Německý statistický úřad: Za explozi cen energií nenese vinu Putin

byznys

Chtěli si to usnadnit, aby zakryli své naprosté selhání a obvinili Putina z exploze cen energií.

Německý statistický úřad: Za explozi cen energií nenese vinu Putin
Ilustrační foto
29. března 2022 - 10:30

Ale holá čísla znovu odhalují politiky jako podvodníky:

V únoru 2022 ceny energií v Německu prudce vzrostly na všech ekonomických úrovních ve srovnání se stejným měsícem loňského roku. Oznámil to v úterý Spolkový statistický úřad (Destatis). Nejistoty na energetických trzích a napjatá situace dodávek zemního plynu před útokem Ruska na Ukrajinu tak přispěly k vysokému nárůstu cen.

Dovážená energie byla o 129,5 procenta dražší než v únoru 2021, energie vyrobená v tuzemsku stála o 68,0 procenta více a spotřebitelé museli platit o 22,5 procenta více za energii a palivo pro domácnost než v únoru 2021. Hlavní odpovědnost za vysoký nárůst cen energií byl vývoj cen zemního plynu. Dovážený zemní plyn byl v únoru 2022 třiapůlkrát dražší než o rok dříve (+256,5 procenta), zemní plyn v distribuci stál více než dvakrát tolik (+125,4 procenta) než o rok dříve napříč všemi skupinami zákazníků. Na úrovni soukromé spotřeby byl nárůst cen energií oproti předchozímu roku způsoben především nárůstem cen topných olejů a paliv o 30,2 procenta, uvedli statistici.

Na úrovni soukromé spotřeby byl nárůst cen energií oproti předchozímu roku způsoben především růstem cen topných olejů a paliv o 30,2 procenta. Silné zvýšení cen zemního plynu postihlo především průmyslové nákupčí a resellery – společnosti, které nakupují zemní plyn a prodávají jej elektrárnám, průmyslu, obchodu a obchodu a domácnostem. V únoru 2022 prodejci zaplatili za zemní plyn o 143,8 procenta více než o rok dříve a průmysloví zákazníci museli zaplatit dokonce o 194,9 procenta více.

Navzdory poklesu cen o 27,7 procenta od prosince 2021 jsou kotace na burze zemního plynu více než čtyřiapůlkrát vyšší než v únoru 2021 (+358,8 procenta). Vývoj cen zemního plynu v letech 2020 a 2021 byl silně ovlivněn ekonomickým propadem způsobeným pandemií a následným rychlým ekonomickým oživením. V posledních měsících panovaly nejistoty před ruským útokem na Ukrajinu.
 
Nízká úroveň naplnění zásobníků plynu v Německu zhoršila již tak napjatou situaci. Aktuální cenový vývoj po ruském útoku na Ukrajinu zatím ve výsledcích není zahrnut. Vysoké zdražení zemního plynu vede také k vyšším cenám elektřiny v důsledku závislosti výroby elektřiny na zemním plynu.


Ceny výrobců elektřiny byly v únoru 2022 napříč všemi skupinami zákazníků o 66,5 procenta nad úrovní z února 2021. I zde mělo zdražování různé dopady na jednotlivé skupiny zákazníků. Zatímco redistributoři – společnosti, které nakupují elektřinu a prodávají ji průmyslu, obchodu a obchodu a domácnostem – museli zaplatit o 117,6 procenta více než o rok dříve, ceny pro průmyslové zákazníky vzrostly o 66,2 procenta, pro komerční systémy o 13 3 procenta. Elektřina pro soukromé domácnosti stála o 13,0 procenta více než v únoru 2021. Ceny ropy a produktů z minerálních olejů obvykle v čase podléhají větším výkyvům.V únoru 2022 stála dovážená ropa o 70,3 procenta více než v únoru 2021. Ceny však ještě nebyly tak vysoké jako jejich předchozí vrchol na jaře 2012. Na úrovni domácích výrobců ropné produkty vyrobené z ropy vzrostly o 34 procent ve srovnání s únorem 2021 o 0,5 procenta vyšší ceny, a tak dosáhly vysoké. V únoru 2022 spotřebitelé zaplatili za lehký topný olej o 52,6 procenta více než ve stejném měsíci předchozího roku, o 29,4 procenta za motorovou naftu a o 24,2 procenta za benzín. Ceny ropy a produktů z minerálních olejů na začátku pandemie roku 2020 vlivem poptávky také prudce klesly, ale do konce roku s všeobecným ekonomickým oživením vzrostly téměř zpět na předkrizovou úroveň.

Vzestupný trend cen pokračoval i v průběhu roku 2021, takže v únoru 2022 byla u mnoha ropných produktů zaznamenána nová maxima. Německo po desetiletí získávalo přibližně třetinu svého dovozu zemního plynu a ropy z Ruska. V měsících před útokem Ruska na Ukrajinu podíl mírně klesl: v lednu 2022 se z Ruska dovezl zemní plyn a ropa v hodnotě 2,6 miliardy eur.

Čtvrtina (24,1 procenta) veškerého dovozu plynu a ropy do Německa pocházela z Ruské federace. Hodnotově se dovoz plynu a ropy z Ruska meziměsíčně zvýšil o 36,0 procenta, ve srovnání s lednem 2021 se hodnota zvýšila o 54,2 procenta. Jedním z důvodů zvýšení jsou zvýšené ceny zemního plynu a ropy, pokračoval Spolkový úřad.


Celkově Německo v lednu 2022 dovezlo zemní plyn a ropu v hodnotě 10,9 miliardy eur – to byl nárůst o 5,4 procenta oproti předchozímu měsíci. Oproti lednu 2021 se však hodnota více než zdvojnásobila (+141,5 procenta). V roce 2021 byl z Ruské federace dovezen zemní plyn a ropa v hodnotě 19,4 miliardy eur – to představovalo dobrou čtvrtinu (26,6 procenta) z celkového dovozu těchto energetických zdrojů do Německa (hodnota: 72,9 miliardy eur).

Podíl byl na nejnižší úrovni za posledních 20 let. Druhou nejvýznamnější zemí původu ropy a plynu bylo loni Nizozemsko s dovozem za 18,6 miliardy eur a podílem 25,5 procenta, následované Norskem (14,9 miliardy eur; podíl 20,4 procenta). Fosilní paliva nadále hrají důležitou roli v průmyslu v Německu. Nejvýznamnějším zdrojem energie byl v roce 2020 zemní plyn, který se na celkové spotřebě podílel 31,2 procenta. Nejvyšší spotřebu měl chemický průmysl, který má také celkově nejvyšší energetickou náročnost s podílem 36,9 procenta. Zemní plyn se zde nevyužívá pouze energeticky, ale je důležitý i jako složka pro výrobu chemických produktů jako je čpavek.

Dovozní ceny v Německu nadále prudce rostou. V únoru 2022 byly o 26,3 procenta vyšší než ve stejném měsíci loňského roku, oznámil v úterý Spolkový statistický úřad (Destatis). Meziroční míra změny byla v lednu +26,9 procenta a v prosinci +24,0 procenta.

Ve srovnání s předchozím měsícem dovozní ceny ve druhém měsíci roku vzrostly o 1,3 procenta. Výsledky se týkají celého měsíce, takže ruský útok na Ukrajinu zatím nemá na únorový výsledek zásadní vliv. Nejistoty zahraničního obchodu, zejména energetiky, však ovlivnily cenový vývoj již před invazí.

Dovoz energie byl v únoru 2022 o 129,5 procenta dražší než ve stejném měsíci loňského roku (+1,7 procenta oproti lednu 2022). Vysoký nárůst oproti předchozímu roku je stále způsoben především prudkým růstem ceny zemního plynu. Ty byly 3,5krát vyšší než v únoru 2021 (+256,5 procenta), ale ve srovnání s předchozím měsícem klesly o 8,5 procenta.

Výrazně dražší než před rokem byla také ropa (+70,3 procenta) a minerální produkty (+69,7 procenta). I zde došlo k výraznému nárůstu cen oproti předchozímu měsíci – +14,1 procenta u ropy a +8,9 procenta u produktů z minerálních olejů. Elektřina byla o 155,3 procenta dražší než v únoru 2021. Oproti předchozímu měsíci ale ceny výrazně klesly (-24,3 procenta) - podruhé za sebou.

Ceny dováženého černého uhlí byly o 190,9 procenta vyšší než v únoru 2021 a také výrazně vzrostly oproti lednu (+14,8 procenta). Bez započtení cen energií byly dovozní ceny o 14,7 procenta vyšší než o rok dříve ao 1,2 procenta více než o měsíc dříve. Pomineme-li pouze ropu a ropné produkty, byl index dovozních cen o 23,3 procenta nad úrovní předchozího roku (+0,3 procenta oproti lednu 2022).

Dovážené meziprodukty byly o 24,3 procenta dražší než ve stejném měsíci loňského roku. Ve srovnání s únorem 2021 se v důsledku vývoje cen energií dovezla hnojiva a dusíkaté sloučeniny za ceny 2,5krát vyšší (+156,2 procenta). Výrazně dražší než v únoru 2021 byly také surový hliník (+73,3 procenta), surové železo, ocel a feroslitiny (+53,2 procenta) a plasty v primárních formách (+35,8 procenta).

V únoru 2022 byly ceny dovážených investičních statků vyšší než ve stejném měsíci předchozího roku (+6,2 procenta). Zdražily notebooky (+7,3 procenta), chytré telefony (+7,1 procenta), stroje (+6,3 procenta) a motorová vozidla a díly motorových vozidel (+5,0 procenta). Dovážené spotřební zboží během roku podražilo o 9,2 procenta.


Zde vzrostly zejména ceny potravin o +15,3 procenta oproti předchozímu roku. Mimo jiné ceny rostlinných a živočišných olejů a tuků vzrostly oproti únoru 2021 o 30,2 procenta. Zboží dlouhodobé spotřeby, jako je nábytek nebo domácí spotřebiče (obě +7,2 procenta oproti únoru 2021), bylo o 6,3 procenta dražší než rok před. Ceny dováženého zemědělského zboží byly vyšší než v předchozím roce (+22,8 procenta).

Zatímco zejména zelená káva (+67,5 procenta) a obilí (+33,2 procenta) byly ve srovnání se stejným měsícem loňského roku stále výrazně dražší, živá prasata se dovážela za nižší ceny (-10,2 procenta). V únoru 2022 byl index exportních cen o 12,4 procenta vyšší než v únoru 2021. Poslední větší meziroční změna byla v prosinci 1974 (+15,2 procenta oproti prosinci 1973). V lednu 2022 a prosinci 2021 byla meziroční míra změny podle statistiků +11,9 procenta a +10,9 procenta.

Největší vliv na vývoj exportních cen měl cenový vývoj meziproduktů, které tvoří zhruba třetinu celkového vývozu s nárůstem o 18,1 procenta. Vyšší než ve stejném měsíci loňského roku byly zejména ceny základních chemikálií (+13,8 procenta) a kovů (+11,7 procenta). Export energií měl celkově výrazně slabší vliv ve srovnání s únorem 2021 i přes nárůst o 109,3 procenta kvůli nižšímu podílu exportu.

Exportní ceny vzrostly ve srovnání s předchozím měsícem v průměru o 1,0 procenta.

Pokud to takhle půjde dál – a bude to takhle pokračovat, protože politici místo toho, aby řešili kořen problému, jen věci opravují – nejen Německo se stane státem chudiny.

(rp,prvnizpravy.cz,jouwatch,foto:arch.)


Anketa

Myslíte si, že by měl ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) rezignovat?

Ano 65%
transparent.gif transparent.gif
Ne 18%
transparent.gif transparent.gif
Nevím 17%
transparent.gif transparent.gif