Svátek má: Bořivoj

Politika

Velikost textu:

Jiří Baťa: Hodit či nehodit do toho vidle?

Jiří Baťa: Hodit či nehodit do toho vidle?

V internetovém portálu Rukojmí.cz jsem si přečetl článek jistého pana Aleše Merty s výzvou, je-li to tak možné nazvat, kterou emotivně  nazval Konečně je to tady, píše v komentáři bloger Jiří Baťa.

Jiří Baťa
11. července 2021 - 08:00

Třicet let po pádu režimu, který je nazýván režimem komunistickým, nadešel ten správný čas, aby naše společnost s tímto režimem a jeho představiteli definitivně zúčtovala. Pan Merta se ve svém pojednání zaměřil na některé aspekty komunistického režimu a dlužno říci, že si ve svém narativu hodně přisadil, aby ten režim popsal opravdu velmi černě a velmi záporně. A ne že si jen přisadil, ale mnohé proti realitě také velmi zevšeobecnil, prostě nenapsal pravdu.

Zde  jen několik příkladů:
  • měli být odebrány vysokoškolské tituly všem, kteří ho získali za minulého režimu a je známo, že v této době bylo umožněno studovat pouze synkům a dcerám nomenklaturních kádrů a běžný člověk neměl na vzdělání nárok. Lež jako věž, jak se říká. Jsou stovky vystudovaných inženýrů, doktorů, právníků a nositelé jiných titulů, kteří pocházeli či pocházejí z dělnických rodin. Pan Merta to však vidí poněkud jinak, protože pak by ten komunismus nebyl tak hnusný a odsouzení hodný.
  • ...vyjet s buldozéry a srovnat ze zemí ty betonové králíkárny, hyzdící naše města a dát občanům možnost, aby si postavili bydlení dle svého vkusu a stavu své peněženky. Nevím, jak moc má naditou peněženku pan Merta, že má chuť zbořit panelové domy a postavit si dům podle vlastního vkusu, přičemž na druhé straně některé stoleté domy přežívají aniž by se jich kritika pana  Merty dotkla. Nicméně, pan Merta se asi shlédnul v názoru V. Havla, neboť autorem výroku o králikárnách pochází od něj.
  • V Národní frontě... pracovali pro režim také představitelé různých spolků od myslivců až po hasiče, včetně lidovců … Nevím, jak by pan Merta dokazoval, že hasiči, myslivci, holubáři, zahrádkáři a další obětaví dobrovolníci pracovali pro režim. Nicméně v tomto případě není od věci vyslovit s panem Mertou souhlas. Pokud to však pan Merta chápe tak, jak to sděluje, pak pravda je taková, že všichni, co pracovali, nebo se ve volném čase něčím zabývali, pracovali de facto pro režim, neboť svou prací a činností vybudovali to, v čem dnes žijeme a co dodnes užíváme. I když  podle názoru pana Merty je otázka, kde on žije, možná někde na ostrově, nevím...
  • Z učebnic by měly být vymazány všechny zmínky o Václavu Havlovi, který ač se prezentoval jako antikomunista, tak se spřáhnul s bolševikem Čalfou, který vlastrně zařídil jeho zvolení prezidentem parlamentem ovládaným komunisty, což jistě nečinil zadarmo. V tomto případě má  pan Merta velkou pravdu, zvláště co se týká samotného Havla i když Václav Havel nebyl jen „antikomunista“, byl hlavně hamižný a spekulativní kariérista, který za cenu lživého, podlého, vlastizrádného jednání dosáhl všeho, čeho dosáhnout chtěl. Ke škodě státu a občanů.
  • ….zakázat reprízování televizní a filmové tvorby z dob minulých, neboť přináší skreslený obraz o období tzv. reálného socialismu, což má jistě nepříznivý dopad na naši mladou generaci. Z čítanek by měly bát odstraněny odkazy na autory jako například Nezvala, Olbrachta, Vančuru, S. K. Neumanna atd. protože to byli přece také komunisté. Z názorů pana Merty není zřejmé, jestli je opravdu tak zanícený antikomunista, nebo mu jen, jak se také říká, „hrabe?“ Máme se snad podle pana Merty vrátit do dob Jana Husa, kdy byly páleny knihy, zakazováno šíření anticírkevních myšlenek atp.? Má pan Merta vůbec nějaký vztah k literatuře? Překvapujicí jsou také jeho obavy z nepříznivého dopadu na naši mladou generaci a musím se zeptat, zda mu leží na srdci a zda mu také vadí, resp. má obavy o výchovu naší mládeže např. zavedením inkluze ve školách nebo snaha učit malé děti o sexu, genderismu, několika pohlaví atd.?
  • Čistky by se samozřejmě měly týkat i galérií, protože i tam se najdou díla komoušů např. takového Filly. Ví pan Merta, že např. Pablo Picasso byl členem francouzské komunistické strany a že až do své smrti zůstal jejím věrným členem? Není mi známo, že by byly ničeny jeho díla a jeho osoba byla dehonestována jen  proto, že byl komunista!
    
Tak to je několik málo postřehů k propagačně dehonestační agitce pana Merty a jeho iracionálnímu návrhu na konečné zúčtování s komunistickým režimem. Ano, za pár měsíců tomu bude již 33 roků, co jsme euforicky, plni nadějí na „lepší“ zítřky na náměstích, ulicích cinkali klíči, hlavně na pražském Václaváku. Podle některých lidí jsme prý tímto ukončili éru komunistického režimu. Jakkoli se to jeví jako reálné či pravdivé, pak tomu tak zdaleka není. Je dostatečně známo, že řada komunistických kariéristů, v jiném kabátě a jiné roli úspěšně budují režim, zvaný kapitalismus, nebo také tzv. demokracii či konzervativní liberalismus, stačí jen si vybrat. Jsou to ti soudrzi, kteří se „zasloužili“ o destrukci celého národního hospodářství, dnes se tomu velkoryse říká ekonomika státu, co bezpracně zbohatli jen díky svým kontaktům a vzájemné podpoře v rozkrádání, tunelování, podvodech a dalších nezákonných a přesto dosud nepotrestaných zločinech. Což kdyby pan Merta raději napřel své síly a záměry tímto směrem?


(rp,prvnizpravy.cz,foto:arch.)