Lékařka Armády spásy: Dopředu mě žene fakt, že práce stále není hotová

byznys

MUDr. Andrea Pekárková měla již před studiem medicíny sen o tom, jak pomáhá lidem bez domova na hlavním nádraží v Praze.

Lékařka Armády spásy: Dopředu mě žene fakt, že práce stále není hotová
Ilustrační foto
29. září 2021 - 12:45

(Komerční sdělení)

Dle jejích slov do sebe najednou všechno zaklaplo a ona je nyní jedním z mála lékařů v České republice, který se na plný úvazek věnuje lidem bez domova. Pro obor všeobecného lékařství se rozhodla proto, aby jako jednotlivec mohla pro lidi bez přístřeší udělat v oblasti zdravotní péče co nejvíce. Zdravotnického personálu, jak lékařů, tak sester, je v této oblasti akutní nedostatek.

„Obecně vidím problém v tom, že je zájem o primární péči mezi absolventy slabý. Primární péče u nás nemá takový zvuk jako třeba ve Velké Británii. A když už se někdo stane praktickým lékařem, tak většinou buduje celý život svoji ordinaci a musí většinu času věnovat péči o svoje pacienty. Takže ten počet kvalifikovaných lékařů, který je k dispozici, je poměrně malý a rybářů je mnoho,“
říká MUDr. Andrea Pekárková, lékařka Armády spásy a dodává: „Když jsem před 10 lety dělala průzkum mezi lékaři, který byl zaměřený na mínění o lidech bez domova a informovanost o bezdomovectví, výsledky nebyly příliš povzbudivé. Věřím ale, že se tyto postoje za tu dobu již změnily k lepšímu, což dokládá i fakt, že mezi studenty medicíny je velký zájem o programy spolku Medici na ulici. To svědčí o tom, že celkově se postoj společnosti vůči bezdomovectví vyvíjí správným směrem.“

Práce praktického lékaře osob bez domova je velmi různorodá a ani jeden den není „běžný“. Práce zahrnuje jednak čas v ordinaci, který už sám o sobě je velmi pestrý – od akutních ošetření přes preventivní prohlídky a předoperační vyšetření, až po hlubší rozhovory o smyslu života vedoucí například k nasměrování na léčbu závislosti. Dále jsou to návštěvy pacientů v jejich přirozeném sociálním prostředí – domovy Přístav, provizorní přístřešky, sociální byty, azylové domy, ale i mnoho práce za počítačem a schůzky, to vše za účelem zlepšení přístupu ke zdravotní péči lidem bez domova.

„Dopředu mě žene fakt, že práce stále není hotová, že lidé bez domova jsou tu stále, stále spí venku a stále mají zdravotní potíže,“ popisuje MUDr. Pekárková.Armáda spásy je jedním z největších poskytovatelů sociálních služeb v oblasti péče o lidi bez domova. V současné době provozuje ordinaci praktického lékaře pro chudé v Ostravě, má ošetřovny na denních centrech v Praze a v Brně, provozuje 5 domovů Přístav (2 v Ostravě, ve Frýdku-Místku, Šumperku a v Praze), kde se poskytuje ošetřovatelská péče, terénní pracovníci poskytují klientům zdravotní konzultace a první pomoc a v současné chvíli se pracuje na otevření ordinace pro chudé v Praze.

„Ordinace pro chudé určitě ještě nejsou ve všech větších městech, např. chybí v Brně. Větší problém je ale to, že se již existující ordinace potýkají s personálními problémy a jejich financování je nestabilní,“ hodnotí MUDr. Pekárková.

Koncepce zdravotní péče o lidi bez domova zahrnuje péči ambulantní, terénní a respitní. Respitní péče v kontextu pouliční medicíny znamená poskytnutí nízkoprahového ubytování lidem bez domova po dobu nemoci, která zároveň nevyžaduje hospitalizaci, doléčení po operaci, sádra na dolní končetině atd. „Jde o propojení sociální a zdravotní péče. Toto zařízení náš zákon nezná. Když se tuto službu snažíme lidem bez domova poskytovat v rámci nocleháren nebo azylových domů, není to ideální, chybí tam zdravotnický personál,“ dodává závěrem MUDr. Pekárková.

I vy můžete přispět na zdravotní péči pro lidi bez domova, sociálně vyloučené osoby, osamělé seniory či klienty azylových domů: https://www.darujme.cz/projekt/1200359

(rp,prvnizpravy.cz,terezemelisova,foto:arch.)

Anketa

Souhlasíte s vyjádřením olympionika Davida Svobody, že politika do sportu nepatří?

Ano 56%
transparent.gif transparent.gif
Ne 22%
transparent.gif transparent.gif
Nevím 22%
transparent.gif transparent.gif