Z ulice do Přístavu – kampaň, která pomáhá důstojně žít

byznys

Z ulice do Přístavu je kampaň Armády spásy, která má za cíl podpořit seniory s nízkými příjmy, a to i z řad lidí bez domova. Ti se totiž často do standardního domova pro seniory nedostanou.

Z ulice do Přístavu – kampaň, která pomáhá důstojně žít
Ilustrační foto
21. února 2022 - 14:50

(Komerční sdělení)

Armáda spásy jako jediná organizace v České republice provozuje Domovy Přístav, které poskytují bezpečné místo pro důstojný život. Jeden z nich byl před půl rokem otevřen v Praze.

„Mezi lidmi bez domova je zastoupeno stále více seniorů, z čehož vyplývá, že službu Domov Přístav potřebují nyní ještě více. Proto jsme velice rádi, že se nám v létě roku 2021 podařilo otevřít další Domov Přístav. Předtím fungovaly pouze ve dvou krajích a z našich zkušeností vyplývá, že jsou potřeba všude. V celé České republice se nachází lidé, kteří z nejrůznějších důvodů nedosáhnou na standardní péčovou službu, a tak jako každý jiný v jejich situaci potřebují důstojně žít,“ říká Jan František Krupa, národní ředitel sociálních služeb Armády spásy.

Cílovou skupinou Domovů Přístav jsou zpravidla nízkopříjmoví či nemajetní lidé seniorského věku, často také lidé bez domova, kteří potřebují péči druhé osoby, a kteří z různých důvodů nemohou využívat služby sociální péče.

Péči komplikuje nedostatek sester

„V pražském Domově Přístav jsme začali první uživatelé přijímat v srpnu loňského roku. Má kapacitu 50 lůžek a aktuálně máme 24 uživatelů. Přitom žádostí o službu evidujeme přes stovku. Máme ale velký nedostatek sester, ze čtyř úvazků máme obsazen pouze jeden, což dost brzdí naplňování volné kapacity,“ hodnotí situaci Petra Drvotová, vedoucí sociální služby Domov Přístav v Praze.

„Zásadním problémem je mimo jiné i financování zdravotního personálu v sociálních službách, i toto je důvodem proč se především v Praze nedaří zdravotní sestry do služby Přístav najít,“ doplňuje Jan František Krupa.

V pražském Domově Přístav je aktuálně 20 mužů a 4 ženy a věkový průměr je 59,7 let. Cílovou skupinou jsou osoby bez domova s chronickým duševním onemocněním, demencí či poškozeným zdravím v důsledku užívání návykových látek, kteří potřebují pomoc druhé osoby.

„Mezi současnými uživateli Přístavu jsou osoby mobilní i imobilní, s různými druhy dalších onemocnění. Nejčastěji se jedná o cukrovku, abusus alkoholu a duševní onemocnění. Máme zde ubytované uživatele, kteří jsou plně svéprávní, ale i s omezenou svéprávností, za které v určitých oblastech jedná opatrovník. Nicméně všichni naši uživatelé mají sníženou soběstačnost v péči o vlastní osobu,“ doplňuje Petra Drvotová.

Zájemci jsou převážně z nemocnic (běžných i psychiatrických) a léčeben dlouhodobě nemocných, nemalou část také tvoří klienti krizových hostelů v Praze. Minimum žádostí pak přichází přímo z ulice či denních center.
Cílem Domova Přístav je poskytnout ubytování a smysl v životě člověka. I proto je v nich široká škála vzdělávacích, volnočasových a aktivizačních programů (soutěžní kvízy, přednášky na různá témata – zdravý životní styl, prevence nesoběstačnosti apod.), ale také návštěvy zvířecích kamarádů či tematická odpoledne (Vánoce, Olympiáda, Masopust…).Příběh klienta
Pan Martin (61 let) pracoval jako číšník v restauraci a věnoval se muzice. Postupné zhoršování jeho zdravotního stavu ho nakonec upoutalo na lůžko. Bydlel u maminky, která mu ale již nedokázala poskytnout dostatečnou péči z důvodu svého vyššího věku. Po dalším zhoršení zdravotního stavu se pan Martin dostal do LDN, odkud se už k mamince nemohl vrátit. Ta si ale zjistila informace o Domově Přístav a ve spolupráci se sociální pracovnicí z LDN si podal pan Martin žádost. V Domově Přístav našel domov, ale zároveň mu je poskytována potřebná péče. Během svého pobytu v Přístavu je pan Martin se svou maminkou v pravidelném telefonickém kontaktu.


Kampaň „Z ulice do Přístavu“
Ne všichni jedinci mají předpoklady a schopnosti obstát v tomto světě. Společnost se žene neustále dopředu a zaměřuje se čím dál více na materiální zabezpečení a méně na vztahy. Co asi prožívají lidé bez domova, když se k pobytu na ulici přidá pokročilé stáří, či vážná nemoc? Konec těchto lidí bývá bohužel často velmi neutěšený, čemuž se snažíme zabránit. Proto fungují Domovy Přístav, které považujeme za jednu z našich nejlepších služeb, která ale stojí nemalé peníze.

Cílem kampaně je upozornit veřejnost na tuto problematiku a získat podporu. Pomoci a dočíst se více můžete zde.

(rp,prvnizpravy.cz,Tereza Melišová,foto:arch.)Anketa

Myslíte si, že by měl ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) rezignovat?

Ano 65%
transparent.gif transparent.gif
Ne 18%
transparent.gif transparent.gif
Nevím 17%
transparent.gif transparent.gif