Svátek má: Drahoslava

Politika

Velikost textu:

Najít mezi desítkami stávkujících studentku Babišovou, to nemá chybu

Najít mezi desítkami stávkujících studentku Babišovou, to nemá chybu

V Praze na Karlově univerzitě probíhá stávka za klima, za odvolání rektora Zimy a Bůh ví, přestože jsou mezi nimi stávkují i studenti teologie, za co ještě. Nejúžasnější kousek povedli ve zpravodajství České televize, které našlo mezi desítkami stávkujícími studentku Babišovou. To nemá chybu, že?

Michaela Babišová nemá náhodou příbuzného Uja Andreje?
16. listopadu 2019 - 10:30

K tomu všemu vydalo 14. listopadu 2019  ...

 Stanovisko vedení UK ke stávkujícím studentům


Univerzita Karlova ctí jakoukoliv diskuzi, ať už je sebevíc kritická či tvrdá. Jde o důležitou a nezpochybnitelnou součást akademické svobody.

Vážíme si názorů a vyjádření všech studentů a studentek, učitelů, vědců, protože právě prostřednictvím společného tříbení názorů a debat se lze dobrat konkrétních opatření. K vedení diskuze a k přijímání řešení má univerzita vytvořenu řadu platforem a orgánů.

Stávkujícím studentům dnes univerzita nabídla možnost diskuze o tématu klimatické změny a možných opatřeních v rámci univerzity, konkrétně na nejbližším zasedání Akademického senátu UK, na kterém bude mimořádně zařazen bod, jenž se bude této problematice věnovat.

Věříme, že protestující studentky a studenti mají zájem o konstruktivní dialog, nejde jim o pouhou demonstraci ultimativních stanovisek, ale o hledání společného řešení napříč fakultami a obory. Věříme, že se do debaty zapojí.

Tématem změny klimatu se univerzita dlouhodobě zabývá v rámci akademického výzkumu i řadou popularizačních akcí. Například včera se uskutečnila úspěšná akce Noc fakulty – fakulta sametová. V budově Právnické fakulty UK diskutovaly více než tři tisíce návštěvníků, studentů, akademiků a široké veřejnosti o aktuálních problémech naší společnosti, mimo jiné například o tématech ekologie či sucha.Studentské aktivity, které upozorňují na vážné problémy naší společnosti, mají a vždy budou mít plnou podporu Univerzity Karlovy.

Členové a členky vedení Univerzity Karlovy:

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, rektor Univerzity Karlovy

prof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr., Prorektor pro vnější vztahy

prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc., Prorektor pro akademické kvalifikace

prof. RNDr. Jan Hála, DrSc., Prorektor pro rozvoj

doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc., Prorektor pro vědeckou činnost

prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., Prorektorka pro studijní záležitosti

prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc., Prorektorka pro evropskou problematiku

prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D., Prorektor pro tvůrčí a ediční činnost

prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., MBA, Prorektor pro zahraniční styky a mobilitu

prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc., Prorektorka pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti

(ps, Karlova univerzita, ČT24, Prvnizpravy.cz, foto: ČT24)