Svátek má: Václav

Politika

Velikost textu:

Filip: Aby ministr obrany odpověděl, jestli nám něco hrozí nebo nehrozí

Filip: Aby ministr obrany odpověděl, jestli nám něco hrozí nebo nehrozí

Armáda má nakoupit vrtulníky a ty byly také předmětem interpelace místopředsedy Poslanecké sněmovny Vojtěcha Filipa 23. ledna 2020 na 40. schůzi Poslanecké sněmovny na ministra obrany. Předseda KSČM chtěl vědět více  ve věci nestandardního nákupu vrtulníků pro Armádu ČR.

Předseda KSČM a místopředseda Poslanecké sněmovny Vojtěch Filip
26. ledna 2020 - 07:45

„Začnu poměrně netradičně, a to že jsem rád, že v posledním čísle Review pro obranný a bezpečnostní průmysl vyšel nádherný článek, kde se První brněnská strojírna chlubí - a docela oprávněně - tím, že dosáhla významného milníku tisíce vyrobených pomocných energetických jednotek pro vrtulníky MIL. Myslím si, že to je důležité sdělení, protože náš obranný průmysl patří k těm, které patří ke světové špičce, jak v kvalitě, tak ve vysokých technologiích, výzkumu a vývoji," zahájil interpelaci poslanec KSČM Filip.

„Mimo jiné vrtulníky MIL mají být nahrazeny jinými vrtulníky a tady začnu v roce 2018, i když bych mohl sáhnout hlouběji do minulosti, a to dopisem ze 7. února 2018, kdy velení armády, tedy náčelník Generálního štábu, tehdy Josef Bečvář, oslovil bývalou ministryni obrany, naši kolegyni Karlu Šlechtovou ve věci analýzy dostupnosti vrtulníků dle požadavku Armády České republiky. Pan náčelník generálního štábu, bývalý, píše doslova, že z marketingového průzkumu svým rozsahem omezeným vychází, že požadavky ve specifikaci na víceúčelový vrtulník jsou reálné a na trhu dostupné. Zohledňují především úkoly, kladené na vrtulníkovou letku v rámci Armády České republiky, a úkoly plněné v zahraničních operacích ve spolupráci s aliančními jednotkami NATO, reagují jak na soudobé, tak i na budoucí hrozby s ohledem na vývoj specifikace těch vojenských konfliktů," řekl Vojtěch Filip.

„Z výsledků marketingového průzkumu dále vychází, že výrobci vrtulníků jsou schopni a ochotni se smluvně zavázat a splnit požadavky, uvedené ve specifikaci Armády České republiky, a výkonové a letové charakteristiky splňují všechny moderní vrtulníky v kategorii střední víceúčelový vrtulník, v oblasti výzbroje jsou požadavky v souladu s celosvětovým trendem vyzbrojování," dodal poslanec Filip.

„Z uvedeného vyplývá, že vrtulník, splňující podmínky specifikace, UH-60 Black Hawk s kitem Battlehawk je reálný příklad, který splňuje nejen požadavky na výzbroj, ale jako čistě vojenský výrobek i požadavky na použití v bojovém prostředí. Ostatní výrobci jsou například Eurocopter nebo Leonardo, jak prokázal i marketingový průzkum, jsou schopni reagovat v oblasti výzbroje dle požadavku zákazníka," mínil předseda KSČM.

„A tak se vyvíjela debata ve velení Armády České republiky na Ministerstvu obrany, ať už pod vedením bývalé ministryně nebo současného ministra obrany, a v té odpovědi já zpochybňuji to, že podle Ministerstva obrany žádný výběr probíhat nemůže, respektive nemusí, protože marketingový průzkum prý prokázal, že kromě řešení nabídnuté USA neexistuje žádné jiné vhodné řešení. To já opravdu nemohu přijmout, protože už 9. ledna loňského roku ředitel Leonardo Helicopters Cutillo píše ministrovi, že očekávají, že bude postupováno férově, jak bylo avizováno, a budou porovnány nabídky několika uchazečů. Mimo jiné je připomenuto, že nabídka Leonardo byla stoprocentně odpovídající technickým požadavkům, jsou vyzdviženy výhody vrtulníků AW139 i samotné nabídky," vylíčil další dění kolem vrtulníků Vojtěch Filip, ale vylíčil časový postup, co se dál dělo.18. 2. italské Ministerstvo obrany píše náměstkovi Říhovi, že poskytnutí pozitivní reference na Leonardo, co se týká schopnosti uživatelských úprav a integrace požadovaných zbraní, vyzdvihuje ekonomickou výhodnost, připomíná právní rámec Evropské unie pro výběrová řízení.

20. 2. pověřený náměstek Koudelka odpovídá panu řediteli Cutillovi na dopis 9. ledna, že probíhá finalizace tendru a že budou v roce 2019 přímo osloveni vybraní uchazeči.

17. 5 CEO...  Leonardo píše ministrovi, že je připravena se zúčastnit se soutěže a byla zaslána vyžadovaná nabídka. Leonardo tak zareagovala na zprávy, že se jedná se Spojenými státy americkými o jejich nabídce.

„Poté došlo k určitému zádrhelu a začala právní bitva. A to je ten problém, pro který si myslím, že je potřeba se tím zabývat, a aby ministr obrany odpověděl, jestli nám něco hrozí nebo nehrozí," míní dal poslanec KSČM.

„Protože odpověď ministra obrany poukazuje na to, že zákon o výběrovém řízení v § 192 odst. 2 písm. c), že vláda-vláda, tedy jednání mezi vládami dvou států může znamenat, že se uplatní výjimka. To ale je možné v případě, že by ta hospodářská soutěž skutečně v Evropě neexistovala, ale hospodářská soutěž v Evropské unii prokazatelně existuje. Musíme se podívat na to, jakým způsobem v Evropě existují výrobci těch vrtulníků, ať už bojových nebo dopravních, a samozřejmě kromě Leonarda najdeme jistě nejen tedy Eurocopter, tedy ty dceřiné společnosti Airbusu apod.," podotknul poslanec Filip.

Minimálně tedy Leonardo předložila nabídku, která je významně levnější. Jde cca 8 miliard korun proti 14,6 miliardám, které nás má stát nákup ze Spojených států amerických. Byla dokonce dodána dříve a to dosažení úplné operability je v případě USA 2026 a u italského dodavatele 2024. A hlavně splňuje všechny požadavky, aby byly specifikovány tak, jak je Armáda České republiky požadovala," dodal Vojtěch Filip.

„Je to doložitelné i na straně Ministerstva obrany a právní zástupce, český advokát italské firmy, tvrdí, že má k dispozici dokumenty, které prokazují, že marketingový výběr prokázal existenci více způsobilých dodavatelů, a prokazuje, že s tím před rokem bylo počítáno, s tím, že cílem je provést výběr z většího počtu nabídek. To mě vede k té úvaze, kterou musím - chtěj, nechtěj - říct a to je, jaké dopady může mít ten nákup ze Spojených států amerických, který, protože kontrakt je podepsán, na právní postavení České republiky na případné škody, které mohou vzniknout aktivitami firmy Leonardo, když tvrdí, že tady existuje jak ta soutěžní možnost v rámci Evropy, tak existují samozřejmě i postupy, které naplňují ty principy už zahájeného výběrového řízení," uvedl další fakta poslanec Filip.

„Leonardo je přesvědčena, že k výše uvedenému postupu je na Ministerstvu obrany prokazatelně neférový, respektive nezákonný přístup, a je připravena využít dostupných prostředků obrany. Momentálně tedy jsme svědky toho a pan ministr pravděpodobně dosvědčí, že před Úřadem pro hospodářskou soutěž už je příslušné podání firmy Leonardo, a navíc italská strana hrozí, že se obrátí na Evropskou komisi, pokud by jim Úřad pro hospodářskou soutěž nevyhověl, a je ochotna se obrátit na mezinárodní arbitráž," upozornil poslanec kSČM.

„Rozhodně tedy nelze vyloučit, že se tento akviziční projekt negativně dotkne České republiky, a to až už je její renomé či státního rozpočtu, penále od Úřadu pro hospodářskou soutěž či dokonce nějaké nároky Evropské komise vůči České republice, že jsme nenakupovali v Evropě, může znamenat pro Českou republiku výrazně velkou škodu. Při znalosti případu CASA nelze zřejmě vyloučit ani trestné postihy fyzických osob. Jestli jsem správně informován, projektem se zbývá i Vojenská policie, která má jistě lepší přehled než já," vzpomenul na jinou kauzu, která dosud nebyla právně rozhodnuta.

„Když se podívám na ten časový postup, tak musím říct, že ten nákup byl proveden dříve, než bylo doručeno rozhodnutí o námitkách, o záměru uzavřít smlouvu, což odporuje § 246 odst. 1 písm. a) a případně písm. b), případně c) nebo d), to znamená, že tam ty lhůty, ve kterých se uzavírá smlouva, nejsou dodrženy. To je ta první moje obava," popsal své pochybnosti poslanec Filip.

„Druhá věc, kterou chci vysvětlit od pana ministra obrany, je, když už jsme sáhli k tomu postupu vláda-vláda, a teď nezpochybňuji to politické rozhodnutí, ale zpochybňuji ten vztah ke státnímu rozpočtu, tedy k prostředkům daňových poplatníků, proč jsme nevyužili toho přímého nákupu prostřednictvím toho centrálního nakupování aliance a jaké vlastně podmínky nám nabídla americká strana, abychom byli zajištěni, co se týče případného servisu nebo dodávek dílů," konstatoval Filip.


„Víme, že předtím, než došlo k uzavření smlouvy, Spojené státy americké z Aero Vodochody stáhly výrobu kabin pro jeden typ vrtulníků, nikoli pro vrtulníky Viper, ale to neznamená, že se k tomu nemůžeme vrátit, a proto jsem začínal citací Revue obranného a bezpečnostního průmyslu, že Česká republika je certifikovaným dodavatelem pro většinu letadel malého typu, případně podzvukových letadel, ale i vrtulníků pro řadu světových dodavatelů, a to jak v Evropě, tak ve Spojených státech amerických, případně jinde ve světě, ať už jde o Ruskou federaci, Čínu, Koreu a podobně. A jak tedy dopadá ten nákup na budoucnost našeho obranného průmyslu, jestli bude využitelný a v jaké kapacitě, jestli tedy dává zpátky práci občanům České republiky," položil další otázku na ministra obrany Vojtěch Filip.

„To je asi to nejpodstatnější, co bych chtěl vědět - ty tři okruhy otázek, to znamená, jestli hrozí, pane ministře, ta škoda s tím, že se budeme soudit s italským dodavatelem, nebo jakým způsobem se s ním hodláme dohodnout v nějakém jednání, ať už na úrovni politické, nebo politicko-právní, to znamená před Evropskou komisí, tak aby nedošlo k žalobě ani k arbitráži; druhou věc, jakým způsobem bude kompenzována ta zvýšená cena, protože rozumím tomu, že nikdo nesmí nakoupit laciněji, než nakupuje armáda Spojených států od amerických výrobců, to znamená, že cenu nelze upravit, a v tom případě tedy jestli proti té ceně bude i nějaká výroba pro dodávané vrtulníky v České republice; a třetí je ta odpověď, jestli jste jednali v rámci centrálního nákupu Aliance, a to si myslím, že je potřeba, abyste nám odpověděl," vyžadoval vysvětlení Vojtěch Filip.

„Na závěr mi dovolte připomenout, že Česká republika má v leteckém průmyslu výhradní postavení, a pokud bychom chtěli, mohli bychom ještě vedle Leonarda alespoň vytvořit výcvikovou základnu pro Střední a Východní Evropu na podzvukové letouny. A myslím si, že v tomto ohledu je před námi hodně kroků, které by měla Armáda České republiky udělat, ať už v rámci přímo armády, nebo Leteckých opraven Malešice vůči dodavateli Aero Vodochody, abychom náš letoun L-39NG dostali do povědomí celého světa, tak jako jeho původní verze, myslím, že ve více než čtyřech tisících kusech lítá dodnes po celém světě," uzavřel svoji interpelaci poslanec Vojtěch Filip.

(ps, Poslanecká sněmovna, Prvnizpravy.cz, foto: ps)