ÚOHS potvrdil pokutu za diskriminační loterijní vyhlášku

byznys

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna zamítl rozklad města Lysá nad Labem proti prvostupňovému rozhodnutí s pokutu ve výši 280 tisíc korun za porušení zákona o ochraně hospodářské soutěže.

ÚOHS  potvrdil pokutu za diskriminační loterijní vyhlášku
Petr Mlsna, předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
15. listopadu 2021 - 09:30

Město podle Úřadu pochybilo, když v období od 1. prosince 2012 do 3. září 2019 uplatňovalo na svém území regulaci umožňující provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her/hazardních her pouze na adresních místech uvedených v příloze obecně závazných vyhlášek vydávaných od roku 2011, aniž by výběr těchto adresních míst provedlo na základě objektivních, nediskriminačních a předem známých kritérií. Uvedené jednáníbylozpůsobilé bez objektivně ospravedlnitelných důvodů narušit hospodářskou soutěž jak na trhu provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her/hazardních her, tak na trhu provozování provozoven, v nichž se tyto hry provozují, na území města Lysá nad Labem zvýhodněním soutěžitelů, kteří mohli na povolených adresních místech nadále uvedené hry a provozovny provozovat.Předseda ÚOHS zamítl v řízení o rozkladu námitky týkající se například nesprávného vymezení relevantního trhu, nesplnění podmínek pro aplikaci § 19a ZOHS a potvrdil, že se jednalo o trvající přestupek, a také konstatoval, že není nutné prokázat skutečné narušení hospodářské soutěže a že byl správně vyložen pojem ospravedlnitelné důvody. Předseda Mlsna se rovněž ztotožnil s postupem první instance při výpočtu pokuty a celkově shledal, že závěry prvostupňového orgánu o naplnění zákonných znaků skutkové podstaty přestupku dle § 19a odst. 1 ZOHS netrpí vadami a prvostupňové rozhodnutí tedy považuje za zcela správné, přezkoumatelné a zákonné.

(rp,prvnizpravy.cz, tiskové oddělení ÚOHS, foto:arch.)Anketa

Je v pořádku, že na budově Národního muzea v Praze visí ukrajinská vlajka?

Ano 39%
transparent.gif transparent.gif
Ne 61%
transparent.gif transparent.gif