, které si před dvaceti lety samy legálně dostavěly.

Znění tohoto dopisu schválila členská schůze SBD Svatopluk (za 547 rodin) dne 6. 3. 2019.

S pozdravem Ing. Martin JUNEK, Stavební bytové družstvo Svatopluk
Stručný přehled událostí k textu výzvy


1993 - Roku 1993 byl založen H-System jako developerská stavební společnost pro levné bydlení.

1996 - V letech 1994-96 H-System vedl masivní reklamní kampaň a získal celkem 1160 rodin, které vložily své peníze do stavebního projektu. V průměru každá rodina investovala jeden milion korun. Celkem H-System vybral od soukromých osob jednu miliardu korun. Tyto peníze H-System dále investoval do pozemků kolem Prahy a také do jiných nejen stavebních aktivit. Český stát zprvu vlastnil prostřednictvím společnosti Česká finanční s. r. o. 25% podíl na společnosti H-System; významní čeští politici se na prezentaci projektu H-System účastnili, doporučovali ho a dodali mu tak seriózní jméno.

1997 - Na výstavbu získal H-System úvěry od Komerční Banky. V průběhu výstavby bylo poskytování úvěrů zastaveno, stavební práce ustaly, v řadách klientů nastala panika a H-System koncem roku 1997 zkolaboval.

1998 - Více než 700 klientů H-Systemu se začátkem roku 1998 sdružilo ve Stavebním bytovém družstvu Svatopluk, aby zachránilo své investice a pokud možno stavební projekt pro všechny klienty dokončilo.

1998
Koncem roku 1998 byl na H-System vyhlášen konkurz. První správce konkurzní podstaty JUDr. Kudláček umožnil dokončení celkem 145 rozestavěných domků a bytů, které klienti sdružení v družstvu Svatopluk dostavěli svépomocí.

2000 - V roce 2000 konkurzní soudkyně Hodačová odvolala konkurzního správce Kudláčka a jmenovala novým správcem JUDr. Monsporta. Dále odvolala z věřitelského výboru družstvo Svatopluk, ačkoli bylo a je druhým největším věřitelem.

2002 - Roku 2002 prodává konkurzní správce Monsport největší nemovitost H-Systemu: stavební pozemky v Lichocevsi o celkové výměře 84 ha přímým prodejem jednomu zájemci za cenu 17 mil. Kč, tj. 20,50 Kč/m2. Podobným způsobem pak prodává další nemovitosti.

2006 - Ing. Petr Smetka byl roku 2006 jako předseda představenstva H-Systemu pravomocně odsouzen za údajný podvod na 12 let vězení, na členy vedení H-Systemu se později vztahovala prezidentská amnestie a zůstali na svobodě. Dva vrcholní představitelé družstva Svatopluk, které se snažilo stavební projekt H-Systemu zachránit a dokončit, byli spolu se Smetkou podmínečně odsouzeni, což dodnes většina klientů považuje za justiční omyl.

Správce konkurzní podstaty Monsport rozprodal během svého působení desítky hektarů stavebních pozemků po H-Systemu za absurdně nízké ceny. Klienti podali trestní oznámení, aby policie tento případ vyšetřila, ale nebyla tehdy shledána žádná kriminální činnost. Tržní cena prodaných pozemků by přitom s rezervou pokryla pohledávky většiny věřitelů.

Poslední lokalitou, která zbývá v konkurzní podstatě, je sídliště v Horoměřicích u Prahy. Přibližně 60 rodin (klientů H-Systemu) tam na základě povolení prvního konkurzního správce Kudláčka dostavělo svá obydlí díky členství ve Svatopluku. Po nástupu do funkce konkurzní správce Monsport zahrnul tyto svépomocí dostavěné nemovitosti do konkurzní podstaty a od roku 2001 jeho vyklizovací žalobou psychicky trýzní 60 rodin hrozbou vystěhování a prodejem jejich domovů cizím zájemcům.

2015 - Pražský vrchní soud v tomto »konfliktu práva a spravedlnosti« rozhodl ve prospěch spravedlnosti a zamítl Monsportovu vyklizovací žalobu. Správce však družstvu nezaplatil soudem určené soudní výlohy (konkurzního správce nelze exekuovat) a dovolal se k Nejvyššímu soudu ČR.

2018 - Nejvyšší soud se v červenci 2018 postavil na stranu práva, tj. původního, dnes již neplatného konkurzního zákona, kterým se kauza posuzuje, v neprospěch 60 rodin a nařídil domy vyklidit. Dotčené rodiny se pak obrátily se stížností na Ústavní soud, na jehož rozhodnutí se nyní čeká.

Vyklizovací kauza však nebrání konkurznímu správci prodat obydlené domy případným spekulantům podobně, jak to již učinil s rodinou Sýkorovou, kterou tímto krokem doslova zdecimoval a poslal na ulici.

2018 - Koncem roku ministerstvo spravedlnosti uznalo skupině cca 60 klientů ze spolku Maják nárok na finanční odškodnění za vleklou trestní kauzu H-System. Členové družstva Svatopluk byli kvůli chybě trestního soudu z tohoto odškodnění vyloučeni.

Dodatek ...

2019  Ústavní soud potvrdil rozhodnutí Nejvyššího soudu z roku 2018.

(ps, Prvnizpravy.cz, obrázek: ČÚZK - Nahlížení do katastru)Kurzy

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

Akcie

NWR
0.1
AAA Auto
24
CETV
104.6
ČEZ
439.5
ECM
25.5
ERSTE GROUP BANK A
494.7
FORTUNA
194.5
KITD
5.2
KOMERČNÍ BANKA
477
NWR
272
ORCO GROUP
12.4
PFNONWOVENS
756
PHILIP MORRIS ČR A
13480
O2 C.R.
226.5
UNIPETROL
382.5
VIG
508