Ústecký kraj, ČEZ a Geomet podporují výstavbu továrny na baterie

byznys

Ústecký kraj, ČEZ a Geomet podepsaly memorandum týkající se podpory výroby lithia a výstavby továrny na bateriové články pro elektromobily, informovala Soňa Holingerová, mluvčí Skupiny ČEZ.

Ústecký kraj, ČEZ a Geomet podporují výstavbu továrny na baterie
Podpis memoranda zleva Pavel Cyrani, Jan Schiller a Martin Pohlodek
22. dubna 2022 - 09:40

Evropská unie klade velký důraz na projekty takzvaného bateriového řetězce pro elektromobily. V souvislosti s válkou na Ukrajině také velmi stoupá význam energetické a surovinové bezpečnosti celé EU. Výroba lithia ve spojení s vybudováním gigafactory je pro Ústecký kraj unikátní příležitostí pro modernizaci průmyslové výroby v kraji a nahrazení tisíců pracovních míst v utlumovaném uhelném průmyslu.

Všechny tři strany memoranda se shodly na tom, že projekty výroby lithia a vybudování gigafactory na území kraje jsou zásadní z hlediska surovinové a energetické bezpečnosti Česka a EU a účastníci memoranda je podporují a jsou připraveni vyvinout maximální úsilí pro jejich rozvoj. Zároveň budou pracovat na tom, aby co největší množství lithia vytěženého na území Ústeckého kraje bylo využito v plánované místní gigafactory. Rada Ústeckého kraje zároveň doporučila zahájení aktualizace Zásad územního rozvoje (ZUR), což je předpokladem pro výrobu lithia v kraji a uvedení memoranda do praxe.

Projekt těžby a výroby lithia na Cínovci vytvoří odhadem přímo cca 1 000 pracovních míst a v plánované gigafactory vznikne přímo dalších cca 3 000 pracovních míst. Ve většině z nich mohou najít uplatnění zaměstnanci zdejšího uhelného průmyslu, který je postupně utlumován. Zároveň továrna zformuje přímo poptávku po dalších více než 500 zaměstnancích s vyšším vzděláním, což skýtá příležitost pro oborový rozvoj v oblasti školství, mj. vznik nových, perspektivních studijních oborů v kraji.

Celkově by podle studie respektované poradenské společnosti Deloitte gigafactory zvýšila český HDP o 3,6 procent, tedy o 186 miliard korun, a celkem včetně dodavatelských firem a dalších oborů přinesla do kraje přes 33 000 nových pracovních míst.

„Kraj si dobře uvědomuje, že změny probíhající v současné době v evropské energetice jsou obrovské. Uhelný průmysl postupně skončí a my hledáme nové perspektivní obory, ve kterých najdou naši lidé z dolů, elektráren, ale i napojených dodavatelských firem uplatnění. Mluvíme o tisícovkách pracovních míst, která postupně zaniknou. Logickým řešením je výroba lithia jako klíčové suroviny moderní energetiky a postavení gigafactory. Jsme rádi, že máme v tomto ohledu silného partnera, kterým je Skupina ČEZ a že budeme na řešení spolupracovat. Zároveň vítáme plán ČEZ a Geomet, podle kterého bude maximum u nás vyrobeného lithia zpracováno v plánované místní gigafactory, což zajistí, že kraj bude mít z lithia ten největší užitek,“ uvedl hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller.

„Evropský trh s bateriemi čeká obrovský růst. Automobilový průmysl u nás tvoří cca 10 procent HDP a podobně jako energetiku ho čekají velké změny. Průmysl potřebuje vytvářet pracovní místa v moderních perspektivních odvětvích a nahradit pracovní místa v končících oborech. Gigafactory není pouhou továrnou, ale bude zároveň centrem inovativního průmyslu a výzkumu a vývoje, což je velkou příležitostí pro kraj,“ řekl místopředseda představenstva ČEZ Pavel Cyrani.

Všechny tři strany memoranda si uvědomují, že tyto projekty bateriového hodnotového řetězce mohou přispět k navýšení investic do infrastruktury, v oblastech obnovy či navýšení občanské vybavenosti, kapacity lékařské péče, školství, aktivit pro volný čas a dalších oblastí, včetně zpřístupnění dodatečných prostředků z evropských fondů pro tyto záměry. Skupina ČEZ projevila vůli podílet se aktivně na pomoci Ústeckému kraji s budováním této infrastruktury. Zároveň tyto projekty přinesou proměnu souvisejícího školství, např. vznik nových studijních oborů a úzkou spolupráci s Úřadem práce ČR, neboť nově vytvořené pracovní pozice budou vyžadovat komplexní přístup k rekvalifikaci zaměstnanců stávajících uhelných provozů a jejich systematickou přípravu pro uplatnění na nových pozicích.Pro naplňování tohoto memoranda tak vznikne pracovní skupina složená ze tří zástupců Ústeckého kraje a tří zástupců ČEZ a Geomet.

„Zásadou Skupiny ČEZ je, že jakýkoliv její projekt musí mít co nejmenší dopady na okolí a v případě výroby lithia a gigafactory to platí dvojnásob. Cílem Evropské unie a přechodu na elektromobilitu je zlepšení životního prostředí a tomu musí odpovídat i způsob výroby našich produktů. Automobilky od nás budou baterie odebírat jen za předpokladu, že i jejich výroba bude hodnocena z pohledu ekologie známkou za jedna,“ vysvětluje Martin Pohlodek, generální ředitel firmy Geomet, ve které je ČEZ většinovým vlastníkem.

ČEZ a GEOMET tak společně garantují, že výroba lithia v Krušných horách za žádných okolností nezasáhne těžebními ani prospektorskými pracemi do ochranného nárazníkového území lokality Hornického regionu Erzgebirge/Krušnohoří, zapsaného na Seznam světového dědictví UNESCO. Současně veškeré činnosti ČEZ a Geomet budou odpovídat všem příslušným legislativním normám, zejména posouzení vlivu na životní prostředí (EIA). Zároveň lesní porost, který ustoupí výrobě lithia, bude kompenzován výsadbou nového lesa nebo obnovou rašelinišť.

(rp,prvnizpravy.cz,cez,foto:cez)Anketa

Myslíte si, že by měl ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) rezignovat?

Ano 65%
transparent.gif transparent.gif
Ne 18%
transparent.gif transparent.gif
Nevím 17%
transparent.gif transparent.gif